Innovasjon Norge

To norske bedrifter får mye mer enn de ba om fra EU

Del

De to norske bedriftene Minuendo og Picterus får 76 millioner kroner fra EU. De norske resultatene i EUs European Innovation Council viser at norsk næringsliv er i verdensklasse og svært konkurransedyktig på den europeiske arenaen.

Picterus utvikler en ny løsning for å vurdere gulsott hos nyfødte ved bruk av smarttelefoner.
Picterus utvikler en ny løsning for å vurdere gulsott hos nyfødte ved bruk av smarttelefoner.

EU har nå gjort det mulig å søke om både egenkapital og tilskudd. Det gjør at bedriftene kan få mye større beløp enn tidligere.

- Det er mange muligheter for norsk næringsliv i Horisont 2020 og vi er stolte av bedriftene som når opp. Vi gleder oss til fortsettelsen, og er godt i gang med å forberede næringslivet på det neste rammeprogrammet Horisont Europa, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

EU jobber på nye måter med å kombinere offentlig støtte med privat kapital til europeiske vekstbedrifter. De to første bedriftene som har lyktes er Minuendo med base i Oslo, og trondheimsbedriften Picterus. Etter intervjuer i Brussel ble bedriftene tilbudt både tilskuddene de hadde søkt om, og egenkapital på toppen av tilskuddet.

Totalt har de to bedriftene blitt tilbudt 76 millioner kroner i tilskudd og egenkapital. 

Minuendo: Skal løse et stort problem for anleggsbransjen med norsk teknologi

Minuendo ble stiftet i 2018, holder til i Oslo og har syv ansatte. Basert på teknologi fra SINTEF utvikler selskapet et intelligent hørselvern som beskytter bruker mot støy, har naturtro gjengivelse av lyd og kan varsle brukeren hvis det er fare for å skade hørselen. Ifølge Europakommisjonen er hørselstap den yrkesskaden som rammer flest i Europa. Selskapet har tidligere fått støtte fra Forskningsrådets FORNY-program, oppstartlån og Seal of Excellence fra Innovasjon Norge.

 - Vi er veldig fornøyd med å være gjennom EUs nåløye og vil fokusere på å videreutvikle produktet vårt.Støtten kommer til rett tid, sier Stian Aldrin, administrerende direktør i Minuendo. - Denne støtten er helt avgjørende for oss i den fasen vi er i nå. Timingen kunne ikke ha vært bedre – nå kan vi gi bånn gass akkurat når vi er klare.

Minuendo får et tilskudd på 10 millioner kroner og har i tillegg blitt tilbudt 30 millioner kroner i egenkapital.

Picterus: Norsk løsning kan redde tusener av spebarn hvert år

Trondheimsbedriften Picterus utvikler en ny løsning for å vurdere gulsott hos nyfødte ved bruk av smarttelefoner. Gulsott er årsak til mer enn 100 000 dødsfall blant spedbarn i verden årlig, og kan gi permanent hjerneskade på mange nyfødte. Spedbarn med gulsott trenger enkel oppfølging utenfor sykehuset. Picterus’ løsning er rimelig, enkel å bruke, og kan lett tas i bruk også i områder med sparsomme ressurser. Selskapet ble stiftet i 2015 og har utspring fra NTNU. Selskapet har fått tilbud om 36 millioner kroner fra EU. 16 millioner er tilskudd og 20 millioner er egenkapital.

- Utvikling av medisinteknisk utstyr er tidkrevende og kostbart, og det har vært utfordrende og mye jobb med å skaffe finansiering. Støtten fra EU betyr mye, nå får vi muligheten til å fokusere på å optimalisere og gjøre produktet markedsklart, sier Anders Aune, barnelege og medisinsk sjef i Picterus.

Godt støtteapparat for bedrifter med europeiske ambisjoner

Norske bedrifter har gjort det svært godt i EIC Accelerator, som er en del av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Siden 2014 har de konkurrert seg til mer enn 900 millioner kroner fra Brussel. Bedriftene kan få råd og veiledning fra Innovasjon Norges regionale EU-rådgivere før de søker støtte.De beste får presentere sitt prosjekt for et investorpanel i Brussel. Innovasjon Norge tilbyr trening på å presentere og inviterer bedriftene til en «generalprøve» der de tester innsalget og får tilbakemelding og veiledning. Både Picterus og Minuendo deltok på dette.

European Innovation Council

EIC Accelerator er en del av European Innovation Council (EIC) under Horisont 2020. Det neste rammeprogrammet er Horisont Europa, som går fra 2021 til 2027. EIC støtter oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og forskere som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko og potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand.

EIC omfatter fire ulike ordninger:

  • EIC Accelerator: Retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter og stort potensial for å vokse internasjonalt. En norsk SMB kan søke om finansiering til utvikling og kommersialisering av sitt prosjekt. EIC Accelerator er tematisk helt åpent

  • EIC Pathfinder: Omfatter finansiering til samarbeid om forskning og innovasjon på banebrytende, framtidsrettet teknologi.

  • Fast Tack to Innovation: Retter seg mot små, mellomstore og store bedrifter og små konsortier med sterk bedriftsdeltakelse, for kommersialisering av et felles prosjekt innenfor industrielle og muliggjørende teknologier, og EUs samfunnsutfordringer.

  • Horizon Prizes: Utfordringspriser som gir kontant belønning til den som mest effektivt kan møte en definert utfordring. Målet er å stimulere til innovasjon og komme med løsninger på problemer som betyr noe for europeiske borgere.

 Hva er nytt i EIC Accelerator?

Finansieringsordningen SMB-Instrumentet heter nå EIC Accelerator. Det er mulig å søke tilskudd på inntil 25 millioner kroner og kombinasjonsfinansiering, såkalt blended finance. Det er en kombinasjon av tilskudd på inntil 25 millioner kroner og egenkapital på inntil 150 millioner kroner.

 Mer informasjon om European Innovation Council her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Picterus utvikler en ny løsning for å vurdere gulsott hos nyfødte ved bruk av smarttelefoner.
Picterus utvikler en ny løsning for å vurdere gulsott hos nyfødte ved bruk av smarttelefoner.
Last ned bilde
Det er mange muligheter for norsk næringsliv i EU, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Det er mange muligheter for norsk næringsliv i EU, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Last ned bilde
Picterus’ løsning er rimelig, enkel å bruke, og kan lett tas i bruk også i områder med sparsomme ressurser. Selskapet ble stiftet i 2015 og har utspring fra NTNU.
Picterus’ løsning er rimelig, enkel å bruke, og kan lett tas i bruk også i områder med sparsomme ressurser. Selskapet ble stiftet i 2015 og har utspring fra NTNU.
Last ned bilde
Grunnleggerne av Minuendo.
Grunnleggerne av Minuendo.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Rigget for eksport – sterkere, mer strategisk og nær bedriftene4.9.2020 13:27:28 CESTPressemelding

Innovasjon Norge foreslår en ny arbeidsmodell for å øke eksporten og ta de beste bedriftene ut i verden. Den nye modellen skal fange opp og håndtere nye markedsmuligheter for å diversifisere norsk eksport og tilpasse spisskompetanse til næringslivets skiftende behov. Innsatsen skal spisses mot bedrifter og miljøer som har best forutsetninger for å lykkes. Et samordnet Team Norway skal være kostnadseffektivt og lett å bruke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom