Samferdselsdepartementet

Trafikkpakke 4: Konkurransegrunnlaget for persontrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo er sendt ut

Del

- De tre foregående konkurransene om trafikkpakker har ført til et bedre togtilbud for de reisende, samtidig som staten bruker mindre av felleskapets midler enn før på å kjøpe persontogtjenester. Jeg har god tro på at konkurransen om Trafikkpakke 4 også vil gi gode effekter. Det er positivt at konkurransen nå er i gang, etter at blant annet korona gjorde det nødvendig med utsettelse i fjor, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Jernbanedirektoratet sendte i dag ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4. Trafikkpakken omfatter persontogtrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog rundt Oslo.

Konkurransen om Trafikkpakke 4 er den første med togtilbud som kun kjøres på Østlandet. Storparten av togreiser i Norge gjennomføres i dette området, og det er derfor mange passasjerer som til vanlig bruker togtilbudene i denne pakken.

- Hovedmålet med konkurransen er at den skal bidra til flere og mer fornøyde reisende. Virkemidlene er et attraktivt kundetilbud, forbedret kundeservice, kostnadseffektiv drift og et godt samarbeid med andre aktører i transportsektoren, sier Hareide.

Togtilbudene i Trafikkpakke 4 er for øvrig med i et omfattende rute-, pris- og billettsamarbeid med kollektivselskaper i berørte områder. Målet er å gi de reisende et sømløst kollektivtilbud.

Utsatt med ett år
I juni i fjor besluttet Jernbanedirektoratet å utsette konkurransen om Trafikkpakke 4, med trafikkstart for pakken i desember 2023 – ett år etter opprinnelig plan. Dette kom i hovedsak som en følge av usikkerhet knyttet til Covid-19-pandemien og fremdriften i berørte infrastrukturprosjekter. Denne usikkerheten er nå tatt hånd om.

Den fjerde i rekken
I løpet av det siste halvannet året har det vært oppstart for trafikkpakkene 1: Sør, 2: Nord og 3: Konkurransene om disse tre pakkene har gitt gode resultater. Togtilbudet blitt bedre, samtidig som staten, det vil si skattebetalerne, betaler mindre for å kjøpe persontogtjenester nå enn ved direkte forhandling med Vy (tidligere NSB).

- Pengene som staten sparer inn på å konkurransene kan vi i stedet bruke til å bygge og vedlikeholde jernbanen, eller benytte dem til andre samfunnsnyttige formål, sier samferdselsministeren.

Videre framdrift
Jernbanedirektoratet har satt 31. august i år som frist for prekvalifiserte tilbydere til å levere inn tilbud i konkurransen om Trafikkpakke 4. Kunngjøring av vinnende togoperatør og signering av kontrakt for en periode på ti år skal skje i mars 2022. Oppstart for togtilbudene i Trafikkpakke 4 blir ved ruteterminskiftet i desember 2023.

Jernbanedirektoratet skal på et senere tidspunkt gjennomføre konkurransen om Trafikkpakke 5, som vil omfatte de øvrige persontogtilbudene på Østlandet.

For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon9.4.2021 12:01:20 CEST | Pressemelding

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

Nå skal det bli lettere å drive med motorsport9.4.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte "banedager". Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom