Virke

Tariffoppgjøret: Forhandlingen om Foodora-avtalen til mekling

Del

Virke og Fellesforbundet kom ikke til enighet og fortsetter forhandlingen om Foodora-avtalen hos Riksmekleren.

Stian Sigurdsen
direktør for samfunnspåvirkning
Stian Sigurdsen direktør for samfunnspåvirkning

- Vi ønsker et oppgjør som sikrer gode arbeidsplasser og konkurransedyktige virksomheter. Virkes mål i meklingen er å komme til enighet innenfor frontfagsrammen, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke.

Tidspunkt for når partene møtes hos Riksmekleren er enda ikke avklart.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Stian Sigurdsen
direktør for samfunnspåvirkning
Stian Sigurdsen direktør for samfunnspåvirkning
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.