Abelia

Tar forskningen et skritt i feil retning

Del

- Det er ingen motsetning mellom kvalitet og relevans i forskning. Det er alvorlig at Norge beveger seg vekk fra forskningen som bidrar til omstilling og løser samfunnets utfordringer.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. Tirsdag la en ekspertgruppe frem sin områdegjennomgang av Forskningsrådet. Der la de vekt på at den vitenskapelige kvaliteten på norsk forskning ikke er god nok, og at det må tas grep for å gjøre den bedre.

- Det er ikke galt å ønske seg bedre kvalitet på norsk forskning – det ønsker vi alle. Men forskningens verdi måles også i hvilken nytte den har for samfunnet. Hvis målet med forskningen utelukkende skal være flere vitenskapelige publiseringer fyller vi bare bokhyllene. Vi må også forske for å omstille Norge og lage et bedre samfunn, sier Haugli.

- Det er ingen motsetning mellom relevans og kvalitet. Ny kunnskap generert gjennom forskning er avgjørende for norsk omstillingsevne. I en situasjon med store miljøutfordringer, teknologi i rask utvikling og en verden i kraftig endring, fremstår det som et stort tankekors at ekspertgruppen nedprioriterer forskningens nytte og relevans – og ønsker seg flere publiserte artikler. Kunnskap har liten verdi hvis den ikke tas i bruk.

Ekspertgruppen foreslår blant annet at fem prosent av den samlede forskningsbevilgningen på 10 milliarder kroner skal omfordeles fra tematisk styrt og anvendt forskning til forskning som kun måles på vitenskapelig kvalitet.

- En flytting av 500 millioner vekk fra den forskning med utgangspunkt i samfunnets behov, er et skritt i feil retning. Det er tydelig at mandatet til ekspertgruppen stammer fra Produktivitetskommisjonen grovt forenklede fortolkning av verdien av forskning. De mener at det er vitenskapelig kvalitet alene som gir forskningens verdi. Det gir liten mening, sier Haugli.

Han peker på at EUs rammeprogram for forskning – verdens største forskningsprogram – går i motsatt retning. 

- I EUs siste rammeprogram for forskning legges det vekt på at forskningen skal ha både høy kvalitet og samfunnsnytte. I føringene for det neste rammeprogrammet er det sågar lagt opp til enda større vekt på samfunnsnytte, sier Haugli.

Ved fremleggelsen sa ekspertgruppens leder Siri Hatlen at det er for mange hensyn som overskygger vitenskapelig kvalitet. Hun mener at det ikke er tilstrekkelig at forskningen er samfunnsrelevant hvis den ikke har god nok kvalitet. Det vil bare medføre dårlige råd til politiske beslutningstakere.

- Det er fristende å kontre det poenget med å si at utelukkende fokus på vitenskapelig kvalitet vil ende med forskning som er så lite relevant at politiske beslutningstakere ikke vil få noen råd i det hele tatt. Her må man ha to tanker i hodet samtidig. Ingenting står veien for at vi kan satse på både vitenskapelig kvalitet og relevans. Det ene utelukker ikke det andre. Og det er naturligvis ingen automatikk i at man må redusere samfunnsnytten for at kvaliteten på forskningen skal stige, sier Haugli.

Abelia mener Norge må satse på strategisk viktige områder slik det er forutsatt i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, ikke minst på områder der norske forskningsmiljøer allerede er sterke og verdensledende i dag.

- Men vi må også øke innsatsen på områder som er viktige for Norge og hvor norsk forskning må bli sterkere. Derfor blir vi bekymret når ekspertgruppen vil heve terskelen for vitenskapelig kvalitet for alle forskningssøknader. Det vil stoppe byggingen av nye forskningsområder som blir viktige for Norge i fremtiden, sier Haugli.

Abelia mener imidlertid at ekspertgruppen treffer spikeren på hodet på flere punkter.

- Det er bra at fagdepartementene skal ta større ansvar for langsiktig forskning på sine områder, og at man ønsker bedre koordinering av sektorovergripende problemstillinger. Vi er også glade for forslaget om at en større andel av forskningsmidlene fra departementene skal konkurranseutsettes gjennom Forskningsrådet. Det vil også bidra til å heve kvaliteten på forskningen, sier Haugli.

- Men hovedinntrykket fra rapporten er at vi beveger oss i feil retning. Vi må ha forskning av høy kvalitet på områder som er viktige for å løse samfunnsutfordringer. Samfunnet må få avkastning på fellesskapets ressurser som brukes til forskning. 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med over 2000 medlemsbedrifter og 48.000 ansatte over hele landet. Medlemmer omfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. Mer informasjon: www.abelia.no.

Følg saker fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CETPressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom