Justervesenet

Tilsynsaksjon mot drosjenæringen i Trondheim

Del

Onsdag 23. mars ble det gjennomført en tverretatlig kontroll av drosjenæringen i Trondheimsdistriktet. Aksjonen konkluderte med at slike kontroller er nødvendige.

Aksjonen ble initiert av Justervesenet, som i samarbeid med Statens Vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, Skatteetaten, Utrykningspolitiet og Politiets A-krimgruppe kontrollerte at løyvedokumenter, kjøreseddel, vognkort, taksameter og de skatte- og avgiftsmessige forholdene var i orden.
Aksjonen ble initiert av Justervesenet, som i samarbeid med Statens Vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, Skatteetaten, Utrykningspolitiet og Politiets A-krimgruppe kontrollerte at løyvedokumenter, kjøreseddel, vognkort, taksameter og de skatte- og avgiftsmessige forholdene var i orden.

Det har blitt enklere å etablere seg i drosjenæringen etter regelendringene hvor blant annet kravet om tilknytning til drosjesentral ble opphevet, samt at begrensninger på antall løyver ble fjernet. Men de som driver virksomhet må like fullt forholde seg til regelverket.

Effektiv ressursbruk mot felles mål
Etatene har ulike hjemler for sin aktivitet, men alle har et felles mål om å forhindre konkurransevridning for de seriøse aktørene, samt tilrettelegge for en rettferdig transportbransje hvor arbeidsforholdene er i orden. Ikke minst skal trafikksikkerheten ivaretas, og kundene skal kunne føle seg trygge på at regelverkene følges.

– Vi ser at tverretatlige aksjoner er nyttig. Vi når ut til mange av aktørene på en gang, samtidig får etatene et godt bilde av bransjens behov for kunnskap om regelverket, sier fagansvarlig for drosje i Justervesenet, Håkon Skjolden.

Fra Justervesenets side ble det kontrollert 96 biler, hvorav 12 taksametre fikk vedtak om stansing pga. manglende installasjonskontroll, og 3 fikk pålegg om retting pga. plombebrudd.

Statens vegvesen hadde totalt 91 fullverdige kontroller som viste 19 avvik. 11 av de kontrollerte fikk bruksforbud, og 1 ble begjært avskiltet.

– Vi fikk anledning til å snakke med flere av taxisjåførene som ble kontrollert. Den generelle tilbakemeldingen var at dette er etterlengtet, og at de er glad for at vi møtte opp. De ønsker mer kontroll, slik at det sikres rettferdige konkurransevilkår i næringen. Det er også klar enighet mellom etatene som deltok at dette samarbeidet ga en betydelig større effekt og at dette må vi fortsette med, sier, Kim-Ruben Våge fra Statens vegvesen. 

Trøndelag fylkeskommune er løyvemyndighet og bidro med å kontrollere at drosjene har godkjent løyve. Kontrollen viste at alle som ble stoppet hadde dette, selv om det i et par enkelttilfeller ikke var medbrakt, noe som er påkrevd.

– Som løyvemyndighet mener vi at slike kontroller er svært viktige for å opprettholde trygghet, kvalitet og seriøsitet i bransjen. Dette bidrar til at regelverk følges, og at publikum kan stole på at vi har en drosjenæring som består av seriøse aktører. Dessverre ikke overraskende, men allikevel nedslående at flere kjøretøy ikke var registrert som drosje, og at et forholdsvis høyt antall hadde feil eller mangler med taksameter, sier Rolf Granlund, seksjonsleder plan og forvaltning.

Skatteetaten deltok forebyggende under aksjonen ved å gi veiledning og informasjon om regelverket til aktørene i bransjen. Under aksjonen ble det også gjort observasjoner som er med på bygge kunnskap som kan tas med i planleggingen av eventuelle fremtidige tiltak.

Kontakter

Bilder

Aksjonen ble initiert av Justervesenet, som i samarbeid med Statens Vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, Skatteetaten, Utrykningspolitiet og Politiets A-krimgruppe kontrollerte at løyvedokumenter, kjøreseddel, vognkort, taksameter og de skatte- og avgiftsmessige forholdene var i orden.
Aksjonen ble initiert av Justervesenet, som i samarbeid med Statens Vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, Skatteetaten, Utrykningspolitiet og Politiets A-krimgruppe kontrollerte at løyvedokumenter, kjøreseddel, vognkort, taksameter og de skatte- og avgiftsmessige forholdene var i orden.
Last ned bilde

Om Justervesenet

Justervesenet
Justervesenet
Fetveien 99
2007 KJELLER

64 84 84 84http://www.justervesenet.no

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Følg pressemeldinger fra Justervesenet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Justervesenet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Justervesenet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom