Helse Midt-Norge RHF

Sykehus-nettverk får 53 millioner kroner fra Forskningsrådet

Del

- En anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort og betydeningen av klinisk forskning, sier Siv Mørkved, assisterende fagdirektør hos Helse Midt-Norge RHF.

NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) søkte i oktober 2018 Forskningsrådet om 53 millioner til videreutvikling av arbeidet med kliniske studier. Denne uka fikk sekretariatet ved St. Olavs hospital og partnere i NorCRIN melding om at NorCRIN har fått godkjent sin søknad og er invitert til forhandlinger.

Mørkved kaller tildelingen en vitamininnsprøyting for å jobbe enda bedre med klinisk forskning i regionen.

- Dette er en viktig anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort i NorCRIN de sist fem årene. Både de som har jobbet i nettverket, sekretariatet og styret har gjort en god jobb. Innsatsområdene i NorCRIN legger til rette for at klinikere kan gjøre forskningsarbeid av høy kvalitet – at forskningen blir en viktig del av arbeidet som foregår i universitetssykehusene, og at det blir mer samarbeid mellom forskningsmiljøene i alle helseregionene, sier Mørkved.

«Mer forskning, bedre kvalitet»

Fredag 6. september vedtok Forskningsrådets å investere inntil én milliard kroner i 16 nasjonale forskningsinfrastrukturer. Til fjorårets utlysning mottok Forskningsrådet 114 søknader. Innen fagområdet «Medisin og helse» er det kliniske studier (NorCRIN) og nevroteknologi (NORBRAIN) som er innvilget støtte.

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål om å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge. NorCRIN består av forskningsstøtteenhetene i alle de seks universitetssykehusene i Norge, og sekretariatet er lagt til St. Olavs hospital HF. Nettverkets motto er: «Mer forskning, bedre kvalitet og mindre administrasjon».

Mørkved har vært prosjektleder for NorCRIN siden Helse Midt-Norge fikk i oppdrag å etablere nettverket i 2012. Den gang var hun forskningssjef ved St. Olavs. Hun har også vært hovedansvarlig for søknaden som fikk tildeling av fra Forskningsrådet i 2015 og for årets søknad.

- En viktig tildeling

- Det var en totrinns søknadsprosess der vi først sendte inn en prosjektskisse i januar 2018, før vi jobbet videre med hovedsøknaden fram til fristen i oktober 2018. Det har vært et godt samarbeid om søknaden mellom alle partnere i nettverket, men hovedjobben har vi gjort i sekretariatet på St. Olavs hospital, sier Mørkved.

At NorCrin skal inn i forhandlinger med Forskningsrådet, innebærer at det kan vært punkter i søknaden Forskningsrådet ønsker å få utdypet, forklarer hun.

Selv om 53 millioner kroner høres mye ut, er det ikke fullt så mye når det skal deles på alle seks partnerne og over fem år. Mørkved kaller det likevel en svært viktig tildeling.

- Politisk ønsker en mer klinisk forskning i Norge. Hovedhensikten med NorCRIN er å legge til for dette, gjennom å gi god støtte og veiledning til forskere og å bygge opp forskningsstøttemiljø på hvert universitetssykehus. Det er viktig at vi jobber sammen om å løse utfordringer vi alle har, sier Mørkved.

Markerer seg internasjonalt

Det aller viktigste, mener hun, er at kvaliteten på forskningen blir god – slik at resultatene kan bidra til å forbedre klinisk praksis.

- Det er ikke noe poeng å ha mer forskning, hvis ikke kvaliteten er så god at en kan stole på resultatene. Og så tror jeg at det å legge til rette for samarbeid i Norge og med internasjonal forskningsmiljø er nødvendig. Vi er et lite land – men hvis vi går sammen har vi mulighet både til å gjøre mye godt arbeid, og i tillegg være attraktive som samarbeidspartnere, sier Siv Mørkved.

En oppgave NorCRIN har, er å være et nasjonal kontaktpunkt for flere internasjonale nettverk.

I tillegg til St. Olavs hospital består NorCRIN av Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus, Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus og universitetssykehuset i Nord-Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom