Helse Sør-Øst RHF

Tett samarbeid mellom sykehusene i Helse Sør-Øst

Del

Sykehusene i Helse Sør-Øst har stor pågang av pasienter, og dermed høyt belegg. – Vi har jevnlige statusmøter med sykehusene, og det er et godt samarbeid i regionen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Helse Sør-Øst RHF har tett oppfølging av situasjonen ved sykehusene. – Situasjonen er krevende ved mange sykehus. Det skyldes økende antall covid-19-innleggelser, men også mye andre luftveissykdommer og annen sykelighet. Samtidig er det høyere sykefravær enn vanlig på grunn av mer sykdom i samfunnet samt sykdom hos egne barn, forteller Rootwelt.

De fire regionale helseforetakene ber nå alle helseforetak og sykehus om å iverksette flere tiltak ved høyt eller økende lokalt smittetrykk. – Vi oppfordrer blant annet ansatte til å benytte munnbind ved nærkontakt med pasienter i situasjoner hvor det ikke kan holdes avstand, sier Rootwelt.

Munnbind

Han sier at alle besøkende bør benytte munnbind under opphold på sykehus når avstand ikke kan opprettholdes, og at polikliniske pasienter og dagpasienter bør benytter munnbind i sykehusets fellesareal og venterom når det ikke er mulig å holde god avstand.

Det er hyppige koordineringsmøter om intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst, og dette arbeidet ledes av Oslo universitetssykehus. – Vi har god erfaring med dette fra tidligere perioder i pandemien, og det er fint å se at vi klarer å utnytte de samlede ressursene på en god måte, sier Terje Rootwelt.

I Helse Sør-Øst er Diakonhjemmet Sykehus og Vestre Viken HF i grønn beredskap. De andre helseforetakene og sykehusene har normal drift, men det er en del sykehus som nå har måttet redusere sin planlagte aktivitet for å kunne møte flere pasienter som innlegges som øyeblikkelig hjelp. Mulig beredskap blir vurdert forløpende både i sykehusene og i Helse Sør-Øst RHF.

Det samlede belegget på intensivavdelingene i regionen er nå 92 prosent. – Belegget på intensivenhetene er jevnt høyt, men situasjonen blir håndtert gjennom reduksjon i planlagte operasjoner og ved å utvide intensivkapasiteten ut over normalt nivå, sier Rootwelt. Dette skjer blant annet ved at postoperative senger og overvåkningssenger tas i bruk som intensivsenger.

– Den store pågangen av pasienter medfører sammen med øket sykefravær dessverre en betydelig belastning på våre ansatte som samlet gjør en kjempeinnsats for å sikre at pasientene får forsvarlig behandling, sier Rootwelt.

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom