Kystverket

Trålervraket Northguider er fjernet

Del

I en vellykket aksjon har bit for bit av tråleren blitt fraktet bort fra Hinlopenstredet ved Svalbard.

Vrakdeler transporteres bort fra Hinlopenstredet. Foto: Kystverket.
Vrakdeler transporteres bort fra Hinlopenstredet. Foto: Kystverket.

Fartøyet grunnstøtte den 28. desember 2018 i et vernet område. Mannskapet ble reddet ut under svært utfordrende forhold. Etter kort tid ble Northguider tømt for diesel. Men ut fra de høye miljøkrav norske myndigheter har satt for Svalbard, ble det også viktig at vraket skulle fjernes.

Utfordrende vrakfjerning

Det har aldri tidligere vært gjennomført vrakfjerning så langt nord. Kystverket har med bakgrunn i Svalbardmiljøloven pålagt rederiet å hindre miljøskade og fjerne vraket. 

Fjorårets forsøk med oppretting, tetting og deretter slep til fastlandet, måtte avbrytes på grunn av uvanlig vanskelige vær- og isforhold.

Siste fase har nå i sommer vært å få delt opp tråleren i mindre deler (ca. 50 deler a 5 tonn) som løftes over på en lekter for så å fraktes bort.

- Denne operasjonen har vært unik. Ingen håndtering av vrak er noen gang gjort så langt nord. I tillegg så lang unna muligheter for logistikkstøtte og andre funksjoner. Det viktig er at vraket nå er borte fra et viktig verneområde i et meget sårbart miljø.

Gjennomføringen av aksjonen betegner Rune Bergstrøm ved Beredskapsavdelingen som en suksess, selv om det har vært noen utfordringer underveis.

- Aksjonen har gitt oss mye lærdom som kan tas med i framtidig beredskapsplanlegging for våre nordområder.

Inspeksjon gjennomført

Denne helgen har Kystverket og Sysselmannen vært på en inspeksjon for å se at oppdraget var utført i henhold til de føringer som var gitt. En gjennomgang av videoer fra dykkere på stedet der vraket lå, viser at alt var fjernet. Jernavfall var tatt over i en lekter med magnet, mens dykkere hadde fjernet annet materiale.

Hvordan vrakdelene nå sikres og transporteres på slepet fra Hinlopen og ned til fastlandet er også sjekket. Klargjøring av slepet og ferden sørover er allerede i gang.

Syv fartøy (to norske) og mer enn 80 mannskaper har vært i virksomhet i Hinlopen denne sommeren.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vrakdeler transporteres bort fra Hinlopenstredet. Foto: Kystverket.
Vrakdeler transporteres bort fra Hinlopenstredet. Foto: Kystverket.
Last ned bilde
På en lekter har delene av Northguider blitt fjernet bit for bit. Foto: Kystverket.
På en lekter har delene av Northguider blitt fjernet bit for bit. Foto: Kystverket.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

Kystverket vil øke satsingen på satellittbasert sjøovervåkning9.11.2020 14:10:20 CETPressemelding

Til enhver tid seiler det rundt 1000 fartøy langs norskekysten og i norske havområder. Noe av denne trafikken representerer en sikkerhetsrisiko. For å forhindre ulykker som kan resultere i tap av liv eller miljøskade, overvåker Kystverket risikotrafikk i norske farvann. Her brukes det satellitt-teknologi. Nå har disse satellittene passert sin planlagte levetid. Det haster med å fornye dem.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom