Bane NOR Eiendom

Tre parter inngår avtale om utviklingen av havneområdene i Horten

Del

Horten kommune, Horten havn og Bane NOR Eiendom eier sammen store arealer ved fergeleiet i Horten. Nå inngår partene en avtale for å utvikle disse sjønære arealene sammen, med mål om å øke attraktiviteten til byen.

Omtrentlig angivelse av området som inngår i avtalen
Omtrentlig angivelse av området som inngår i avtalen

I juni 2020 vedtok kommunestyret en områderegulering for de sentrale havneområdene i Horten. Arealet fra fergeleiet i nord til Strandparken i sør inngår i områdereguleringen, og eies av partene. Nå ønsker de tre partene å inngå en avtale for å utvikle disse sentrale og sjønære arealene i samsvar med reguleringsplanen.

Reguleringsplanen har forutsatt at oppstillingsarealet for bilene som skal med fergene, som i dag ligger mot sjøen, skal flyttes lenger inn på land langs Midgardsveien. I arealene mot sjøen åpner reguleringsplanen for at området kan utvikles med primært boliger og noe næring. Mot sjøen skal det etableres en ny kyststi og det skal etableres nye offentlige parker, plasser og gater mellom de ulike byggefeltene.

Dagens eiendomssituasjon stemmer ikke overens med det vedtatte kartet i områdereguleringen når det gjelder hvilke roller, ansvar og muligheter hver av partene har. For eksempel eier Bane NOR Eiendom i dag store deler av arealet som nå er regulert til oppstillingsareal til fergene, og som Horten havn blir avhengig av å overta.

Skal vi få til den fremtidige utviklingen av området som kommestyret har forutsatt, må partene bli enige om det fremtidige eierskapet og fordeling av ansvar mellom dem. Vi skal for eksempel ikke ha rollen som eiendomsutvikler, det skal Bane NOR Eiendom ha, som er en av Norges største eiendomsutviklere, sier Ragnar Sundklakk, kommunedirektør i Horten kommune.

Hovedelementene i avtalen er:

  • Bane NOR Eiendoms eiendom, som er regulert til oppstillingsplass til fergene, selges til Horten havn.

  • Bane NOR Eiendom kjøper areal av Horten kommune og Horten havn i søndre del av området som er regulert til byggeformål og ikke er avhengig av flytting av oppstillingsplassen til fergene.

  • Bane NOR Eiendom gis opsjon til å kjøpe arealer av Horten kommune og Horten havn som er regulert til byggeformål, men som er avhengig av at oppstillingsplass for fergene flyttes først.

  • Horten havn/Horten kommune gis opsjon til å kjøpe areal av Bane NOR Eiendom som er regulert til byggeformål. Dette ligger helt nord i området der stasjonsbygget ligger i dag og kan eventuelt brukes til å bygge et nytt p-hus.

Bane NOR Eiendom jobber med byutviklingsprosjekter i flere av de største byene i Norge og har stor tro på den videre utviklingen av Horten sentrum.

- Vi ser nå en trend hvor flere flytter ut av Oslo og etablererer seg i byene langs Oslofjorden. Den attraktive utviklingen i Horten som områdereguleringen legger opp til, vil tiltrekke seg nye innbyggere, mener Rune Breivik prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Å utvikle slike arealer til nye boliger og næringsbygg er også riktig og viktig ut fra et miljøperspektiv. De som bor sentralt kjører mindre bil enn de som bor langt fra sentrum, fordi de fleste tjenestene er lett tilgjengelige og i kort avstand til boligen, forklarer Breivik.

For Horten havn er det viktig å sikre at fergetrafikken har tilstrekkelig fremtidig kapasitet i Horten. - Med denne løsningen blir det mulig å etablere et tredje fergeleie hvis det blir et fremtidig behov. Ved å flytte oppstillingsarealet til fergene lengre inn på land, frigjør vi også arealer mot sjøen og gjør området tilgjengelig for hele befolkningen i Horten, forklarer Espen Eliassen, havnefogd i Horten havn. 

Kommunestyret i Horten skal endelig godkjenne avtalen mellom partene i november.

Fakta:

  • Arealet som inngår i avtalen, er ca. 116 mål stort
  • Området strekker seg fra fergeleiet i nord til Strandparken i sør
  • Grunneiere er Horten kommune, Horten Havnevesen og Bane NOR Eiendom

Nøkkelord

Kontakter

Horten kommune: Kommunedirektør Ragnar Sundklakk, ragnar.sundklakk@horten.kommune.no, 975 50 395

Horten havn: Havnefogd Espen Eliassen, espen.eliassen@hortenhavn.no, 911 64 553

Bane NOR Eiendom: Prosjektsjef Rune Breivik, rune.breivik@banenor.no, 997 42 185

Bilder

Omtrentlig angivelse av området som inngår i avtalen
Omtrentlig angivelse av området som inngår i avtalen
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://banenoreiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom AS eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 23,6 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Vi utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr vi gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr selskapet funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Våre 150 ansatte håndterer en portefølje på 926 bygg og ca. 3.000 leiekontrakter, og over 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter. De årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom AS er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å utvikle attraktive knutepunkt som får flere til å velge toget..

Følg pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR Eiendom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom