Politihøgskolen

Tilbyr nytt studium om hatkriminalitet

Del

Hatkriminalitet får stadig større fokus i samfunnet, men anmeldelsene er få og mørketallene trolig store. Det nye studiet om hatkriminalitet skal gjøre politiansatte og samarbeidende etater i bedre stand til å identifisere, forebygge og bekjempe hatkriminalitet.

NYTT STUDIUM OM HATKRIMINALITET: Allerede i november starter det nye studiet. Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning, håper på søkere med bred politibakgrunn.
NYTT STUDIUM OM HATKRIMINALITET: Allerede i november starter det nye studiet. Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning, håper på søkere med bred politibakgrunn.

Hatkriminalitet kommer ofte til syne gjennom vold, hatefulle ytringer, trusler og plagsom adferd. Handlingene kjennetegnes ved å være motivert av hat, fordommer eller negative holdninger mot mennesker på grunn av etnisitet, religionlivssyn, nedsatt funksjonsevne eller homofil orientering.

- Kompetanse til å gjenkjenne og håndtere hatkriminalitet, er viktig for å kunne ivareta de som utsettes for disse handlingene, forteller Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen.

Hun bruker eksempler fra blant annet sjikane eller hatefulle ytringer på nett for å forklare problematikken.

- Selv om ytringsfrihet i Norge står sterkt, er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap for å identifisere hvor grensen går i forhold til straffbare og hatefulle ytringer. For å kunne identifisere hva som kan være hatkriminalitet trenger vi et politi som ser det som er vanskelig å få øye på, som reflekterer over situasjoner, og som har kunnskap nok til å vite når handlinger beveger seg inn i et straffbart spor, forklarer Thokle.

Pilotprosjekt med 24 studieplasser

I første omgang gjennomføres studiet som en pilot med begrenset plasser. Totalt 24 personer vil få studieplass. Det er åpnet for søknader nå og fristen for å søke er 15. oktober. Etter piloten skal studiet evalueres og antall studieplasser fastsettes. 

- Utdanningen skal bidra til generell kompetanseheving innen både forebygging og etterforskning av hatkriminalitet, for alle innen politi- og lensmannsetaten, samt for representanter fra samarbeidende etater og organisasjoner, forteller Thokle.

Studiet er organisert som et nettbasert deltidsstudium og gjennomføres på seks måneder. Studiet gir 10 studiepoeng.

Høyt prioritert kriminalitetsområde

Riksadvokaten har i sitt prioriteringsrundskriv bedt politiet vie hatkriminalitet særskilt oppmerksomhet. Alle overtredelser som gjelder hatkriminalitet skal prioriteres uavhengig av alvorlighet (Riksadvokaten, 2015).

Regjeringen skriver i sin erklæring mot hatefulle ytringer at «offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging» (Regjeringen, 2015).

- Politihøgskolen ønsker gjennom dette studiet å bidra til å bedre den tverrfaglige forebyggende innsatsen mot, samt etterforskningen av, hatkriminalitet, sier Thokle.

Kontakter

Bilder

NYTT STUDIUM OM HATKRIMINALITET: Allerede i november starter det nye studiet. Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning, håper på søkere med bred politibakgrunn.
NYTT STUDIUM OM HATKRIMINALITET: Allerede i november starter det nye studiet. Siw Thokle, avdelingsleder for etter- og videreutdanning, håper på søkere med bred politibakgrunn.
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom