Samferdselsdepartementet

Trafikkstart for Vys forbedrede togtilbud på Bergensbanen: – Lykke til!

Del

- I dag er det oppstart for togtilbudet på Arnalokalen, Vossebanen og Bergensbanen som Vy skal ha ansvaret for de neste ti årene. Vårt viktigste mål er at togtilbudet skal bli enda mer attraktivt for de reisende. Jeg vil derfor ønske Vy, samarbeidspartnere og ikke minst passasjerene lykke til, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto:Vy
Foto:Vy

Jernbanedirektoratet utropte i desember 2019 Vy til vinner av konkurransen om å drifte togtilbudet i Trafikkpakke 3: Vest. Selskapet har hatt ett år på å forberede trafikkstarten.

- Vy var med i sluttspurten om de to første trafikkpakkene i Norge og har og vunnet anbud i Sverige. Faktisk overtar Vy nattogene fra Stockholm til Luleå/Narvik også i dag. Da Vy gikk til topps på Bergensbanen i fjor, var det enda en bekreftelse på at selskapet hadde omstilt seg til den nye hverdagen med konkurranse, sier samferdselsministeren.

I Trafikkpakke 3: Vest skal Vy levere nye løsninger og et attraktivt togtilbud til de reisende - enten det er til hverdag, fritid eller ferie. Forbedringene omfatter blant annet skreddersydde tilbud helt hjemmefra, enklere og mer helhetlige bestillingsløsninger, billettsamarbeid med Skyss og et nytt komfortilbud. Vy planlegger det neste året også nye løsninger for et utvidet tilbud på nattestid.

Gode erfaringer med konkurranse
Fra før er driften om togtilbudene i Trafikkpakke 1: Sør og Trafikkpakke 2: Nord blitt tildelt etter konkurranse.  

- Trafikkpakkene skal bidra til å gi de reisende et bedre togtilbud. Konkurranse gjør at togoperatørene må tenke nytt og kreativt for å gjøre togtilbudet enda mer attraktivt. Samtidig fører konkurranse fører konkurranse til at staten bruker mindre penger enn før på kjøp av persontogtjenester. Vi får altså mer igjen for fellesskapets midler. Så langt er vi veldig fornøyd med det vi har oppnådd med trafikkpakkene, sier Hareide.


For flere opplysninger – se:

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høyring: Regjeringa foreslår at òg vektarar skal få halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett21.7.2022 14:04:22 CEST | Pressemelding

– I dag kan innleigde vektarar halde att passasjerar som ikkje har gyldig billett kun dersom dei har følge av tilsette i transportselskapet. No ønsker vi at innleigde vektarar skal få den same retten til å halde att som dei tilsette. Det er uansett stort sett berre vektarar som gjennomfører billettkontrollar i dag. Transportselskapa avheng av dei. Derfor er dette eit viktig framlegg til lovendring, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ny flyplass i Mo i Rana: Klart for oppstart av forberedende anleggsarbeider8.7.2022 15:02:28 CEST | Pressemelding

– Nå er vi for alvor i gang med ny flyplass i Mo i Rana. Signeringen av de tre første kontraktene er på plass, og ESA har godkjent offentlig støtte til ny flyplass. Dette er gode nyheter og betyr at forberedende anleggsarbeid kan starte til høsten. Luftfarten spiller en helt spesiell og viktig rolle i Nord. Det er bra både for folk og næringsliv at Avinor og entreprenørene snart kan markere første spadetak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier8.7.2022 13:43:27 CEST | Pressemelding

– Vi gjør det nå mulig å åpne opp flere veier for de tyngste kjøretøyene, som tømmervogntog, modulvogntog og 24-metersvogntog. Dette er i tråd med initiativ fra transportnæringen og betyr økt effektivisering både i skogbruket og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil også kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Starter gjennomgang av jernbanens organisering og selskapsstruktur6.7.2022 09:17:06 CEST | Pressemelding

– Regjeringen har store ambisjoner for norsk jernbane, med mål om flere reisende og mer gods på bane. Derfor går vi nå, i tråd med Hurdalsplattformen, i gang med en grundig gjennomgang av organisering og selskapsstruktur i sektoren. Regjeringen har allerede stanset videre konkurranseutsetting av persontransport og drift og vedlikehold på jernbanen, men det er fortsatt mye å ta tak i etter store endringer i jernbanesektoren de siste årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom