Tre nye sentre for fremragende utdanning

Del

Tre nye fagmiljøer tildeles status Senter for fremragende utdanning, med vertsinstitusjoner i Kristiansand, Oslo og på Ås. Sentrene får totalt 95 millioner kroner over fem år.

Direktør
Direktør

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som skal stimulere fagmiljøer til å videreutvikle høyere utdanning. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som forvalter ordningen.

- Sentre for fremragende utdanning er en viktig flaggskipsordning, hvor det er tøff konkurranse for å nå frem. Det er med stor glede vi nå oppnevner tre nye sentre, som alle synliggjør høyere utdannings sentrale rolle for å møte samfunnets og arbeidslivets behov, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Senterstatus og finansiering tildeles tre utdanningsmiljøer som er vurdert som fremragende, og som viser høy relevans for faget koblet med gode planer for videreutvikling og innovasjon. Tildelingen er i tråd med anbefaling fra den internasjonale ekspertkomiteen som har vurdert årets søknader.

- Felles for de nye sentrene er at de trekker frem store spørsmål og konkretiserer hvordan høyere utdanning kan bidra til å løse disse. De har også gode visjoner for hvordan studenter skal rustes til å gå ut i et arbeidsmarked og samfunn i endring. Jeg gleder meg til å følge dem videre, sier Sveinung Skule.

- Tre innovative fagmiljøer

De tre fagmiljøene som får status Senter for framragende utdanning er:

Senter for tverrfaglig utdanning (CIE), ved Universitetet i Oslo.

Både i forskning og næringsliv er det er sterkt behov for tverrfaglig kompetanse, og dette er et felt Senter for tverrfaglig utdanning vil utforske og utvikle videre. Løsninger her krever pedagogisk nyvinning blant ansatte i ulike fagtradisjoner. Senteret involverer matematisk-naturvitenskaplig fakultet, samfunnsvitenskapelig fakultet og humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo, og skal utvikle og utvide både tverrdisiplinære utdanningsmetoder og utdanningstilbud. Tverrfaglige studenter er tett integrert i senterets drift, og blir avgjørende partnere for et vellykket senter.

Senter for fremragende utdanning i kreativ bruk av teknologi i musikkutdanning (CreaTeMe), ved Universitetet i Agder.

Senteret skal møte de behovene som utøvende musikere møter i arbeidsmarkedet i en verden i endring, der digitalisering og teknologi er sentralt. Digitalisering og teknologi er like viktig i kunstutdanning som i samfunnet for øvrig, og krever nytenkning ikke bare i bruk av teknologi, men også ferdigheter som entreprenørskap.

Senter for integrert og transdisiplinær undervisning i planlegging (SITRAP), ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Nord universitet.

Senteret skal møte behov for økt kapasitet og høyere kompetanse innen arealplanlegging, og fokuserer på bærekraft og rollen til høyere utdanning for å svare på FNs bærekraftsmål. SITRAP skal samarbeide bredt med arbeidslivet, blant annet med privat og kommunal sektor. Senterets plan for spredning drar nytte av samarbeid med Senter for praktisk kunnskap ved Nord universitet, og ønsker å bidra til kvalitetsutvikling i utdanninger som helsefag, lærerutdanning og sosialfag.

Senterstatusen tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Dette gir fagmiljøene ressurser til å jobbe målrettet og langsiktig med å utvikle ny kunnskap og nye praksiser i undervisning og læring.

Sentrene har også klare planer for spredning, slik at senterets arbeid skal komme hele universitets- og høyskolesektoren til gode.

- Sentre for fremragende utdanning har vært sentrale for å løfte kvaliteten i høyere utdanning og viktig for å løse både fagspesifikke og mer generelle utfordringer i norsk høyere utdanning. Dette viser også komiteens tilbakemeldinger på årets søknader, sier Sveinung Skule.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Direktør
Direktør
Last ned bilde

Lenker

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom