YS

Svak begrunnelse for pensjonsutvalgets forslag - YS er kritisk til å øke pensjonsalder

Del

Pensjonsutvalget leverte i dag forslag om å heve aldersgrensene for når man kan gå av med pensjon. YS-leder Erik Kollerud er kritisk til forslaget.

-Alle er enige i at vi må jobbe lenger når vi blir eldre og friskere. Det var hele poenget da vi støttet gjennomføringen av pensjonsreformen for et tiår siden. Det skal lønne seg å stå lenger i jobb, og det gjør det i dagens pensjonsordning. Poenget er at folk skal fristes til å jobbe lenger, ikke tvinges. Vi ser at det har hatt en tydelig effekt ved at gjennomsnittlig avgangsalder har økt betraktelig sier han.

-Å heve 62- og 67-årsgrensene vil i utgangspunktet ikke ha betydning for økonomien i folketrygden, og uklar betydning for skatteinngangen, det sier utvalget selv. Derfor synes vi forslaget ikke godt nok begrunnet, særlig når vi vet at muligheten til å kunne gå av tidlig er viktig for veldig mange, fortsetter YS-leder Erik Kollerud.

Han mener også at pensjonsreformen har virket for kort til at man nå bør vurdere endringer.

-Det er vanskelig å se hvorfor vi nå skal endre aldersgrensene når reformen har virket såpass kort tid. Dessuten er ny pensjonsordning fortsatt ikke fullt implementert i offentlig sektor, som utgjør en tredjedel av arbeidsstyrken. Skal man gjøre endringer i noe så omfattende og viktig som pensjonssystemet, må vi i alle fall vite effekten av de forrige endringene.

YS-lederen er opptatt av at folk i størst mulig grad selv må vurdere om økonomien er god nok til at de kan gå av med pensjon.

-Med innføringen av alleårsregel og fleksibelt uttak blir det enklere for den enkelte å vite pensjonsnivået sitt, og gjøre sin egen vurdering av om man ønsker å jobbe lenger og få høyere pensjon, eller ikke. Vår oppgave er å sikre en system som gir et anstendig pensjonsnivå for alle, og så får folk gjøre sine egne vurderinger, sier Kollerud.

Kollerud stiller seg også undrende til at utvalget mener at garantipensjonsnivået i dag er uforsvarlig lavt, og bruker det som begrunnelse for å heve aldersgrensene.

-Dersom garantipensjonsnivået er for lavt så er det merkelig at utvalget ikke tar til orde for å øke nivået på garantipensjonen, sier han.

YS skal nå ha en grundig gjennomgang av rapporten.

-Det er en omfattende og viktig rapport, og vi skal vurdere forslagene nærmere og gi vårt høringssvar, sier YS-lederen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om YS

YS
YS
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.ys.no

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 229 000 medlemmer i våre 12 YS-forbund.