Lundin Norway

Test lover godt for utbygging i Barentshavet

Del

Lundin Norway har boret en avgrensningsbrønn på Alta-funnet i Barentshavet og har gjennomført en produksjonstest fra brønnen med meget gode resultater. -Dette lover godt for en utbygging av feltet, sier administrerende direktør Kristin Færøvik.

Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway
Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway

Funnet av Alta ble gjort i 2014 og ligger på det som heter Lopphøgda, om lag 160 kilometer nordvest av Hammerfest. Avgrensningsbrønn 7220/11-4 som ble boret nå ligger om lag 1,8 kilometer sør for funnbrønnen. Her traff man en hydrokarbonkolonne med en tykkelse på 48 meter, fordelt på 4 meter gass og 44 meter olje.

-Vi gjorde en test av brønnen i oljesonen som viser at vi har et reservoar med svært gode produksjonsegenskaper, sier Kristin Færøvik.

Testingen ble gjort gjennom en 56/64 tommers dyseåpning, som tilsvarer en diameter på rett over 2,2 cm, med en maksimal produksjonsrate på 6 050 fat olje og om lag 93 000 kubikkmeter gass per døgn.

-Dette er tall vi er svært godt fornøyde med. Testen viser også at strømningsegenskapene i reservoaret er gode. Enkelt sagt indikerer testen at vi skal kunne oppnå en høy produksjonsrate dersom vi velger å bygge ut feltet for produksjon, sier Færøvik.

I tillegg til produksjonstesten er det gjort en rekke målinger og prøvetakinger i brønnen. Disse skal analyseres for å øke forståelsen av geologien i området. Brønnen er boret med den flytende boreriggen Leiv Eiriksson. Riggen skal nå bore et geologisk sidesteg omlag 900 meter lenger nord.

Jobber med utbyggingskonsept
Parallelt med arbeidet med å kartlegge reservoaret og reservoaregenskapene jobbes det med å utvikle et utbyggingskonsept for Alta og nabofunnet Gohta. Gohta ble funnet i 2013 og ligger ca. 20 kilometer vest for Alta.

Lundin Norway har gjennomført flere konseptstudier som skal danne grunnlaget for et konseptvalg ved en utbygging.

-Denne siste brønntesten i Alta lover godt for en selvstendig utbygging i området, og vi jobber videre med et mål om at Alta og Gohta skal bli vårt neste store utbyggingsprosjekt. Vi deltar også i arbeidet med å utrede en mulig mottaksterminal for råolje på land i Finnmark, sier Færøvik.

Nye prospekter skal bores
Lundin Norway legger opp til en langsiktig aktivitet i Barentshavet, og vurderer Lopphøgda til å bli selskapets nye kjerneområde på norsk sokkel.

-Vi planlegger omfattende leteaktivitet her for de kommende årene og har tro på at det er mulig å gjøre flere økonomisk drivverdige funn, sier Færøvik.

En rekke leteprospekter er identifisert i området på Lopphøgda hvor Lundin Norway er operatør.

-Vi planlegger å bore første letebrønn i minst to av disse prospektene allerede i år, sier Kristin Færøvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway
Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway
Last ned bilde
Kristin Færøvik om bord på leteriggen Leiv Eiriksson i Barentshavet
Kristin Færøvik om bord på leteriggen Leiv Eiriksson i Barentshavet
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Lundin Norway

Lundin Norway
Lundin Norway
Strandveien 4
1366 Lysaker

+47 67 00 20 00http://lundin-norway.no/

Lundin Norway AS ble etablert i 2004 med norsk ledelse og norske ansatte for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Lundin Norway er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Lundin Petroleum (LUPE). Lundin Norway står for åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi er i dag over 300 fast ansatte medarbeidere som jobber i fleksible, tverrfaglige prosjektteam som har godt eierskap til felles mål og utfordringer. Lundin Norway har opparbeidet seg en betydelig portefølje på norsk sokkel siden 2004 og har i dag omentrent 60 lisenser, hvorav halvparten er operatørskap. Vi har fortsatt en meget ambisiøs utforskningsstrategi.

Følg saker fra Lundin Norway

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lundin Norway på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lundin Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom