Standard Norge

Tidligere fiskeriminister Otto Gregussen blir ny leder i ISO-komité

Del

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen skal lede det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor fiskeri og akvakultur.

Generalserkretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag har overtatt ledervervet i ISOs komité for fiskeri og akvakultur. Foto: Jan-Erik Indrestrand/ Norges Fiskarlag
Generalserkretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag har overtatt ledervervet i ISOs komité for fiskeri og akvakultur. Foto: Jan-Erik Indrestrand/ Norges Fiskarlag

– Dette er et spennende og viktig internasjonalt tillitsverv og jeg ser frem til å komme i gang. Vi snakker gjerne om lille Norge, men innenfor fiskeri og havbruk er vi en ledende nasjon, sier den tidligere fiskeriministeren.

Cirka 50 land deltar i den internasjonale standardiseringskomiteen for fiskeri og akvakultur, som ble etablert på norsk initiativ i 2007. Komiteen utvikler internasjonale standarder innenfor fiskeri- og akvakultur.

Gregussen som overtok vervet 1. januar 2021, har lang erfaring fra politikk, næringsliv og organisasjoner. Han var fiskeriminister i Jens Stoltenbergs første regjering og har ledet Norske Fiskeoppdretteres Forening, Norshell og Norges Sildesalgslag. Han har også vært regiondirektør i NHO i Trøndelag og ledet Fiskeridirektoratets avdeling i Trøndelag.

Engasjert og diplomatisk

Standard Norge har sekretariatet for denne komiteen i ISO, og arbeidet støttes finansielt av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Norge trenger en talsperson som brenner for utvikling i oppdretts- og fiskerinæringen og ser viktigheten av felles internasjonale standarder som kan bidra til like konkurranseforhold, effektivisering, innovasjon og bedre ressursutnyttelse på området. Med Otto Gregussen får vi en engasjert og samlende person med tung politisk erfaring og diplomatiske evner, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Felles systemer som fungerer

ISO-komiteen har utviklet internasjonale standarder for sporing av produkter av fisk, krepsdyr og skjell, oppdrettsanlegg, overvåking av lus og miljøovervåking ved oppdrettsanlegg. For øyeblikket jobber de med en standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy og vurderer standarder for veiing og måling i omsetning av villfisk.

– Dette er to områder hvor det er viktig å få på plass felles systemer som fungerer i praksis. Standarder gjør samarbeid enklere og konkurranse mer likeverdig, sier Gregussen.

Nå vil han å jobbe for at å få flere nasjoner engasjert i komiteen og på den måten øke bruken av standarder blant verdens kystnasjoner.

– Jeg går inn i dette arbeidet med en ydmykhet. Jeg pleier å si at Norge er et land langt, langt nord i Europa, men det er det veldig få i Norge som vet. Vi vet ikke alltid best, og selv om vi i Norge har gode systemer som fungerer, som også kan fungere internasjonalt, må vi  ha respekt for at ulike nasjoner har ulike forutsetninger, sier Gregussen.

Nasjonal komité

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 278 Fiskeri og havbruk følger og deltar i arbeidet til ISO-komiteen, og fremmer norske forslag og vurderinger.

Norske virksomheter og organisasjoner som ønsker å delta i det internasjonale arbeidet eller har forslag til standardiseringstema innenfor fiskeri og akvakultur kan kontakte Standard Norge.

Les mer om Standard Norges arbeid innenfor fiskeri og akvakultur 

Les mer om ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generalserkretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag har overtatt ledervervet i ISOs komité for fiskeri og akvakultur. Foto: Jan-Erik Indrestrand/ Norges Fiskarlag
Generalserkretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag har overtatt ledervervet i ISOs komité for fiskeri og akvakultur. Foto: Jan-Erik Indrestrand/ Norges Fiskarlag
Last ned bilde
Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge
Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

Satser på standardisering i kommunene16.12.2020 12:49:10 CETPressemelding

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av standarder for kommunal sektor. Målet er blant annet å bidra til økt kvalitet på varer og tjenester levert av og til kommunene. – NKF har lenge blitt invitert inn i standardiseringskomiteer hos Standard Norge. Samarbeidsavtalen vi nå har signert gir imidlertid rom for mer strategisk samarbeid, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom