EAT

The Lancet: Kosthold og matproduksjon må endres radikalt

Del

Å fø en befolkning på 10 milliarder mennesker innen 2050 sunne og bærekraftige kosthold vil være umulig uten å endre matvaner, forbedre matproduksjon og redusere matavfall – men forandring er mulig, ifølge de første vitenskapelige målene for et sunt og bærekraftig matsystem. Et slikt kosthold har et totalt kaloriinntak på omtrent 35% fullkorn og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter – i tillegg omtrent 14g rødt kjøtt og 500g grønnsaker og frukt per dag. Det globale forbruket av mat som rødt kjøtt og sukker reduseres med omlag 50%, mens forbruket av nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter må dobles. Usunt kosthold er blant de fremste årsakene til dårlig helse verden over og ved å følge the planetary health diet er det mulig å forhindre omtrent 11 millioner for tidlige dødsfall per år. Dette kostholdet holder seg innenfor planetens tålegrenser for matproduksjon, der i blant bruk av landarealer, næringsstoffer, ferskvann og reduksjon i det biologiske mangfold og klimaendr

(Oversatt versjon av The Lancet sin pressemelding. Original versjon her.)

Det er et akutt behov for å endre det globale matssystemet, ettersom over 3 milliarder mennesker er feilernærte, og matproduksjonen overskrider planetens tålegrenser - som medfører klimaendringer, tap av biologisk mangfold, forurensning på grunn av overforbruk av nitrogen- og fosforgjødsel, samt ikke bærekraftig bruk av vann og landarealer.

Disse funnene er hentet fra EAT-Lancet kommisjonen som presenterer de første vitenskapelige målene for et sunt kosthold fra bærekraftig matproduksjon innenfor planetens tålegrenser. 

- Maten vi spiser og måten den er produsert på er avgjørende for menneskers og planetens helse, og vi gjør dette seriøst galt for øyeblikket, sier en av kommisjonens forskere, professor Tim Lang, City, University of London. - Vi trenger en betydelig overhaling av det globale matssystemet på en skala som vi ikke har sett før og på måter som er tilpasset til hvert enkelt lands forutsetninger. Selv om dette er et ukjent landskap for politikk og disse utfordringene ikke er enkle å endre, er målet innen rekkevidde og det er muligheter for å kunne tilpasse både internasjonale, lokale og forretningsmessige retningslinjer. De vitenskapelige målsettingene vi har utarbeidet for sunne og bærekraftige kosthold er et viktig grunnlag som vil frembringe disse forandringene.

EAT-Lancet-kommisjonen er et 3-årig prosjekt som samlet 37 eksperter fra 16 land med kompetanse innen helse, ernæring, bærekraftig miljø, matssystemer, økonomi og politisk styring.  

Forskerne hevder at mangelen på vitenskapelig mål for sunne kosthold har begrenset initiativene for å forbedre matssystemet. Basert på det beste tilgjengelige forskningen foreslår kommisjonen retningslinjer for kosthold som oppfyller ernæringsmessige krav, fremmer helse, og sikrer at verden kan holde seg innenfor planetens tålegrenser.

Sammenliknet med dagens kosthold, vil en global implementering av de nye anbefalingene innen 2050 kreve at verdens totale forbruk av matvarer som rødt kjøtt og sukker reduseres med mer enn 50%, mens forbruket av nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter må fordobles. Globale mål må tilpasses lokalt - for eksempel spiser mennesker i land i Nord-Amerika nesten 6,5 ganger den anbefalte mengden rødt kjøtt, mens land i Sør-Asia bare spiser halvparten av anbefalt mengde. Alle land spiser mer stivelsesholdige grønnsaker (poteter og kassava) enn det anbefalte inntaket, fra 1,5 ganger over anbefalingen i Sør-Asia og 7,5 ganger i Afrika sør for Sahara.

- Verdens kosthold må forandres drastisk. Fler enn 800 millioner mennesker opplever matmangel, og enda flere har et svært usunt kosthold som bidrar til tidlig død og sykdom, sier Dr. Walter Willett, Harvard University, og en av to hovedforfattere. - Sunne kosthold må ha et tilpasset kaloriinntak og bestå av varierte, plantebaserte råvarer, små mengder animalskbasert mat, umettet fett fremfor mettet, og lite raffinert korn, prosessert mat og tilsatt sukker. Inntaket som foreslås innen de forskjellige kostholdsgruppene gir rom for variasjon for å kunne tilpasse ulike mattyper, landbrukssystemer, kulturelle tradisjoner og individuelle matvaner.

- Design og operasjonalisering av bærekraftige matssystemer som kan levere sunne kosthold til en voksende og rikere verdensbefolkning er en formidabel utfordring. Dette er ingenting mindre enn en ny, global jordbruksrevolusjon. Den gode nyheten er at det ikke bare er mulig, men at vi nå også har økende bevis på at det kan oppnås gjennom bærekraftig intensivering som er fordelaktig både for bonden, forbrukeren og planeten, sier professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, og Potsdam Institute for Climate Impact Research, en av hovedforfatterne.

- Menneskeheten utgjør nå en trussel for planetens stabilitet. Et bærekraftig matsystem må derfor defineres ut i fra et globalt perspektiv. Fem viktige miljøsystemer regulerer planetens tilstand. Vår definisjon av bærekraftig matproduksjon krever at vi ikke utvider jordbruksarealet, beskytter eksisterende biologisk mangfold, reduserer vannforbruket og disponerer vannressurser ansvarlig, reduserer utslipp av nitrogen og fosfor, sørger for nullutslipp av karbondioksid og ikke forårsaker ytterligere økning av metan og nitrogenoksid utslipp. Det finnes ingen mirakelkur for å bekjempe skadelig matproduksjonspraksis, men ved å definere og kvantifisere trygge operasjonelle rammer for matssystemer kan vi identifisere kosthold som vil ivareta menneskers helse og støtte opp under miljø og bærekraft, fortsetter Professor Rockström.

###

For intervjuer med forfatterne, vennligst ta kontakt med våre internasjonale mediekontakter  http://www.thelancet-press.com/embargo/EATContacts.pdf

For intervjuer med Dr Richard Horton, Editor-in-Chief, The Lancet, UK, vennligst kontakt Emily Head emily.head@lancet.com eller Seil Collins seil.collins@lancet.com

For tilgang til the Commission og kommentarer: http://www.thelancet-press.com/embargo/EATComm.pdf

For tilgang til vedlegg: http://www.thelancet-press.com/embargo/EATCommAPPX.pdf

For begrenset tilgang til The Lancet’s Editorial: http://www.thelancet-press.com/embargo/EATCommEdi.pdf

For begrenset tilgang til grafikk som illustrerer kostholdsveiledningen:http://www.thelancet-press.com/embargo/EATCommGraphic.pdf

MERK: LINKENE ER KUN TIL JOURNALISTER; HVIS DU ØNSKER Å PUBLISERE EN LINK TIL LESERNE DERES, VENNLIGST BRUK FØLGENDE, SOM GÅR LIVE NÅR SPERREFRISTEN FJERNES: www.thelancet.com/commissions/EAT

The Lancet:

LONDON

Emily Head, Press Officer

Tel: +44 (0) 207 424 4249 / Mob: +44 (0) 7920 530997

emily.head@lancet.com

Seil Collins, Head of Media and Communications

Tel: +44 (0) 207 424 4949 / Mob: +44 (0) 7468 708644

seil.collins@lancet.com

Jessica Kleyn, Press Office Assistant

Tel: +44 (0) 207 424 44300

jessica.kleyn@lancet.com

NEW YORK

Aaron van Dorn, Journal Office/Press Assistant

Tel: +01 212-633-3810 / Fax: +01 212-633-3850

a.vandorn@lancet.com

Nøkkelord

Bilder

Lenker

Om EAT

EAT
EAT
Kongens gate 11
0153 Oslo

97749357https://eatforum.org