Helse Midt-Norge RHF

Sykehusene dobler intensivkapasiteten

Del

Alle sykehusene i Midt-Norge forbereder seg på å øke antallet intensivplasser.

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

I likhet med de andre RHF-ene har Helse Midt-Norge fått spørsmål om hvor mange intensivpasienter sykehusene i regionen kan håndtere under koronapandemien.

Antallet intensivplasser vil i normal drift variere med behov. I en normalsituasjon har sykehusene i Midt-Norge til sammen 49 intensivplasser med respirator, noe som er det vi maksimalt kan håndtere innenfor vanlig drift.

Fra 49 til 110 plasser

Ved økt behov for intensivkapasitet under koronautbruddet kan antallet intensivplasser mer enn dobles, til om lag 110 plasser. Det vil blant annet innebære å gjøre om andre lokaler til intensivrom, og vil bety at mye planlagt kirurgisk virksomhet blir satt på vent for å gi plass til kirurgi som ikke kan bli utsatt og for å frigjøre personell til intensivbehandling.

Flere intensivplasser vil også kreve økt bemanning og supplering av utstyr og forbruksmateriell. Ved flere enheter i sykehusene er det startet opplæring og simuleringstrening for å øke kompetansen til helsepersonell som ikke jobber i intensivavdelingene til vanlig.

Når det gjelder utstyr er det særlig respiratorer og utstyr til behandling av akutt nyresvikt, såkalt mobilt dialyseutstyr, som er blinket ut som viktig.

- Blir arbeidet godt

- Det blir arbeidet godt og grundig i alle våre sykehus for å planlegge og forberede utvidelsen av intensivkapasiteten, både med tanke på bemanning og på utstyrssiden, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge.

Alle helseregionene i Norge samarbeider om beredskapslager, og det er etablert en egen gruppe som tar hånd om dette samarbeidet. De har til enhver tid oversikt over lager og tilgjengelig utstyr, slik at det kan benyttes til det beste for spesialisthelsetjenesten i hele Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox
Last ned bilde

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom