Mattilsynet

Tillater igjen fangst av fugler etter funn av fugleinfluensa

Del

Fugleinfluensa ble funnet i Norge i november 2020. Det ble raskt innført et forbud mot jakt og fangst av fugler i alle fylker sør for Nordland for å hindre smittespredning. Nå lempes det på forbudet, og Mattilsynet tillater igjen fangst av fugler.

-Vi har som mål å ikke ha strengere regler enn nødvendig, og restriksjoner og forbud skal oppheves så snart det er smittemessig forsvarlig. Vi mener at fangst ikke har det samme potensiale for å skremme fugler som ordinær jakt, og at det derfor må være lov å drive fangst igjen, sier Ole Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

-Selv om risikoen er lav så minner vi om noen gode forholdsregler. Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker. Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis, sier Tronerud.

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom