Trafikksikkerhetsforeningen

TRAFIKKSIKKERHETSFORENINGEN VIL HA NASJONAL DUGNAD

Del

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at det i juni og juli omkom 20 personer på norske veier. Dette er en nærmest en halvering fra fjoråret. De fire siste årene har i gjennomsnitt 50 personer omkommet og 235 hardt skadd i løpet av sommermånedene hvert år. Derfor foreslår nå Trafikksikkerhetsforeningen en felles Nasjonal dugnad mot veidøden i sommermånedene som et av tiltakene til ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF ønsker nå å rette fokus på veidøden, og alle de tragiske trafikkulykkene som skjer i løpet av månedene juni, juli og august.
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF ønsker nå å rette fokus på veidøden, og alle de tragiske trafikkulykkene som skjer i løpet av månedene juni, juli og august.

Trafikksikkerhet er dugnadsarbeid. Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, bygger på at trafikantene, myndighetene og andre aktører har et delt ansvar for sikkerheten og en gjensidig forpliktelse i forhold til hverandre.

- Det er bra at tallene går nedover, men glad er ikke ord vi ønsker å bruke i en slik sammenheng. 20 drepte så langt i sommertrafikken, er 20 for mange. I tillegg kommer alle de som har blitt hardt skadd, uttaler Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF - Trafikksikkerhetsforeningen.

TSF har så langt kjørt over 5000 km rundt i landet denne sommeren på sin sommerkampanje for å informere om farene på veien i sommertrafikken, og med et sterkt ønske om å få ned de høye tragiske tallene på sommeren.

- Vi har ingen å miste, og vi må alle gjøre det vi kan for at veiene skal være trygge. Møteulykker dominerer ulykkestallene og et godt og sikkert enkelttiltak, som midtdelere kan aldri gjøre jobben på alle veiene. Vi må derfor evne å ha flere tanker i hodet samtidig, og ta et felles ansvar for trafikksikkerheten, fortsetter Tangstad-Holdal.

Vi i TSF ønsker et bredt samarbeid mellom flere offentlige etater, som Statens vegvesenet, politiet, barnehager, skoler og departementene. Informasjon må gis allerede dagene før sommeravslutning til alle klassene, og gjerne med informasjon hjem til foresatte. Fergeselskapene må involveres, og informasjon gis til utelandske turister på fergene og ved grenseovergangene. Campingplasser og overnattingsteder må også med - hvor informasjon ligger lett tilgjengelig både på norsk og engelsk.

Organisasjonene og UP som jobber med trafikksikkerhet kan ikke ta fellesferie - det er i sommermånedene det er størst fare for å omkomme og bli hardt skadd, da må vi alle være tilstede å gjøre vårt til at nullvisjonen blir et nærmere mål, enn bare ord i festtaler og planer, avslutter Geirr Tangstad-Holdal i TSF.

Dette er tiltaket TSF nå har spilt inn til Veidirektoratet og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021:

Tiltak : TSF vil starte en Nasjonal dugnad mot veidøden i sommertrafikken

Målgruppe: Alle trafikantene (også utenlandske)

Samarbeidspartnere: Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helsedepartementet, Statens vegvesen, Politiet, Tollvesenet, Media Norge, alle foreninger og trafikksikkerhetsorganisasjonene i Norge, fergeselskaper, campingplasser og hoteller.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF ønsker nå å rette fokus på veidøden, og alle de tragiske trafikkulykkene som skjer i løpet av månedene juni, juli og august.
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF ønsker nå å rette fokus på veidøden, og alle de tragiske trafikkulykkene som skjer i løpet av månedene juni, juli og august.
Last ned bilde
Last ned bilde
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF er ute på en landsomfattende tur for å rette fokus på veidøden i sommertrafikken. -Vi må få tallene ned, for vi kan ikke godta slike høye tragiske ulykkestall, sier Tangstad-Holdal
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF er ute på en landsomfattende tur for å rette fokus på veidøden i sommertrafikken. -Vi må få tallene ned, for vi kan ikke godta slike høye tragiske ulykkestall, sier Tangstad-Holdal
Last ned bilde

Lenker

Om Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen
Slattum terrasse 29
1480 Slattum

401 30 800http://www.trafikksikkerhetsforeningen.no/

TSF - Trafikksikkerhetsforeningen er en landsdekkende forening som ble stiftet i august 2016 i Åndalsnes. TSF er en forening for alle som jobber innen området trafikk- og veisikring, og for alle som er opptatt av trygge og sikre trafikkmiljø.

TSF arbeider for å fremme sikkerheten til trafikantene og til de som jobber ute på våre veier.

TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen generelt. TSF søker å realisere dette gjennom aktiv informasjon, fagsamlinger og kursvirksomhet til bransjen, våre medlemmer og allmennheten.

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen for tap av liv og hardt skadde i trafikken.

TSF ønsker også gjennom initiativ ovenfor sentrale og lokale politikere, offentlig organer, foreninger og organisasjoner å synliggjøre gode trafikksikringstiltak som på en effektiv måte hjelper oss på veien mot våre mål i nullvisjonen.

Følg saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trafikksikkerhetsforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom