Helse Sør-Øst RHF

Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling

Del

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre fagområder. Det betyr at pasienter som er i akutt og helt nødvendig behov av helsehjelp blir prioritert fremfor pasienter som har en mindre alvorlig tilstand

Avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.
Avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

​- I den situasjonen vi står i nå, er vi opptatt av at de som trenger hjelpen aller mest må prioriteres, uavhengig av om det gjelder psykiske, eller somatiske lidelser eller rusmiddelavhengighet, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Slike vurderinger er krevende, men dette er noe helsepersonell har kunnskap om og erfaring med å gjøre.

Digitale løsninger

Helse Sør-Øst RHF arbeider med løsninger slik at en større del av den polikliniske kontakten kan gjennomføres som telefonkonsultasjoner eller over nettet. På denne måten vil man kunne følge opp pasientene og samtidig redusere risiko for smitte knyttet til oppmøte på DPS og BUP. Det gjennomføres færre konsultasjoner, men pasienter som har behov for poliklinisk behandling for å hindre forverring og redusere risiko for innleggelser blir prioritert.

TSB

For pasienter i TSB vil det være en del som har psykiske lidelser i tillegg til rusproblemet. Ved utskrivelse fra døgnbehandling er det viktig at pasientene vurderes med tanke på eventuell overdoserisiko. Innenfor begge fagområder er selvmordsrisiko en faktor som alltid er med i vurderingene.

Helse Sør-Øst RHF har fått i oppdrag å sikre at ingen private avtaleparter innenfor rusmiddelavhengighet reduserer eller legger ned sine tilbud uten at dette er drøftet med Helse Sør-Øst RHF. Før en slik beslutning skal det alltid være vurdert tiltak som kan opprettholde driften. Dette er svært viktig for å sikre befolkningen tilgang til nødvendige helsetjenester.

Innenfor helseforetakenes TSB-tilbud gjøres de samme vurderingene som i de private. Pasienter som er i akutt og helt nødvendig behov av helsehjelp blir prioritert fremfor pasienter som har en mindre alvorlig tilstand.

Kontakter

Kontakt:
Medievakt Helse Sør-Øst RHF, telefon 97147065, mail: medievakt@helse-sorost.no

Bilder

Avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.
Avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom