TECO 2030 ASA

TECO 2030: – IMO bør anerkjenne karbonfangst som et middel til utslippsreduksjon i skipsfarten

Del

(Lysaker, 10. juni 2021): Klimamålene til internasjonal skipsfart vil ikke kunne nås kun ved å få skip til å bytte til mer klimavennlig drivstoff. I anledning et viktig møte i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) som begynner i dag, oppfordrer derfor TECO 2030 organisasjonen til å anerkjenne at karbonfangst også kan bidra til utslippskutt.

IMO har som mål å redusere karbonintensiteten til internasjonal skipsfart med 40 prosent innen 2030, og å kutte de totale drivhusgassutslippene fra sektoren med minst 50 prosent innen 2050, sammenliknet med 2008.

Det internasjonale regelverket for hvordan disse målene skal nås er fortsatt ikke bestemt, og vil være tema for et møte mellom medlemmene av organisasjonens Marine Environment Protection Committee, som starter i dag, 10. juni.

– IMO har frem til nå hovedsakelig vært opptatt av hvordan økt energieffektivisering og en overgang til mer klimavennlig drivstoff kan bidra til å få ned klimagassutslippene innen maritim sektor. Vi er enige i at begge disse metodene for utslippsreduksjon er svært viktige, men dersom vi kun fokuserer på disse, vil vi sannsynligvis ikke klare å nå målene om utslippskutt for internasjonal skipsfart, sier Stian Aakre, daglig leder ved TECO 2030 AS.

– Når vi ser på analyser av forventninger til drivstoffbruk innen den maritime industrien frem mot 2050, ser vi at det også vil bli behov for karbonfangst dersom vi skal klare å nå klimamålene. Det er fordi ikke mange nok av de eksisterende fartøyene innen de forespeilede tidsfristene vil bli enten ombygget for å kunne bruke mer klimavennlig drivstoff, eller vil bli erstattet av lavutslippsskip, sier Aakre.

– Vi vil derfor oppfordre FNs sjøfartsorganisasjon til å inkludere karbonfangst i det fremtidige internasjonale rammeverket, ettersom det vil stimulere til teknologisk utvikling innen skipsfarten og sikre at den nødvendige infrastrukturen vil bli bygget, sier han.

Mange land har ulikt syn på karbonfangst i skipsfarten

Under møtet, som vil finne sted på nett og skal vare frem til 17. juni, er det viktigste punktet på agendaen prosessen med å redusere klimagassutslippene til internasjonal skipsfart.

I forkant av møtet ser det ut til at medlemslandene har delte meninger når det gjelder hvorvidt karbonfangstteknologi bør spille en rolle når det gjelder å få ned utslippene fra skip.

Mens Norge og noen andre land mener at teknologien fremdeles er ikke er moden nok, har Sør-Korea fremlagt et detaljert forslag til hvordan fremtidig internasjonal lovgivning kan utformes for å ta høyde for at karbonfangstteknologi installert om bord på skip kan komme til å bidra utslippskutt.

– Vi tror at dette møtet vil resultere i betydelige fremskritt når det gjelder hvordan verden skal klare å få ned utslippene til den maritime industrien. Vi håper at møtet vil bidra til at bransjen får tydeligere signaler om i hvilken retning de bør bevege seg de neste årene, sier Aakre.

Reguleringen bør være teknologinøytral

TECO 2030 mener at enhver fremtidig internasjonal regulering som har til hensikt å få ned utslippene fra den globale skipsflåten bør være teknologinøytral og ikke ha tydelige føringer når det gjelder hvilke teknologiske løsninger som skal benyttes.

– Vi har forståelse for at debatten til en viss grad vil omhandle de ulike teknologiske løsningene. Men vi mener likevel at det beste vil være dersom lovgivere og reguleringsmyndigheter som FNs sjøfartsorganisasjon og EU kun utvikler strategier og vedtar mål og begrensninger, og lar være å knytte disse opp mot bestemte teknologier, sier Aakre.

– Ved å gjøre dette vil reguleringsrammeverket i stedet stimulere industrien til selv å utvikle de teknologiene som vil være nødvendige for å nå klimamålene, sier han.

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO)

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) er det FN-organet som har ansvaret for regulering av internasjonal sjøfart. Organet har til hensikt å fremme samarbeid mellom regjeringer i ulike land for å gjøre sjøfart så trygt som mulig, og for å begrense havforurensning og redusere drivhusgassutslipp fra skip.

IMOs Marine Environment Protection Commitee har ansvaret for det tekniske arbeidet innen IMO knyttet til miljøsaker, slik som å kontrollere og begrense forurensning og utslipp fra skip. Komiteen møtes hver niende måned for å diskutere og komme til enighet om de til enhver tid viktigste sakene som omhandler beskyttelse av det maritime miljøet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Om TECO 2030​

TECO 2030 (OSE: TECO) har hovedfokus på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Ved å utvikle hydrogenbaserte brenselceller vil TECO 2030 gjøre at skip og andre tunge kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. Selskapet leverer også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sitt miljø- og klimaavtrykk, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst for skip.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Stian Aakre, daglig leder ved TECO 2030 AS. 907 08 440, stian.aakre@teco2030.no.

Bilder

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 12
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

Om TECO 2030​

TECO 2030 (OSE: TECO) har hovedfokus på en av de største miljøutfordringene i vår tid: Hvordan skal vi kombinere stadig økende skipsfrakt med reduserte utslipp? Ved å utvikle hydrogenbaserte brenselceller vil TECO 2030 gjøre at skip og andre tunge kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. Selskapet leverer også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sitt miljø- og klimaavtrykk, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst for skip.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

TECO 2030 urges the International Maritime Organization to recognise carbon capture as a means to cut shipping emissions10.6.2021 13:59:50 CEST | Press release

(Lysaker, Norway, 10 June 2021): Ahead of an important meeting within the International Maritime Organization (IMO) that is starting today, TECO 2030 urges the IMO to recognise the role carbon capture will play in reducing greenhouse gas emissions from international shipping, as not enough vessels will undergo fuel switches to meet the climate targets.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom