Statens vegvesen

Ta ansvar for traileren din!

Del
Antall stenginger på norske veier hvor trailere er involvert økte med 36% i år, sammenlignet med i fjor. - Ta ansvar for traileren din, oppfordrer Statens vegvesen.
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

I perioden 1. januar til 21. mars ble 869 veier stengt på grunn av hendelser der tunge kjøretøy var involvert. Tilsvarende for samme periode i fjor vinter var 637, det vil si 36% økning.

I deler av landet har det vært vekslende værforhold som har gjort det ekstra krevende i år. Dårlig skodde vogntog har også vært en av årsakene, og Vegvesenet ønsker nå flere trygge trailere.

-
Hver vinter opplever vi fremkommelighetsproblemer og trafikkfarlige situasjoner på grunn av dårlig skodde vogntog, sier Trine Giskås i Statens vegvesen, som er ansvarlig for programmet Trygg Trailer.

Trygg Trailer er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere. Bedriftene får informasjon om vinterdekk- og kjettingkrav av Vegvesenet og kan foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

Tiltak som bedrer vinterutrustning på tunge kjøretøy, vil gi gevinster både for bedriften selv og for alle som bruker vegnettet.

- Gjennom deltakelse i Trygg Trailer kan en bedrift være med på å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere, sier Giskås.

Bedrifter som er medlemsbedrift i Trygg Trailer får:

  • Informasjon og opplæring i enkel sjekk av dekk (mønsterdybde, og merking for vinterdekk) krav til kjettinger (antall og om de passer hjulene)
  • Enkel innføring i lastsikring/lastsikringsmateriell.
  • Kriteriene for å være en Trygg Trailer medlemsbedrift er at bedriftene må som et minimum besøkes annen hvert år.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Trafikant og kjøretøy(Besvares mellom kl. 08 - 15.30)

* Føreropplæring
* Førerkort
* Kjøretøy
* Utekontroll
* Trafikkstasjoner
* Tilsyn med trafikkskoler, verksteder og parkeringstilbydere

Tel:940 10 401pressetk@vegvesen.no

Bilder

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.