Helse Midt-Norge RHF

Tar grep for forhindre flaskehals i LIS-utdanningen

Del

Hundrevis av kurs for Leger i spesialisering (LIS) måtte digitaliseres da korona-pandemien kom. Endringen har vært vellykket og er trolig kommet for å bli.

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

De regionale utdanningssentrene for Leger i spesialisering (LIS) har hvert år ansvar for flere hundre LIS-kurs. Regionalt Utdanningssenter Midt (RegUt) har ansvar for om lag 65 av disse. Da korona-pandemien kom til Norge og det ikke lenger var mulig å gjennomføre kursene med fysisk oppmøte, var man nødt til å tenke nytt.

På kort tid har man utviklet digitale varianter av kursene, videokonferanser i sanntid, såkalt synkron læring. Det første digitale pilotkurset i vår region ble gjennomført 15. og 16. juni på St. Olavs hospital, der professor Jan Aasly ledet en videokonferanse i nevrogenetikk.

Gode tilbakemeldinger

Det ble lagt opp til en interaktiv løsning der det var mulig å komme med skriftlige innspill til foreleser underveis via en moderator. Tilbakemeldingene i etterkant var gode, både fra foreleser og fra studentene, forteller Peter Hatlen, overlege og medisinskfaglig rådgiver i RegUt.

- Flere meldte tilbake at de var fornøyde med å slippe å reise bort. Den typiske LIS-legen er mellom 30 og 40 år, mange etablerte med familie og kanskje med små barn, noe som gjør det tungvint å reise, sier Hatlen.

Selv om videokonferansene vil suppleres med andre læringsaktiviteter, vil ikke interaksjonen på et digitalt kurs kunne erstatte den sosiale dynamikken i et fysisk gjennomført kurs, eller kunnskapen man tilegner seg gjennom å snakke med andre, erkjenner Hatlen. Fordelene er likevel mange, og han tror læringsformen er kommet for å bli.

Ønsker å unngå forsinkelse i LIS-utdanningen

- Det som var fint med kurset vi gjennomførte, er at vi hadde foredragsholdere fra Finland, USA og Tyskland. Med en digital løsning kan man på enkelt vis plukke ut de som anses som kapasiteter fra hele verden. På sikt vil det også bli en billigere løsning som gir mindre klimaavtrykk, sier Hatlen.

Utgangspunktet er at det blir et like bra tilbud, bortsett fra at man ikke treffer kollegene. Alternativet til digitale kurs ville vært å avlyse.

- Hovedpoenget er at det ikke blir noen forsinkelser i spesialistutdanningene. Noen kurs arrangeres bare en gang i året, og blir det avlyst gir det et års forsinkelse. Vi vil ikke ha flaskehals i LIS-utdanningen, sier Hatlen.

Flere kurs i høst

Det er Helse Midt-Norge som har ledet arbeidet med å finne en digital løsning for gjennomføring av LIS-utdanningen. Frank Burøy, rådgiver i Enhet for Kompetanse og Læring i Helse Midt-Norge, forteller at det har vært jobbet godt i fellesskap i allerede etablerte nettverk.

- I kartleggingsprosessen så vi at ingen av helseregionene hadde kommet i gang med Teams, og vi var opptatt av å finne en felles nasjonal løsning for hele spesialisthelsetjenesten. Derfor havnet vi på Whereby, som tilfredsstilte våre sikkerhetskrav. Etter hvert vil vi ta i bruk Teams, sier Burøy.

- Det har vært et godt tverregionalt samarbeidsprosjekt, sier han,

Flere av de nasjonale LIS-kursene i høst er planlagt å gå som normalt, men i digitale versjoner. Se hele oversikten her.

Bilder

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
Last ned bilde

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom