Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tonstad datapark i Sirdal får løyve til transformatorstasjon og jordkabel

Del

NVE gir Tonstad datapark AS løyve til å byggje og drive ein ny transformatorstasjon i Tonstad datapark og to 132 kV jordkablar frå ny transformatorstasjon til Ertsmyra transformatorstasjon. Anlegga ligg i Sirdal kommune i Agder fylke.

Ortofoto som viser oversikt over kabeltrasé (rød stiplet strek) og planlagt plassering av Tonstad datapark transformatorstasjon (rød firkant) på næringsområdet.
Ortofoto som viser oversikt over kabeltrasé (rød stiplet strek) og planlagt plassering av Tonstad datapark transformatorstasjon (rød firkant) på næringsområdet.

Tonstad datapark ønskjer å etablere ein datapark på eit område som er regulert til næring av Sirdal kommune ved Ertsmyra transformatorstasjon. Det er naudsynt med straum til dataparken, og Tonstad datapark har fått løyve til å byggje følgande: ein ny transformatorstasjon med to transformatorar kvar med omsetnad 150 MVA og yting 132/22 kV, to utandørs brytarfelt, og to om lag 500 meter lange jordkablar frå den nye transformatorstasjonen til Ertsmyra transformatorstasjon. Ny transformatorstasjon ligg innanfor området til næringsparken. Tonstad datapark får òg løyve til å byggje eit transformatorbygg med eit areal på om lag 300 m2, med eit 22 kV-anlegg og tilhøyrande servicefasilitetar.

For å knyte den nye transformatorstasjonen til Ertsmyra transformatorstasjon, er det naudsynt for Statnett og Agder Energi Nett å gjere tiltak i sine anlegg der.

NVE vurderer at dei elektriske anlegga som får konsesjon, ikkje vil gje særskilde verknadar for ålmenta og naturmangfaldet.

Meir informasjon om saka finn du på NVE sin nettstad

Kontakter

Solveig Willgohs, sakshandsamar
tlf: 22 95 92 45

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef
tlf: 22 95 90 33

Bilder

Ortofoto som viser oversikt over kabeltrasé (rød stiplet strek) og planlagt plassering av Tonstad datapark transformatorstasjon (rød firkant) på næringsområdet.
Ortofoto som viser oversikt over kabeltrasé (rød stiplet strek) og planlagt plassering av Tonstad datapark transformatorstasjon (rød firkant) på næringsområdet.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom