Sbanken

Tar markedsandeler innen boliglån og fondssparing i andre kvartal

Del

Sbanken fikk et resultat før skatt på 210,6 millioner kroner i andre kvartal 2020. Netto renteinntekter økte med 24,9 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter falt med 8,0 millioner kroner fra andre kvartal 2019. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 9,8 prosent.

Skal opprettholde takten: Daglig leder i Sbanken Øyvind Thomassen tar markedsandeler innen boliglån og fondssparing i andre kvartal, og planlegger å opprettholde takten videre i tredje og fjerde kvartal.
Skal opprettholde takten: Daglig leder i Sbanken Øyvind Thomassen tar markedsandeler innen boliglån og fondssparing i andre kvartal, og planlegger å opprettholde takten videre i tredje og fjerde kvartal.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 84,4 milliarder kroner, sammenlignet med 79,9 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2019. Boliglån med gjennomsnittlige belåningsgrad på 52,9 prosent utgjorde 94,8 prosent av totale utlån.

Hovedpunkter:

  • Økt markedsandel for boliglån – kvartalsvis utlånsvekst 1,6 prosent
  • Fondssparing 17,0 milliarder kroner – markedsandel økt til 7,1 prosent
  • Driftskostnader under indikert nivå
  • Konservativ utlånsbalanse – 94,8 prosent boliglån med lav belåningsgrad

- I dette kvartalet har banken opprettholdt et sterkt moment innen boliglån og økt markedsandelen innen fondssparing. Kvartalsresultatet er imidlertid påvirket av utbruddet av koronavirus. Netto renteinntekter ble negativt påvirket av implementeringen av rentekutt, mens lavere reiseaktivitet blant kunder medfører reduserte inntekter fra kortbruk. Bankens kostnadsnivå utvikler seg i riktig retning og vi begynner å se effekt av kostnadsprogrammet vårt, inklusiv den pågående reduksjonen i bemanningen, sier Øyvind Thomassen, CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter økte til 384,0 (359,1) millioner kroner, drevet av kvartalsvis vekst i boliglån på 2,1 prosent, men ble i dette kvartalet negativt påvirket av at rentekutt ble implementert tidligere for utlån enn for innskudd. Rentemarginen i kvartalet var 1,51 prosent, ned fra 1,57 prosent i andre kvartal 2019.

Driftskostnadene var 170,0 millioner kroner. Netto tap utgjorde 49,5 millioner kroner, tilsvarende en tapsgrad på 0,24 prosent. Tap for usikrede lån ble påvirket av oppdaterte makroøkonomiske forutsetninger i bankens tapsmodeller.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 15,9 prosent, 3,4 prosentenheter over minstekravet til ren kjernekapital på 12,5 prosent. Finansdepartementet støttet i juli bankens søknad om unntak fra kravet om uvektet kjernekapitaldekningsbuffer på 2 prosent for morbanken i konsernet. Avgjørelsen forbedrer Sbanken sin kapitalfleksibilitet i tiden fremover.

- Utsiktene til norsk økonomi viser nå klare tegn til forbedring med økt aktivitetsnivå blant bedrifter og fallende arbeidsledighet og i tiden fremover forventer vi at tapene normaliseres på et lavere nivå. Sbanken skal fortsette å ta markedsandeler innen boliglån og fondssparing, i tillegg til å levere markedsledende banktjenester til små og mellomstore bedrifter, avslutter Thomassen.

Fullstendig kvartalsrapport finnes på sbanken.no/ir.

 

Kontaktdetaljer:

Investor Relations:
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt:
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

--

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Kontakter

Bilder

Skal opprettholde takten: Daglig leder i Sbanken Øyvind Thomassen tar markedsandeler innen boliglån og fondssparing i andre kvartal, og planlegger å opprettholde takten videre i tredje og fjerde kvartal.
Skal opprettholde takten: Daglig leder i Sbanken Øyvind Thomassen tar markedsandeler innen boliglån og fondssparing i andre kvartal, og planlegger å opprettholde takten videre i tredje og fjerde kvartal.
Last ned bilde

Om Sbanken

Sbanken
Sbanken
Postboks 7077
5020 Bergen

55 26 00 00https://www.sbanken.no

Om Sbanken ASA

Sbanken er norske kunders favorittbank. Hver dag utfordrer og innoverer banken på vegne av alle norske bankkunder, og nøler ikke med å ta en kamp. Banken er heldigital, uten filialer og holder til i Bergen. Sbanken tilbyr et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner, husstander og småbedrifter, og har i dag over 465 000 kunder og nær 400 medarbeidere. Sbanken inspirerer til smarte økonomiske valg for fremtiden og bankens verdier er: Åpen, Enkel, Skvær og Vennlig Rebell. Per 31. desember 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 93,0 milliarder kroner.

For mer informasjon, se sbanken.no/ir.

Følg saker fra Sbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sbanken

Sbanken ASA tar markedsandeler innen fondssparing i fjerde kvartal14.2.2020 07:00:00 CETPressemelding

Sbanken fikk et resultat før skatt på 214,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Netto renteinntekter økte med 67,0 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2018. Engangseffekter for nedskriving av immaterielle eiendeler, salg av en portefølje av misligholdte lån og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen påvirket resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom