Samferdselsdepartementet

Tilskudd til samfunnssikkerhetstiltak i transportsektoren

Del

- Det skal være trygt å ferdes i Norge, både på vei, bane, i lufta og til sjøs. Derfor jobber vi og alle transportetater- og virksomheter hver dag med samfunnssikkerhet i transportsektoren. I tillegg tildeler Samferdselsdepartementet årlige midler til prosjekter som faller utenom den daglige oppfølgingen. I år tildeles Avinor, Entur og Nye Veier ekstra midler til viktige prosjekter for å bedre sikkerheten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

For 2021 er Avinor tildelt 1,5 millioner kroner for å gjennomføre en beredskapsanalyse og å utvikle et program for håndtering av innsiderisiko i Avinor. Entur er tildelt 1,3 millioner kroner til et prosjekt for å styrke kontroll og rutiner knyttet til skyløsninger. Mens Nye Veier er tildelt 200 000 kroner for å gjennomføre en modenhetsanalyse av informasjonssikkerhetsarbeidet i selskapet.

– Å arbeide for samfunnssikkerhet i transportsektoren handler om å opprettholde et høyt transportsikkerhetsnivå, sikre fremkommelighet og funksjonalitet i transportsystemene, og bevare en robust sivil transportberedskap. Som en grunnplanke i dette arbeidet liggeralle virksomhetenes oppfølging av "Strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren" fra desember 2020. Denne tilskuddsordningen sikrer dette ytterligere, sier Hareide.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom