Helse Midt-Norge RHF

Sykehusstreiken kan løses

Del

Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne.

Illustrasjonsbilde fra Colourbox
Illustrasjonsbilde fra Colourbox

I forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i fjor, ble minstegrensene på 20 % for innmelding i pensjonsordningene videreført. LO og YS krever nå at denne grensen skal fjernes for deres medlemmer i sykehusene.

For å løse streiken, har helseforetakene derfor tilbudt LO og YS at ingen stillinger skal utlyses i mindre enn 20 prosent. Dermed blir alle faste nyansatte innmeldt i pensjonsordningen. Alle nåværende fast ansatte som er organisert i LO/YS og som har lavere samlet ansettelsesforhold enn 20 prosent, vil få tilbud om å utvide sitt ansettelsesforhold til minimum 20 prosent, slik at disse også meldes inn i pensjonsordningen.

Dette tilbudet vil innebære at de som ønsker det kan meldes inn i pensjonsordningen og få pensjon fra første krone.

Regjeringen har nå nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere pensjon fra første krone, herunder minstegrense for innmelding i pensjonsordningene. Resultatet fra dette arbeidet må være klart før det kan vurderes endringer i sykehusenes pensjonsregler.

For mer informasjon:
Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl, telefon 918 97 510

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde fra Colourbox
Illustrasjonsbilde fra Colourbox
Last ned bilde

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom