KS

Tilliten til kommunepolitikere er stabil

Del

Innbyggerundersøkelsen 2019 viser at folk har høyere tillit til kommunepolitikerne enn til politikerne på Stortinget. Det gjelder både evne til å lytte til innbyggernes synspunkter, og tillit til at politikerne arbeider for befolkningens beste.

- Som folkevalgte og representanter i folkevalgte organer, har vi et stort ansvar for å lytte til innbyggernes synspunkter, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen.
- Som folkevalgte og representanter i folkevalgte organer, har vi et stort ansvar for å lytte til innbyggernes synspunkter, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen.

- Selv om kommunepolitikerne har høyere tillit enn stortingspolitikerne i befolkningen, viser tallene at vi må fortsette arbeidet i kommuner og fylker. Det er positivt at interessen for politikk øker. Det gir muligheter til å utvikle dialogen med og for innbyggerne for å skape enda bedre lokaldemokrati, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Innbyggerundersøkelsen 2019 viser at interessen for politikk er økende og at flere innbyggere deltar i saker som opptar dem. Samtidig viser den at innbyggerne har et nøytralt eller litt negativt inntrykk av politikernes evne til å lytte til innbyggernes synspunkter. Det samme gjelder for om de har tillit til at politikerne arbeider for befolkningens beste. Kommunepolitikerne får likevel høyere skår enn politikerne på Stortinget på begge spørsmålene. Tilbakegangen siden 2017 er markant for stortingspolitikerne.

Tillitsbarometeret 2019

Tillitsbarometeret 2019 (Respons Analyse) viser at innbyggerne foretrekker folkevalgte i egen kommune som kanal for å fremme sine synspunkter. Innbyggerne mener også at kommunestyret i egen kommune er viktig for demokratiet i det norske samfunnet, og de har til dels høy tillit til kommunestyret i egen kommune.

- Som folkevalgte og representanter i folkevalgte organer, har vi et stort ansvar for å lytte til innbyggernes synspunkter. Både de som selv sier fra, men også de tause stemmene skal kjenne seg godt representert når beslutningene blir tatt. Når beslutningene er tatt, er det viktig å ikke bare melde tilbake om hvordan synspunktene ble håndtert, men også begrunne hvorfor resultatet ble som det ble, sier Helgesen.

Bilder

- Som folkevalgte og representanter i folkevalgte organer, har vi et stort ansvar for å lytte til innbyggernes synspunkter, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen.
- Som folkevalgte og representanter i folkevalgte organer, har vi et stort ansvar for å lytte til innbyggernes synspunkter, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen.
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom