SamferdselsdepartementetSamferdselsdepartementet

Tilleggsavtale gir økt statlig bidrag til byvekstavtalen med Trondheimsområdet

Del

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om nullvekst i persontrafikken med bil i byene. Denne tilleggsavtalen bygger opp under dette målet, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I juni 2019 inngikk Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet byvekstavtale med Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik. Nå har regjeringen gitt sin tilslutning til den fremforhandlede tilleggsavtalen til byvekstavtalen med Trondheimsområdet for perioden 2019-2029. Tilleggsavtalen er et tillegg til byvekstavtalen, og inngås for å følge opp bompengeavtalen fra 2019. 

- Avtalen legger til rette for bærekraftig byutvikling i Trondheimsområdet, gjennom effektiv arealbruk og klimavennlige transportløsninger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Økt statlig bidrag til Metrobussen, reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud

– Staten dekker i utgangspunktet 50 prosent av kostnadene i 50/50-prosjektet Metrobussen i Trondheim. Gjennom tilleggsavtalen øker vi det statlige tilskuddet til 66 prosent. Dette utgjør i overkant av 560 millioner 2020-kroner i tiårsperioden. Halvparten av  tilskuddet øremerkes reduserte bompenger og halvparten går til bedre kollektivtilbud, sier Hareide.

Tilleggsavtalen inneholder også tilskudd til reduserte kollektivtakster på 500 millioner kroner i tiårsperioden. De midlene skal benyttes til takstreduksjoner som gir størst mulig effekt på målene i byvekstavtalen.

Alle de fem lokale partene har gitt sin tilslutning til tilleggsavtalen gjennom lokalpolitiske vedtak, og nå følger regjeringen opp med sin tilslutning. Det legges opp til at partene signerer tilleggsavtalen etter sommerferien.

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ny Nasjonal transportplan 2022–2033: Samferdselsministeren møter fylker, storbyer og næringsliv i august10.8.2020 14:30:00 CESTPressemelding

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Fredrikstad og Kirkenes: – Alle fylkene og de fire største byene har spilt inn hvilke løsninger de ønsker i ny Nasjonal transportplan. Nå drar jeg ut og møter fylkene og byene for å diskutere prioriteringene deres. Jeg besøker også næringslivet i regionene for å høre hvilke transportutfordringer de mener er viktigst, sier samferdselsministeren.

Samferdselsministeren inviterer vi møte om elsparkesykler4.8.2020 20:43:29 CESTPressemelding

– Elsparkesykler gir et positivt tilskudd til mobilitet i byene, og de er kommet for å bli. Samtidig viser erfaringene fra den siste tiden betydelige utfordringer for både sikkerheten og fremkommeligheten for andre trafikantgrupper. Derfor kaller jeg nå inn både de berørte byene og næringsaktørene til møter denne uken. Målet er å få gode innspill til det videre arbeidet med nærmere regulering av elsparkesyklene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom