Innovasjon Norge

Torghatten Camping & Strandrestaurant AS vinner bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Nordland

Del

Takket være forfedrenes tro på reisemålsutvikling og egen innsats kan Per Kåre Hatten og familien nå motta denne anerkjennelsen.

Delikatesse fra Torghatten Strandrestaurant. (Foto: Per Kåre Hatten)
Delikatesse fra Torghatten Strandrestaurant. (Foto: Per Kåre Hatten)

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Nordland gikk i dag til Per Kåre Hatten og Torghatten Camping & Strandrestaurant i Brønnøy kommune.

Med utgangspunkt i en gård som har vært i familiens eie i over 200 år, har Per Kåre Hatten og familien satset på overnatting, campingplass og restaurant ved foten av fjellet Torghatten. Bedriften er en betydelig arbeidsgiver i sitt distrikt.

- Jeg vil uttrykke stor takknemlighet for prisen, sier Per Kåre Hatten. Dette er en stor anerkjennelse for den innsatsen som jeg og familien min har lagt ned i eiendommen over tid.

Allsidig bonde

Per Kåre Hatten overtok gården i 1986. Han er selv utdannet agronom, og har en allsidig bakgrunn fra reiseliv som tilleggsnæring til gården.

I dag leies melkekvoten ut, men Hatten-familien har gjort mye spennende ut av gårdsdriften.

I 1988 startet familien opp med 5 utleiehytter, og i 1990 satset de på å bli et «feriesenter» ved å bygge restaurant og hotellrom. I 2012 ble det bygd en strandrestaurant med et matkonsept hvor det serveres mat med lokal tilhørighet og tradisjon. De har en fast 8-retters meny, og tilbudet har vært en suksess.

I år startet Hatten med produksjon av grønnsaker, rotvekster, bær, frukt, urter, spiselige blomster og historiefortelling.

Forfedre med tro på reisemål

- Denne prisen er også en anerkjennelse av mine forfedres kamp og møysommelige arbeid gjennom 237 år på denne eiendommen, fra min tipptipp oldefar som stein etter stein bygget trapper og stier, med til sammen over 400 trinn opp til Torghatt-hullet, i troen på at reiseliv en dag ville få stor betydning for eiendommen, sier Per Kåre Hatten.

Det er dette vi i dag kaller reisemålsutvikling. 

Gjennom 1960 og 70-årene ble eiendommen dyrket med spett og spade, og dette danner nå grunnlaget for råvarene som i dag benyttes i strandrestauranten.

- Uten denne ubegripelige innsats fra tidligere tider ville det ikke engang vært mulig for meg å blitt kvalifisert som kandidat til denne prisen. Jeg er til mine forfedre stor takk skyldig, og vil etter beste evne fortsette å forvalte eiendommen til beste for neste generasjon, som er nummer 9 i rekken. Tusen hjertelig takk for BU-prisen 2020!, sier Per Kåre Hatten.

- Per Kåre Hatten og Torghatten Camping & Strandrestaurant er meget verdig vinner av Bedriftsutviklingsprisen i Nordland for 2020. Gjennom hardt arbeid over mange år har de utviklet et tilbud som kombinerer lokale mat- og fortellertradisjoner med et moderne reiselivsprodukt. Sånne virksomheter vil vi ha flere av i Nordland. Det skaper både sysselsetting og økt bolyst. Vi gratulerer så mye med prisen, sier Monica Ahyee, regiondirektør i Innovasjon Norge Nordland.

Juryens begrunnelse

Kandidatene til prisen ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon/nyskaping, og her scorer Torghatten Camping & Strandrestaurant høyt.

Bedriften har med utgangspunkt i lokale ressurser utviklet et konsept med stor attraktivitet i markedet. De har tilpasset seg nasjonale trender ved å ta i bruk lokale råvarer i sin restaurant, også gjennom egenproduksjon. Med dette konseptet ivaretar bedriften lokale mattradisjoner, og gjennom bruk av historiefortelling bidrar dette til en helhetlig opplevelse i et autentisk miljø. Dette treffer et bredt publikum.

Bedriften bidrar i tillegg til betydelig sysselsetting i området, der arbeidsplasser for kvinner utgjør en viktig del. Bedriften har vist evne og vilje til omstilling, og med utgangspunkt i gårdsbruket utviklet gode arbeidsplasser.

Årets jury

Årets jury har bestått av John Kosmo, Landbruks- og reindriftsdirektør fra Fylkesmannen i Nordland, Trond Bjørkås, fylkesleder fra Nordland Bondelag og Astrid Tove Olsen, Leder fra Nordland Bonde- og småbrukarlag. Juryen ble ledet av regiondirektør Monica Ahyee i Innovasjon Norge Nordland.

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.

De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. På grunn av koronapandemien er det usikkerhet om hvordan den nasjonale prisutdelingen vil foregå.

Nøkkelord

Kontakter

Hvis du ønsker å være til stede under utdelingen, eller har andre spørsmål, ta kontakt med:

Helen Åseng
Rådgiver Innovasjon Norge Nordland
helen.aseng@innovasjonnorge.no
Mob: + 47 996 37585

Bilder

Delikatesse fra Torghatten Strandrestaurant. (Foto: Per Kåre Hatten)
Delikatesse fra Torghatten Strandrestaurant. (Foto: Per Kåre Hatten)
Last ned bilde
Per Kåre Hatten (Foto: Kamilla P. Hatten)
Per Kåre Hatten (Foto: Kamilla P. Hatten)
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Presseinvitasjon: Innovasjonstalen 2021 - en SWOT-analyse av norsk næringsliv31.5.2021 12:07:47 CEST | Presseinvitasjon

Verden etterspør grønne og digitale løsninger - EU lanserte i 2019 vekststrategien Green Deal, USA har sin plan Build Back Better. Dette betyr at verden er full av muligheter, akkurat nå. Verden ønsker norske løsninger og norske selskaper velkommen. Men muligheter er bare muligheter om vi ikke aktivt jobber for å ta dem. På Innovasjonstalen skal vi gjøre en SWOT-analyse - hva er styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene Norge står overfor i global konkurranse?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom