Høgskulen i Volda

Synnøve Hedemann Amdam disputerte

Del

Synnøve Hedemann Amdam disputerte 9. september 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlinga: "Media teachers’ discursive understandings in developing 21st century education: Are we the tugboat, the satellite, or the terror cell?"

Synnøve H. Amdam. Foto: Tone solhaug
Synnøve H. Amdam. Foto: Tone solhaug

- Det overordna målet for denne avhandlinga er å utforske korleis medielærar forstår seg sjølve som lærarar, eigen undervisingspraksis og utdanningsmål, og korleis lærarane koplar desse forståingane til epistemiske grunnsyn innan ei ramme av 21st century- og media literacy-utdanning og forsking, fortel Amdam.

- Eg diskuterer også korleis diskursive forståingane utviklar seg gjennom profesjonsfaglege praksisfellesskap og korleis dei interagerer med vidare diskursordnar og epistemiske praksisar i skulen. 

Ho oppsummerer funna i avhandlinga slik: - Sett i samanheng, viser funna på tvers av artiklane at MK-lærarane er opptekne av både individuelle, interaksjonelle og systemiske media-literacy perspektiv, og at å arbeide og lære på måtar som fostrar kreativitet og kritisk refleksjon er sett på som hovudmål med MK-programmet.

Amdam er tilsett ved Instututt for digital kompetanse i læring. Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda.

På heimesida til UiO finn du meir informasjon om disputasen og avhandlinga til Amdam.

Nøkkelord

Bilder

Synnøve H. Amdam. Foto: Tone solhaug
Synnøve H. Amdam. Foto: Tone solhaug
Last ned bilde

Lenker

Om Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda

7007 5000https://www.hivolda.no/

Midt imellom fjord og fjell finn du studiebygda Volda. Med sine 4600 studentar og 350 tilsette er Høgskulen i Volda blant dei største utdanningsinstitusjonane mellom Bergen og Trondheim. Volda er kjent for aktive studentar, og høgskulen tilbyr nokre av landets leiande medieutdanningar og tradisjonsrike lærarutdanningar.

Følg pressemeldinger fra Høgskulen i Volda

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskulen i Volda på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskulen i Volda

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom