Business Wire

Tiedemann-gruppen og Alvarium Investments kunngjør transaksjon for å opprette Alvarium Tiedemann Holdings og bli oppført på listen til Nasdaq via forretningskombinasjon med Cartesian Growth Corporation

Del

Tiedemann-gruppen1 («Tiedemann»), Alvarium Investments Limited2 («Alvarium») og Cartesian Growth Corporation3 («Cartesian») (NASDAQ: GLBL) kunngjorde i dag en endelig forretningskombinasjonsavtale («forretningskombinasjonsavtalen»).

Denne foreslåtte transaksjonen vil danne Alvarium Tiedemann Holdings, som forventes å være et ledende, uavhengig, globalt investeringsselskap som tilbyr formueforvaltning, samt investeringsstrategier og -tjenester til institusjoner, gründere, familier og fremvoksende nestegenerasjons ledere. Medlemsselskapenes ekspansive, internasjonale nettverk gjennom fire kontinenter, mangfoldig ekspertise og tilgang til privat og institusjonell kapital forventes å gi en flott portefølje av tjenester. Dette omfattende tilbudet vil bli understreket av en forpliktelse til effekt- eller verdijustert investering, og det vil tilby pålitelige rådgivningstjenester til familieeide virksomheter samt reelle direkte og medinvesteringsmuligheter for aktiva. Alvarium Tiedemanns ordinære aksjer forventes å bli børsnotert på Nasdaq under tickerkoden «GLBL» etter avslutningen av transaksjonen, som er forventet å skje i første kvartal i 2022. Alvarium Tiedemann har hovedkontor i New York.

«Vi er glade over å kunne samarbeide med Alvarium for å etablere et virkelig unikt, globalt investeringsselskap i Alvarium Tiedemann», sier Michael Tiedemann, administrerende direktør i Tiedemann-gruppen. «Alvarium har en kultur av entreprenørskap og mange globale kapasiteter og ekspertiser som vil styrke vår eksisterende kundeopplevelse. Jeg tror kombinasjonen av talent og geografisk rekkevidde med Cartesians tilgang til kapital vil gi varigheten som trengs for å fortsette å vokse og utvikle en dynamisk investeringsplattform. Vi har en enhetlig visjon som er forpliktet til mangfold og inkludering, betjening av kundene våre og å fortsette på veien mot å bli en unik leder innen investeringsstrategier og -tjenester.»

Alexander de Meyer, administrerende direktør i Alvarium, sa: «Ved introduksjonen vår til Tiedemann ble vi umiddelbart overrasket av hvor like bedriftene var, fra investeringsfilosofi til kundeservice og bedriftskultur. Denne likheten gjorde Tiedemann til en optimal partner da vi ønsker å utvide vår globale tilstedeværelse, spesielt i USA. Jeg er sikker på at denne kombinasjonen vil akselerere veksten til de kombinerte bedriftene våre, noe som forbedrer evnen vår til å hjelpe klienter med å få tilgang til innovative investeringsløsninger og sikre langsiktige muligheter for de ansatte.»

Peter Yu, styreformann og administrerende direktør i Cartesian, sa: «Vi er glade for kunne å introdusere Alvarium Tiedemann til offentlige markeder. Jeg anser denne kombinasjonen som et kraftig, enhetlig økosystem av egenskaper som vil betjene en flergenerasjons klientbase samtidig som den opprettholder uavhengighet. Dette passer perfekt både strategisk og kulturelt, med en robust infrastruktur posisjonert for akselerert vekst og innovasjon.»

Michael Tiedemann vil fungere som Alvarium Tiedemanns administrerende direktør. Alexander de Meyer vil lede selskapets forretningsutvalg, som inkluderer bransjeledende fagfolk som har bred global ekspertise og erfaring.

Alvarium Tiedemann-høydepunkter:

  • Den forventes å bli en ledende, uavhengig, global formueforvalter fokusert på segmenter med høy nettoverdi med en lederposisjon i innvirknings- eller verdijusterte investeringer
  • Den forventes å ha USD 54 milliarder i kombinerte AUM og AUA med kontorer på fire kontinenter, 11 land og 25 byer
  • Spesialisert tilnærming til en globalt skalert strategi for flerfamiliekontor med et særpreget tilbud som vil omfatte innvirknings- eller verdijustert investering, trust-tjenester, familiekontortjenester, styring, global eiendom og vår private markedsgruppe, som vil inkludere bedriftsbankvirksomhet, samt direkte investeringsmuligheter
  • Sterke og voksende institusjonelle investeringstilbud, med ytterligere kjøp av GP-aksjer planlagt innen eiendom, private egenkapital med innvirkning og andre alternative aktivaklasser
  • Flere tiår med driftshistorikk innen alternativer og eiendom har skapt omfattende relasjoner innen økosystemet til alternativ aktivaforvaltning, noe som fører til flere vekstmuligheter

Innvirkningsinvestering og ESG-fokus:

Alvarium Tiedemann vil fortsette med medlemsselskapenes etablerte mål om å betydelig øke innvirknings- eller verdijustert investering verden over. I tillegg ønsker de å skape et globalt selskap som er nummer én innen kjønnsbalanse og mangfold innenfor finanssektoren. Det kombinerte selskapets driftsteam forventes å være kjønnsbalansert ved oppstart. Ledelsen forplikter seg til å styrke mangfoldet i toppledelsen i løpet av de neste fem årene.

Transaksjonsoversikt

Transaksjonen forventes å opprette et kombinert selskap med en proforma egenkapitalverdi på USD 1,4 milliarder og vil bli finansiert gjennom en kombinasjon av Cartesians kontanter i trust og ca. USD 165 millioner i forpliktende kjøp av ordinære aksjer i Cartesian i henhold til en privat investering i offentlig egenkapital («PIPE»). PIPE-kapitalforpliktelsene er innhentet fra institusjonelle investorer og strategiske partnere hos både Alvarium og Tiedemann-gruppen. Cartesian har USD 345 millioner i kontanter på trust-kontoen sin.

Over 96 % av egenkapital som innehas av aktive driftspartnere, forventes å bli inkludert inn i det kombinerte selskapet, og alle inntekter fra denne transaksjonen kommer til å bli brukt til optimalisering av kapitalstruktur. Alle referanser angående tilgjengelige kontanter fra trust-kontoen og bevarte transaksjonsinntekter er underlagt innløsninger fra de offentlige aksjeeierne til Cartesian og betaling av transaksjonsutgifter.

De respektive styrene i Tiedemann-gruppen, Alvarium og Cartesian har enstemmig godkjent den foreslåtte forretningskombinasjonen. Fullføring av den foreslåtte forretningskombinasjonen forventes å finne sted i 1. kvartal 2022.

Transaksjonen vil bli utført i henhold til vilkårene og betingelsene i forretningskombinasjonsavtalen, som inneholder vanlige avslutningsbetingelser, inkludert, uten begrensning, registreringserklæringen som erklæres som gyldig av Securities and Exchange Commission («SEC»), mottakelse av regulatoriske godkjenninger i visse jurisdiksjoner der Tiedemann-gruppen og Alvarium opererer og godkjenning av aksjeeierne eller medlemmene, som relevant for Tiedemann-gruppen, Alvarium og Cartesian.

Ytterligere informasjon om den foreslåtte transaksjonen, inkludert en kopi av transaksjonsavtalen og investorpresentasjonen, vil bli gitt i en gjeldende rapport på skjema 8-K som skal arkiveres av Cartesian med SEC, og det vil være tilgjengelig på www.sec.gov.

Rådgivere

Piper Sandler & Co. er finansrådgiver og Seward & Kissel LLP er juridisk rådgiver for Tiedemann-gruppen.

Investeringsbankgruppen for aktiva- og formueforvaltning Raymond James & Associates, Inc. og Spencer House Partners LLP fungerer er finansrådgivere og Goodwin Procter LLP er juridisk rådgiver for Alvarium.

Cantor Fitzgerald & Co. fungerer som rådgiver for kapitalmarkeder for Cartesian Growth Corporation. I tillegg er BofA Securities finansrådgiver og rådgiver for kapitalmarkeder for Cartesian. Greenberg Traurig, LLP er juridisk rådgiver for Cartesian.

Konferansesamtale for investorer og ytterligere materiale

En investorsamtale og presentasjon som diskuterer transaksjonen, er tilgjengelig på koblingen nedenfor: https://event.on24.com/wcc/r/3380664/C6CA23E7A7F3061F9EBE9F57B4E538D2

Oppringing for deltakere (gratis): + 1 844 200 6205
Internasjonal oppringing for deltakere: + 44 208 0682 558
Tilgangskode for deltakere: 483965

En utskrift av samtalen vil også bli arkivert av Cartesian med SEC (U.S. Securities and Exchange Commission).

I samtalen går programlederne gjennom en investorpresentasjon, som vil bli sendt til SEC som et vedlegg til en gjeldende rapport om skjema 8-K før samtalen, og den er tilgjengelig på SEC-nettstedet på www.sec.gov.

Ytterligere informasjon om forretningskombinasjonen og hvor du finner den

I forbindelse med den foreslåtte forretningskombinasjonen vil Cartesian Growth Corporation slå seg sammen med og inn i Tiedemann-gruppen og Alvarium for å danne Alvarium Tiedemann Holdings som vil være den overlevende enheten og det fremgående offentlige selskapet, og det har til hensikt å registrere registreringserklæringen på skjema S-4 («registreringserklæringen») med SEC, som vil inkludere en proxy-erklæring/-prospekt og visse andre relaterte dokumenter, som skal brukes på børsmøtet for å godkjenne den foreslåtte forretningskombinasjonen. INVESTORER OG VERDIPAPIRINNEHAVERE I CARTESIAN GROWTH CORPORATION OPPFORDRES TIL Å LESE PROXY-ERKLÆRINGEN/-PROSPEKTET, EVENTUELLE ENDRINGER AV DISSE OG ANDRE RELEVANTE DOKUMENTER SOM VIL BLI LEVERT INN TIL SEC NØYE OG I SIN HELHET NÅR DE BLIR TILGJENGELIGE, FORDI DE VIL INNEHOLDE VIKTIG INFORMASJON OM TIEDEMANN-GRUPPEN, ALVARIUM, CARTESIAN OG FORRETNINGSKOMBINASJONEN. Proxy-erklæringen/-prospektet vil bli sendt til aksjeeierne i Cartesian Growth Corporation med en dato for registrering for stemmegivning på den foreslåtte forretningskombinasjonen. Investorer og verdipapirinnehavere vil også kunne innhente kopier av registreringserklæringen og andre dokumenter som inneholder viktig informasjon om hvert av selskapene når disse dokumentene er registrert hos SEC, uten gebyr, på SEC-nettstedet www.sec.gov. Informasjonen som finnes på, eller som kan nås gjennom, nettstedene det refereres til i denne pressemeldingen, er ikke innlemmet som referanse i og er ikke en del av denne pressemeldingen.

Deltakere i anmodning

Cartesian og dets styremedlemmer og administrerende direktører kan anses som deltakere i anmodningen av proxyer fra Cartesians aksjonærer med hensyn til den foreslåtte forretningskombinasjonen. En liste over navnene på disse styremedlemmene og toppledere og en beskrivelse av deres interesser i Cartesian er plassert hos SECs dokumentasjon, inkludert Cartesians endelige prospekt knyttet til det første offentlige tilbudet, som ble innmeldt til SEC den 23. februar 2021, og det er tilgjengelig kostnadsfritt på SEC-nettstedet www.sec.gov. Ytterligere informasjon om interessene til slike deltakere vil bli fremstilt i registreringserklæringen for den foreslåtte forretningskombinasjonen når det er tilgjengelig. Tiedemann-gruppen, Alvarium og deres respektive styremedlemmer og administrerende direktører kan også anses som deltakere i anmodningen av proxyer fra aksjeeierne i Cartesian i forbindelse med den foreslåtte forretningskombinasjonen. En liste over navn på slike styremedlemmer og toppledere og informasjon om deres interesser i forretningskombinasjonen, finnes i registreringserklæringen for den foreslåtte forretningskombinasjonen når det er tilgjengelig.

Om Alvarium Investments

Alvarium er et uavhengig investeringsselskap, globalt flerfamiliekontor og bedriftsbanksselskap som tilbyr skreddersydde løsninger for familier, organisasjoner og institusjoner i Amerika, Europa og Asia-Stillehavet. Alvarium tilbyr direkte og medinvesteringsmuligheter fra dyktige alternativforvaltere og driftspartnere innenfor aktiva og innovasjonsøkonomi. Alvarium har over 220 ansatte og 28 partnere på 14 steder i 10 land, og de gir råd om cirka USD 22 milliarder av aktiva på fire servicelinjer – investeringsrådgivere, medinvesteringer, bedriftsbanker og familiekontortjenester.

Om Tiedemann Advisors

Tiedemann Advisors er en uavhengig investerings- og formuerådgiver for velstående personer, familiekontorer, organisasjoner og legater. Tiedemann Advisors ble grunnlagt i 1999 og har ni kontorer over hele USA og tilbyr trust-tjenester gjennom Tiedemann Trust Company, et regionbasert trust-selskap som holder til i Wilmington, Delaware. Tiedemanns internasjonale virksomhet, Tiedemann Constantia, har hovedkontor i Zürich, Sveits. I dag har Tiedemann Constantia, Tiedemann Advisors og Tiedemann Trust Company til sammen USD 25 milliarder i aktiva under tilråding. Hvis du vil ha mer informasjon om Tiedemann Advisors, kan du gå til www.tiedemannadvisors.com og www.tiedemannconstantia.com.

Om TIG Advisors, LLC

TIG Advisors er en New York-basert alternativ aktivaforvalter med ca. USD 7 milliarder i aktiva under forvaltning (inkludert aktiva under forvaltning av tilknyttede forvaltere), som er fokusert på å gjøre investeringer i vekstegenkapital i globale alternative spesialister. TIG har gode meritter for identifisering av ukorrelerte investeringsmuligheter i både offentlige og private markeder, og de bruker sin mangeårige driftsplattform til å hjelpe forvaltere med vekst. Selskapets alfadrevne investeringsstrategier samsvarer med behovene til en mangfoldig global investorbase. Hvis du vil ha mer informasjon om TIG Advisors, kan du gå til: www.tigfunds.com.

Om Cartesian Growth Corporation

Cartesian Growth Corporation («CGC») er et blankosjekkselskap som er organisert med det formål å drive en sammenslåing, aksjebørs, aktivakjøp, aksjekjøp eller omorganisering eller deltakelse i andre lignende forretningskombinasjoner med én eller flere virksomheter eller enheter. CGC er partner i Cartesian Capital Group, LLC, et globalt, privat egenkapitalselskap, og det er en registrert investeringsrådgiver med hovedkontor i New York City. CGCs strategi er å identifisere og kombinere med et etablert selskap med høy vekst som kan dra nytte av både en konstruktiv kombinasjon og fortsatt verdiskaping. CGC er et fremvoksende vekstselskaper som definert i Jumpstart Our Business Startups Act of 2012. For mer informasjon om Cartesian Growth Corporation, gå til www.cartesiangrowth.com.

Fremtidsrettede uttalelser

Visse uttalelser i denne pressemeldingen er «fremtidsrettede uttalelser» innenfor betydningen av bestemmelsene i «sikker havn» i den amerikanske loven United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Når det brukes i denne pressemeldingen, forventes det at ordene «estimater», «anslått», «forventer», «forutser», «prognoser», «planer», «har til hensikt», «tror», «vil», «kan», «skal», «fremtiden», «foreslå» og variasjoner av disse ordene eller lignende uttrykk (eller negative versjoner av slike ord eller uttrykk) er ment å identifisere fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene er ikke garantier for fremtidig resultater eller forhold, og de involverer en rekke kjente og ukjente risikoer, usikkerheter, antagelser og andre viktige faktorer, hvorav mange er utenfor kontrollen til Tiedemann-gruppen, Alvarium eller Cartesian. Dette kan forårsake at faktiske resultater eller utfall avviker vesentlig fra de som diskuteres i de fremtidsrettede uttalelsene. Viktige faktorer, blant annet, som kan påvirke faktiske resultater eller resultater inkluderer (i) manglende evne til å fullføre forretningskombinasjonen i tide eller i det hele tatt (inkludert på grunn av manglende aksjonærgodkjenninger, manglende mottak av godkjenninger eller svikt i andre avslutningsbetingelser), (ii) manglende evne til å gjenkjenne de forventede fordelene ved den foreslåtte forretningskombinasjonen, (iii) manglende evne til å oppnå eller opprettholde notering av Cartesians aksjer på Nasdaq etter forretningskombinasjonen, (iv) kostnader knyttet til forretningskombinasjonen, (v) risikoen for at forretningskombinasjonen forstyrrer gjeldende planer og drift som følge av kunngjøring og utførelse av forretningskombinasjonen, (vi) Cartesians, Tiedemann-gruppens og Alvariums evne til å håndtere vekst og utføre forretningsplaner og oppfylle projeksjoner, (vii) potensielle søksmål som involverer Cartesian, Tiedemann-gruppen eller Alvarium, (viii) endringer i gjeldende lover eller forskrifter, særlig med hensyn til formueforvaltning og aktivaforvaltning, (ix) generelle økonomiske og markedsforhold som påvirker etterspørselen for Cartesians, Tiedemann-gruppens og Alvariums tjenester, og særlig økonomiske forhold og markedsforhold i finansbransjen i markedene der Cartesian, Tiedemann-gruppen og Alvarium utfører virksomhet og (x) andre risikoer og usikkerheter indikert fra tid til annen i proxy-erklæringen/-prospektet knyttet til forretningskombinasjonen, inkludert «risikofaktorer» i disse og i Cartesians andre registreringer hos SEC. Fremtidsrettede uttalelser regnes kun som gyldige fra datoen de blir uttalt. Verken Cartesian, Tiedemann-gruppen eller Alvarium påtar seg noen forpliktelse til å oppdatere eller revidere eventuelle fremtidsrettede uttalelser, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller på annen måte, unntatt når loven krever det. Verken Cartesian, Tiedemann-gruppen eller Alvarium gir noen forsikring om at Cartesian, Tiedemann-gruppen, Alvarium eller det kombinerte selskapet vil oppnå forventninger.

Ingen tilbud eller anmodning

Denne pressemeldingen utgjør ikke en anmodning til proxy, samtykke eller godkjenning med hensyn til noen verdipapirer eller med hensyn til den foreslåtte transaksjonen. Denne pressemeldingen utgjør heller ikke et tilbud om å selge eller anmodning av et tilbud om å kjøpe verdipapirer, og det vil heller ikke være salg av verdipapirer i noen regioner eller jurisdiksjoner der slike tilbud, anmodninger eller salg vil være ulovlig før registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovgivningen i en slik jurisdiksjon. Det vil ikke bli gitt tilbud om verdipapirer, bortsett fra ved bruk av et prospekt som oppfyller kravene i del 10 i Securities Act of 1933, med endringer eller fritak derfra.

Informasjonskilder

Denne pressemeldingen er utarbeidet for bruk av Cartesian, Tiedemann-gruppen og Alvarium i forbindelse med transaksjonen. Denne pressemeldingen inkluderer ikke nødvendigvis all informasjonen. Informasjonen her er avledet fra forskjellige interne og eksterne kilder, og all informasjon relatert til virksomheten, tidligere resultater, driftsresultater og økonomiske tilstand til Cartesian ble avledet utelukkende fra Cartesian, og all informasjon relatert til virksomheten, tidligere resultater, driftsresultater og økonomiske tilstand til Tiedemann-gruppen og Alvarium ble utelukkende avledet fra de respektive selskapene. Det gis ingen erklæringer når det gjelder rimeligheten av antakelsene som er gjort i henhold til informasjonen her eller nøyaktigheten eller fullføringsgrad av projeksjoner, modellering eller annen informasjon. Data angående tidligere resultater eller modellering som finnes her, er ikke en indikasjon på fremtidige resultater.

Dataene her, som er knyttet til driften og resultatene til de kombinerte enhetene, er avledet av Tiedemann-gruppen og Alvarium fra forskjellige interne og eksterne kilder. Det gis ingen erklæringer når det gjelder rimeligheten av antakelsene som er gjort her eller nøyaktigheten eller fullføringsgrad av projeksjoner, modellering eller annen informasjon. Data angående tidligere resultater eller modellering som finnes her, er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Cartesian, Tiedemann-gruppen og Alvarium påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen i denne presentasjonen.

Ingen forsikringer

Ingen forsikringer eller garantier, uttrykte eller underforståtte, gis i forbindelse med denne pressemeldingen. I den grad loven tillater det, skal ikke Cartesian, Tiedemann-gruppen og Alvarium eller deres respektive datterselskaper, tilknyttede selskaper, aksjeeiere, representanter, partnere, direktører, ledere, ansatte, rådgivere eller agenter være ansvarlige for direkte, indirekte eller konsekvensmessige tap eller tap av fortjeneste som følge av bruk av denne pressemeldingen, innholdet (inkludert uten begrensning alle projeksjoner eller modeller), utelatelser, tillit til informasjon som finnes i den eller meninger som er kommunisert i forbindelse med den eller som på annen måte oppstår i forbindelse med den, hvis informasjon på noen måte er relatert til driften av Tiedemann-gruppen og Alvarium, har blitt avledet, direkte eller indirekte, utelukkende fra Tiedemann-gruppen og Alvarium og som ikke har blitt uavhengig verifisert av Cartesian. Verken de uavhengige revisorene til Cartesian eller de uavhengige revisorene til Tiedemann-gruppen eller Alvarium reviderte, gjennomgikk, kompilerte eller utførte prosedyrer i henhold til projeksjoner eller modeller for inkludering i denne presentasjonen og følgelig uttrykte ingen av dem noen meninger eller ga noen annen form for forsikringer i forbindelse med denne presentasjonen.

1 Tiedemann-gruppen består av Tiedemann Advisors LLC («Tiedemann Advisors»), en ledende og uavhengig formue- og investeringsrådgiver for velstående familier, stiftelser, organisasjoner og legater, spesielt i USA. Tiedemann Trust Company («Tiedemann Trust»), TIG Advisors LLC («TIG»), en alternativ aktivaforvalter og Tiedemann Constantia, den internasjonale driften av Tiedemann.
2 Alvarium Investments Limited er et ledende, uavhengig, globalt flerfamiliekontor som leverer tjenester innen investering, eiendom og bedriftsbank til flergenerasjonsgründere, -familier, -organisasjoner og -institusjoner.
3 Cartesian Growth Corporation er et blankosjekkselskap («SPAC»).

Den originale kildeteksten for denne meldingen er den offisielle og autoriserte versjonen. Oversettelser leveres bare som et hjelpemiddel og må kontrolleres mot kildeteksten som er den eneste versjonen av teksten som er juridisk bindende.

Hvis du vil se dette innholdet fra cts.businesswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Contact information

Media:
Prosek Partners
Jill Gordon
jgordon@prosek.com

Investorer:
Prosek Partners
Alex Jorgensen / Megan Paul
AlTi@prosek.com

Om Business Wire

Business Wire
Business Wire
24 Martin Lane
EC4R 0DR London

+44 20 7626 1982http://www.businesswire.co.uk

(c) 2018 Business Wire, Inc., All rights reserved.

Business Wire, a Berkshire Hathaway company, is the global leader in multiplatform press release distribution.

Følg pressemeldinger fra Business Wire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Business Wire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Business Wire

Ricardo Wins Riyadh Air Quality Contract21.10.2021 01:01:00 CEST | Press release

World-class environmental, engineering and strategic consulting company Ricardo will be continuing to provide key air quality monitoring and data analysis in the Middle East with a new three-year agreement. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211020005973/en/ Ricardo signs Riyadh Air Quality Contract (Photo: Business Wire) Working in collaboration with air monitoring equipment supplier, Envirozone LLC, Ricardo will quality assure, audit and ratify data from a world class monitoring network in Saudi Arabia’s capital for the Royal Commission for Riyadh City (RCRC). Ricardo’s Air Quality and Environment Practice Director, Sean Christiansen said: “This new contract cements Ricardo’s business in Saudi Arabia; continuing to work with Envirozone LLC on behalf of the Royal Commission for Riyadh City, our teams of experts will be delivering a leading edge, sustainable solution in support of the city’s ambitions for continu

Conviva Announces Streaming Platform Expansion Solving Audience Measurement Challenges Globally20.10.2021 20:00:00 CEST | Press release

Conviva, the continuous measurement platform for streaming media, today announces the availability of its technology and real-time data to enable end-to-end advertising audience measurement for its publisher customers and their ecosystem partners. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20211020005928/en/ Conviva's streaming platform expansion delivers purpose-built technology and real-time data to enable end-to-end advertising audience measurement for publisher customers and their ecosystem partners. (Grapic: Business Wire) Conviva’s global streaming audience measurement technology promises to deliver unique, innovative, and industry-changing solutions based on: Session-level and census-level measurement Antiquated third-party web technologies like beacons, logs, pixels or outdated and inaccurate panel methodologies are incapable of dealing with today’s complex device fragmentation. Conviva’s Stream Sensor™ provides co

Developing Telecoms: A Green Road to a Greener Future: MTN at BWS 202120.10.2021 18:00:00 CEST | Press release

Developing Telecoms reported that lowering carbon emissions has become an increasing priority for the largest players in the telecoms sector due to the role that ICT can play in helping other industries decarbonizes. At the Better World Summit for Green ICT held at Huawei’s Innovation Lab in Dubai, various speakers explored how the ICT industry will be able to facilitate a greener society – and why this was particularly important in emerging markets regions, including Africa. MTN Group executive, Chief Procurement Officer Dirk Karl took the stage to discuss how operators had a role to play in emerging markets. Karl described this beyond simply the purpose of business – operators have responsibility to enable everyone the benefits of a modern, connected life, and MTN is still deploying and densifying networks in Africa. “Our work is not just about flourishing the business – it has a purpose, and this was proven under COVID, of being system-relevant to our wider economies in order to con

Verimatrix Announces Third Quarter 2021 Revenue20.10.2021 17:45:00 CEST | Press release

Regulatory News: Verimatrix (Paris:VMX) today announced its revenue for the third quarter ended September 30, 2021. Amedeo D’Angelo, Chairman and CEO, commented: “During the third quarter, we executed the implementation of our accelerated shift toward a subscription-based business, including through SaaS offerings. It included further developing the go-to-market strategy as well as reviewing organization and expenses to ensure we are spending and investing in alignment with our strategy. At the same time, we continue to expand our cloud-based offerings, as illustrated with the release of the Verimatrix Multi-DRM Core service earlier in 2021. Verimatrix is experiencing continuous growth of its SaaS business, as illustrated with the sequential growth of the ARR, even though products and offerings have not yet been changed to be subscription-only and “cloud first.” This growth should be further supported by new SaaS products going live throughout 2022. Additionally, the shift in our contr

NetApp Simplifies and Speeds Digital Transformation for Customers Through Deep, Industry-Leading Public Cloud Relationships20.10.2021 17:00:00 CEST | Press release

NetApp (NASDAQ: NTAP) a global, cloud-led, data-centric software company, today announced continued growth and momentum helping organizations unlock the best of cloud at less cost, through its collaboration with the world’s three largest public clouds. NetApp’s expansion in the cloud has been driven by customers and supported by these partnerships, accelerating NetApp’s public cloud services’ customer and financial growth by bringing its leading CloudOps and ITOps solutions to existing and new addressable customers. Furthering its investment in the cloud, NetApp acquired Data Mechanics in early fiscal year (FY)’22, and this month announced the intent to acquire CloudCheckr to bolster the Spot by NetApp portfolio’s existing continuous cloud optimization capabilities. This growth, driven by NetApp’s ONTAP data management software, which provides high-performance shared storage for file and block workloads, has propelled the native integration of NetApp’s cloud file services into each of

NetApp Expands Hybrid Cloud Solutions Portfolio to Unlock Best of Cloud20.10.2021 17:00:00 CEST | Press release

Today at INSIGHT 2021, NetApp® (NASDAQ: NTAP), a global cloud-led, data-centric software company, announced new additions and enhanced capabilities across its hybrid cloud portfolio to help organizations modernize their IT infrastructures and accelerate digital transformation. Delivering new secure ways to consume and operate data services on-premises and in the cloud, NetApp hybrid cloud solutions make it simpler for enterprise customers to put their data to work — wherever and whenever they need it. As the only solutions provider with native integrations for the world’s largest public clouds, NetApp’s industry leading ONTAP® software continues to serve as the foundation for hybrid cloud. With the latest release of ONTAP, NetApp is introducing enhanced protection against ransomware, expanded data management capabilities, and NVMe/TCP support for accelerated performance. The company is also announcing new digital wallet capabilities for NetApp Cloud Manager and enhanced data services f

SkyHive Raises $40M Series B to Reskill Workforces and Advance the Digital Labor Economy20.10.2021 16:00:00 CEST | Press release

SkyHive (the “Company”), the SaaS platform providing workforce transformation and labor market development guidance, today announced a $40 million Series B investment round led by Eldridge, with participation from other investors Allegis Cyber, Accenture Ventures, Workday Ventures, and the Partnership Fund For New York City. Recently recognized by The World Economic Forum as a 2021 Technology Pioneer, SkyHive is solving dislocation in modern labor economics and human capital management using its proprietary Quantum Labor Analysis (QLA) methodology, which is active in 90 countries and 400,000 unique locations worldwide. QLA combines economic theory, workforce modelling, human analytics, and data science to provide real-time insights on workforces and external labor markets. The platform also identifies high-value emerging skillsets and actively helps organizations reskill their professionals. “Reskilling the world at scale and with pace is only achieved by successfully blending art and