Innovasjon Norge

Sunnmørsmat AS vinner pris

Del

Sunnmørsmat AS på Haramsøy har en lidenskap for lokal mat med høy kvalitet. I dag blir bedrifta heidra med bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal.

Sunnmørsegg Foto: Håkon Longva Haram
Sunnmørsegg Foto: Håkon Longva Haram

Det harde arbeidet og lidenskapen har resultert i både Sunnmørsegg og Grasfôra kjøt, som Sunnmørsmat AS både sel og marknadsfører for garder som selskapet samarbeider med. Selskapet er også leverandør til både daglegvarehandelen og til restaurantmarknaden. I tillegg til eiga inntening, har selskapet som føremål å betre innteninga på samarbeidande gardar.

Dette er berre fantastisk! Det er verkeleg flott at den strategiske tenkinga som ligg bak selskapet Sunnmørsmat AS ikkje berre har lykkast, men òg blir lagt merke til og heidra på denne måten. Særleg er eg oppteken av den samarbeidsmodellen vi har utvikla i lag med Nortura og som inneber at vi samhandlar med samvirke ut over det å vere råvareleverandør. Eg er òg svært oppteken av at bonden må få større marknadskontakt, noko me får til med denne modellen. Samtidig bidreg det til større volum gjennom den bondeeigde samvirkeindustrien, noko som vil bidra til lågare kostnader, seier Rune Haram dagleg leiar i Sunnmørsmat AS.

- Det er ikkje nytt med gardssal av egg i Norge. Men ei felles satsing på eigen merkevare i nært samarbeid med samvirkebedrifta Nortura er eit nybrottsarbeid, og viser at samvirkemodellen framleis er under utvikling. Dette fører til betre inntening for bøndene, og i dette tilfellet er det fire bruk som har fått ein fin auke i sitt økonomiske resultat, seier Bjarne Øygard i Innovasjon Norge.

Kombinasjonen av økonomisk resultat, forskningsarbeid, strategisk posisjonering og samfunnsengasjement gjer Sunnmørsmat AS til ein verdig vinnar av prisen i 2019, fortel Øygard. 

Grasfôra kjøt
Produksjonen av grasfôra kjøt er resultatet av eit treårig forskings- og utviklingsprosjekt som Haram gjennomførte mellom 2011 til 2013, i samarbeid med mellom anna Nofima Mat AS.

Grasfôra kjøt er storfekjøt frå oksar som er framfôra i hovedsak på ferskt gras og rundballar. Oksane går ute på beite heile sommaren, noko som fører til ein svært høg kvalitet på kjøtet i tillegg til at det er produsert på ein mest mogeleg bærekraftig måte.

Sunnmørsegg
Sunnmørsegga er produserte lokalt med eit naturleg og eigenutvikla spesialfôr som gir hønene den beste næringa dei kan få. Dette resulterer i den reine og gode smaksopplevinga som Sunnmørsegg har blitt kjent for.

Sunnmørsmat AS har også eit sterkt sosialt engasjement gjennom hjelpeorganisasjonen Johooo på Zanzibar i Aust-Afrika der dei bidrar sterkt til at lokale kvinner får hjelp til å bygge opp eit nettverk innan eggproduksjon med den omfattande turistindustrien i landet som marknad.

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket:  

  • Innovasjon Norge deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet.   
  • Det er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdene og landbruket sine ressurser.   
  • Det blir kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner.   
  • Dei fylkesvise vinnarane deltek så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.   
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under InternationaleGrüne Woche i Berlin i januar 2019.

Kontakter

Kontaktperson i Sunnmørsmat AS:
Rune Henning
Mobil: 97072892
E-post: Haramrune@sorengarden.no

Bilder

Sunnmørsegg Foto: Håkon Longva Haram
Sunnmørsegg Foto: Håkon Longva Haram
Last ned bilde
Sunnmørsegg Foto: Håkon Longva Haram
Sunnmørsegg Foto: Håkon Longva Haram
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Presseinvitasjon: Innovasjonstalen 2021 - en SWOT-analyse av norsk næringsliv31.5.2021 12:07:47 CEST | Presseinvitasjon

Verden etterspør grønne og digitale løsninger - EU lanserte i 2019 vekststrategien Green Deal, USA har sin plan Build Back Better. Dette betyr at verden er full av muligheter, akkurat nå. Verden ønsker norske løsninger og norske selskaper velkommen. Men muligheter er bare muligheter om vi ikke aktivt jobber for å ta dem. På Innovasjonstalen skal vi gjøre en SWOT-analyse - hva er styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene Norge står overfor i global konkurranse?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom