Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna ber ny regjering avvikle ABE-reformen

Del

Tekna er skuffet over at regjeringen viderefører de flate kuttene i statlig sektor i forslaget til Statsbudsjett for 2022. - Vi er særlig bekymret for at ABE-reformen har bidratt til å svekke kvaliteten og det faglige arbeidet i statlige etater, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Regjeringen har i statsbudsjettet valgt å videreføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Dette skuffer Tekna, som nå forventer at den nye regjeringen står ved sine opposisjonsløfter og avvikler reformen umiddelbart.

- Når administrative støttefunksjoner reduseres, forsvinner ikke arbeidsoppgavene, men overføres til andre ansattgrupper, som for eksempel vitenskapelige ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Det er dårlig ressursbruk når vitenskapelige ansatte ikke brukes på nøkkeloppgavene, som er forskning og undervisning, sier Grøvik.

Skuffende satsing på realfag

Tekna mener det burde gjøres mer for å løfte realfaglig kompetanse i statsbudsjettet for 2022.

- De store samfunnsoppdragene må i stor grad løses med teknologisk og naturvitenskapelig kompetanse. Vi trenger nye løsninger innen områder som klima, samferdsel, energi og helse. Da må det satses på teknologi og realfag, sier Grøvik.

Grøvik etterlyser særlig en økt grunnfinansieringen til universitetene og høgskolene, og tiltak for å rekruttere flere til å undervise i og forske innen de teknologiske og naturvitenskapelige fagene.

- Stortinget har bestemt at alle nye oppgaver som pålegges våre ansatte i universiteter og høyskoler skal løses uten ekstra penger. Det kreves ressurser for å gjennomføre store reformer som blant annet økt arbeidslivsrelevans, praksis i alle fag, utvikling av digital undervisning, og økt tilbud av etter- og videreutdanning, sier Tekna-presidenten.

Han er samtidig glad for at regjeringen foreslår en ekstra naturfagstime.

- Dette har Tekna kjempet for, og vi forventer at dette følges opp av ny regjering, sier han.

Fullfinansiering av karbonfangst og -lagring

Tekna er skuffet over at Solberg-regjeringen ikke har tilgodesett karbonfangst på Klemetsrud med tilstrekkelig midler i neste års statsbudsjett for å komme i gang.

- Klemetsrud er avgjørende for at vi får en satsing på karbonsfangst med nødvendig størrelse og robusthet i verdikjeden. Suksesskriteriet er volum, og da må flere industrier enn sement komme i gang. Karbonfangst- og lagring er nødvendig for at Europa og Norge skal nå sine klimamål for 2030 og 2050. Vi forventer at den kommende Støre-regjeringen retter dette opp og slik utløser sluttfinansiering fra EU, sier Grøvik.

Tekna har i flere år pekt på at teknologien er moden og at det nå er tiden for prosjekter i industriell skala som kan bidra til å få ned kostnader og etablere forretningsmuligheter for fangst og sikker lagring av CO2. 

Skuffet over manglende studentstøtte

Tekna hadde håpet at regjeringen hadde levert mer for å bedre studentøkonomien.

- Å være student er i seg selv en fulltidsjobb, men nivået på studiestøtten gjør at studentene fortsatt er avhengig av deltidsjobb eller støtte hjemmefra, sier Grøvik.

Han mener det er nødvendig med en forpliktende opptrappingsplan slik at studiestøtten øker til 1,5G i løpet av neste stortingsperiode.

Grøvik mener også den nye regjeringen bør følge opp sine løfter om studenter og psykisk helse i sin budsjettbehandling.

- Studenters psykiske helse er ikke et pandemiproblem, det er samfunnsproblem som har fått gå under radaren altfor lenge. Opposisjonen har lange varslet en satsing på området, og nå må dette komme til syne i budsjettbehandlingen, sier Grøvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15
0201 Oslo

22 94 75 00https://www.tekna.no/

Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Våre 90 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne.

Følg pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom