DNV GL

Teknologi revolusjonerer energimiksen, men trenger tverrpolitisk drahjelp om vi skal nå klimamålene

Del

• Energimiksens karboninnhold reduseres raskt og bruken av olje forventes å falle kraftig fra 2030, noe som vil gjøre naturgass til den største energikilden. • Andelen elektrisitet i energimiksen vil mer enn dobles fra dagens nivåer til 40% i 2050. To tredjedeler av elektrisiteten vil da komme fra sol og vind. • Globale utslipp vil nå en topp i 2025, men alternative energiløsninger tas i bruk for sakte og vi bruker opp karbonbudsjettet for å holde oss under 1,5ºC oppvarming allerede i 2028.

Remi Eriksen, konsernsjef DNV GL presenterer rapporten 12. september.
Remi Eriksen, konsernsjef DNV GL presenterer rapporten 12. september.

Nesten halvparten av energibehovet vårt vil være dekket av fornybar energi innen 2050. Fallende teknologikostnader og markedskrefter driver overgangen, men uten politisk handling vil vi ikke nå klimamålene fastsatt i Paris-avtalen. Dette er noen av funnene i den tredje utgaven av DNV GLs Energy Transition Outlook(ETO).

Selv om endringene i energisystemene går raskt, ligger vi ikke an til å nå målene fastsatt i Paris-avtalen. CO2-utslippene vil fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.

Teknologiene som kreves for å forhindre en slik framtid eksisterer allerede, men for å få utnyttet de krever det en storstilt tverrpolitisk satsning. Mer energieffektivitet, mer fornybar energi, samt karbonfangst og lagring i industriell skala må satses på i vesentlig større grad enn i dag. DNV GL har foreslått ti tiltak som kan iverksettes for å begrense den globale oppvarmingen. Disse inkluderer blant annet: 

  • USD 1.5 billioner i årlige investeringer globalt i videre utviding og forsterkning av energinettet
  • 8-ganger økning i fornybar energiproduksjon innen 2030
  • En 50-ganger-økning i produksjon av batterier for de 50 millioner elektriske kjøretøyene som trengs per år innen 2030.

Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL, uttaler: «Dagens energiteknologi kan levere den fremtiden vi trenger, inkludert å oppfylle 1,5 graders-målet fastsatt i Paris-avtalen. Men det krever incentivordninger, standarder og mandater for å få til den nødvendige energiovergangen i langt større skala enn hva som er tilfellet i dag. For eksempel har tysk, japansk og kinesisk støtte til solindustrien vært helt avgjørende for å transformere energimiksen. Som et resultat er solenergi, uten subsidier, blitt konkurransedyktig mot de fleste andre energikilder.Norges og Kinas innføring av elektriske biler har skjedd raskt nettopp på grunn av incentivordninger. Vår rapport viser oss at for å lykkes med den nødvendige endringen trenger vi en bred tverrpolitisk satsing på teknologiskalering.»

Tempoet på energiomstillingen illustreres av en rekke forventede topper i energibruk det kommende tiåret. Olje forventes å nå en topp i midten av 2020-tallet, naturgass vil passere olje som den største energikilden i 2026 og i 2030 vil verdens energiproduksjon avta.

Overgangen til en ny energirealitet trenger ikke bli kostbar. Ifølge DNV GL sin analyse vil verden i fremtiden bruke en mindre andel av BNP på energi enn hva den gjør i dag. Dette gir muligheter for ytterligere investeringer, som igjen kan fremskynde energiovergangen. 

Fremover synker energiintensiteten raskere enn den globale økonomien vokser, noe som fører til en topp i verdens energibehov på midten av 2030-tallet. Fra det tidspunktet vil menneskeheten begynne å bruke mindre energi, selv om mer arbeid vil bli utført av denne energien og mange flere vil ha tilgang til moderne energi.

I tillegg vil elektrifisering transformere hvordan energi produseres og forbrukes. Ved midten av århundret vil 40% av energibehovet dekkes av elektrisitet (opp fra 19% i 2017), hvorav 63% vil bli generert av solenergi og vind. Elektrifisering har også en dramatisk effekt på transport: Innen 2032 vil halvparten av det globale nybilsalget bestå av elektriske kjøretøy. Den iboende effektiviteten til elektriske motorer betyr at til tross for en 75% økning i antall kjøretøy, vil veitransport bruke mindre energi i 2050 enn den gjør i dag.

DNV GLs uavhengige rolle og tekniske ekspertise gjør at selskapet har blitt en respektert stemme innen prognoser for verdens energiframtid. Rapportens funn baserer seg på DNV GLs modell for verdens energisystem, som inkluderer energietterspørsel- og tilbud globalt, samt forbruk og fordeling av energi i – og mellom – verdens ti regioner.

Last ned rapporten

Last ned bilderog grafer

Last ned data fra ETO modellen

Hvordan ETO 2019 har blitt utarbeidet

I løpet av de siste fire årene har DNV GL designet, utvidet og raffinert en modell av verdens energisystemer. Denne omfatter global energietterspørsel og -tilbud, samt bruk – og utveksling – av energi i verdens 10 regioner. I år har ETO-modellen blitt videreutviklet slik at den kan forutsi strømproduksjon helt ned til timen frem til 2050.

Om DNV GL

DNV GL er et globalt selskap for kvalitetssikring og risikostyring. Drevet av vårt formål om å beskytte liv, eiendom og miljø, gjør vi det mulig for kundene våre å fremme sikkerheten og bærekraften i deres virksomhet. Vi jobber i mer enn 100 land, og våre fagpersoner er opptatt av å hjelpe kunder innen blant annet maritim, olje & gass, kraft og fornybar energi med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Remi Eriksen, konsernsjef DNV GL presenterer rapporten 12. september.
Remi Eriksen, konsernsjef DNV GL presenterer rapporten 12. september.
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om DNV GL

DNV GL
DNV GL
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnvgl.no

 

Følg saker fra DNV GL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV GL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DNV GL

Öresundskraft og DNV GL forbedrer strømnettet med smart kabeldiagnostikk30.1.2020 14:08:47 CETPressemelding

70 prosent av strømbrudd er forårsaket av problemer i kabler på mellomspenningsnivå. DNV GLs teknologi for diagnose av kabler "Smart Cable Guard" overvåker og varsler om feil og svake punkter i kabler og lokaliserer disse med en feilmargin på +/-1 prosent. Slik gir den kontinuerlig sanntidsinformasjon om tilstanden til Örsundkrafts nettsystem og viktig innsikt om nødvendig vedlikehold og reparasjoner. Svenske Öresundskraft er det første selskapet som tar i bruk denne smarte kabelvakt-teknologien i det svenske kraftnettet. – Teknologien er like anvendlig i Norge som i Sverige og er allerede i bruk av enkelte norske kraftselskaper, påpeker Christopher Wiig, Business Director for Digital Grid Operations i DNV GL. Les mer om saken (engelsk): https://www.dnvgl.com/news/oresundskraft-and-dnv-gl-enhance-reliability-in-the-swedish-power-grid-with-smart-cable-guard-165968 Kontaktpersoner: Anders Lindgren Communications Advisor, DNV GL Energy email: Anders.Lindgren2@dnvgl.com mobile: +47 901 32 

Olje- og gassektoren øker investeringer i det grønne skiftet – ny undersøkelse21.1.2020 00:01:00 CETPressemelding

• To tredjedeler (66%) av topplederne i olje- og gassektoren har tro på at næringen vil vokse i 2020, dette er 10 prosentpoeng færre enn i 2019. • Nesten halvparten (46 %) sier at deres selskap vil kunne oppnå akseptabel lønnsomhet selv om oljeprisen skulle bli på 50 USD fatet i gjennomsnitt over året i 2020. • 71 % forventer at investeringene i karbonfjerning vil øke eller holde seg uforandret. Her ser vi en kraftig økning fra 54 % i 2019 Næringens planer om å øke investeringene i hydrogenbasert aktivitet har mer enn fordoblet seg over siste år. • Selskaper som investerer i effektivisering og karbonfjerning har også det mest optimistiske synet på det kommende året.

Presseinvitasjon: Statsministeren sammen med topplederne staker ut kursen for det grønne skiftet i norsk shipping25.11.2019 08:00:00 CETPresseinvitasjon

Rundebordskonferanse - mandag 25. november - ledet av statsminister Erna Solberg: Hvordan skape utslippsfri skipsfart? Muligheter for norsk maritim næring. Det maritime miljøet i Norge utvikler ny teknologi og nye løsninger som verden trenger for å klare omfattende reduksjoner av klimagassutslipp. Som Elon Musk er et forbilde for bilindustrien er Norge et forbilde for den maritime industrien. Men hvordan møter vi nye utfordringer? Mandag 25. november. Kl 12.30 - 15.00. DNV GL, Veritas 1, Veritasveien 1, Høvik

Presseinvitasjon: Norske toppledere og statsministeren staker ut kursen for at Norge skal kunne vise vei19.11.2019 11:00:00 CETPresseinvitasjon

Rundebordskonferanse - mandag 25. november - ledet av statsminister Erna Solberg: Hvordan skape utslippsfri skipsfart? Muligheter for norsk maritim næring. Det maritime miljøet i Norge utvikler ny teknologi og nye løsninger som verden trenger for å klare omfattende reduksjoner av klimagassutslipp. Som Elon Musk er et forbilde for bilindustrien er Norge et forbilde for den maritime industrien. Men hvordan møter vi nye utfordringer?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom