Innovasjon Norge

Sunnhordland får utmerkelse som bærekraftig reisemål

Del

Innovasjon Norge har tildelt Sunnhordland Merket for bærekraftig reisemål. Alle regionens åtte kommuner har stått samlet om å ta ansvar for en bærekraftig utvikling. – Etterspørsel fra markedet og innbyggernes behov er i sentrum, sier Brynjar Stautland, prosjektleder for Visit Sunnhordland.

Bondhusvatnet og breen. Foto: Ranveig Nesse
Bondhusvatnet og breen. Foto: Ranveig Nesse

Merket for bærekraftig reisemål utdeles av Innovasjon Norge til destinasjoner som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling. Sunnhordland har vært gjennom en omfattende prosess som startet høsten 2019 og innebærer kartlegging, målinger og samarbeid på tvers mellom kommunene, lokalsamfunn og reiselivsnæringen, inkludert Visit Sunnhordland som leder bærekraftprosjektet.

– Et samlet ordførerkollegium ønsket å ta på alvor det ansvaret som angår oss alle om å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Bakgrunnen er en økt etterspørsel fra turoperatører etter miljøsertifiserte bedrifter, ren natur og gjestfrihet i bred forstand. Sentralt er også bruk av ressursene våre med tilrettelegging for lønnsomme arbeidsplasser og gode lokalsamfunn i regionen, hevder Brynjar Stautland, prosjektleder i Visit Sunnhordland.

Han sier at merket er en anerkjennelse av et godt stykke arbeid for å bedre rutinene i regionen.

– Prosessen har gitt oss et kunnskapsgrunnlag for å løfte vår praksis og tenkning til et stadig høyere nivå, mener Stautland.

Et krafttak for Sunnhordland

Merkeordningen bygger på internasjonal standard, og er et verktøy for strategisk planlegging, iverksetting og måling av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling over tid. Prosessen med å bli godkjent tar normalt to til tre år, deretter må destinasjonen remerkes hvert tredje år for å kunne beholde merket.  

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge gratulerer Sunnhordland med utmerkelsen som bærekraftig reisemål.

– Dette er en stor og viktig jobb der mange har bidratt. Å få åtte kommuner til å samarbeide om bærekraftig utvikling som gagner hele regionen, ikke bare den enkelte kommunen, er et krafttak. Det at hele Sunnhordland står samlet gir også et positivt løft til utvikling av Norge som bærekraftig reiselivsnasjon, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Klima- og miljøministeren deltok på lanseringen av oppnådd milpæl.

–  Det er viktig at vi tar vare på den storslåtte naturen vår og de unike kulturverdiene våre. Derfor er det gledelig at Sunnhordland tar ansvar for en bærekraftig reiselivsutvikling. Det bidrar til at Norge fortsetter å være et av verdens mest attraktive reisemål,  sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Kontinuerlig jobbing med kvalitetsheving
Sunnhordland byr på fjell, fjord og øyer rundt ytre del av Hardangerfjorden, og er et område som er rikt på både natur og kultur. Gjennom arbeidet med bærekraftig utvikling skal turistene i regionen gis en autentisk opplevelse, samtidig som de etterlater så lite miljøavtrykk som mulig. Arbeidet vektlegger også ivaretagelse av lokalsamfunn, kulturarv, natur og miljø og har gitt grunnlag for en handlingsplan med mange små og store tiltak.

Ifølge Brynjar Stautland er revidering av strategien for Visit Sunnhordland høsten 2021 en klar konsekvens av arbeidet, spesielt med tanke på lavsesong og ønske om lønnsom reiselivsdrift hele året.

Kartleggingen har avdekket utfordringer som skal løses, som sykkelturisme i regionen med undersjøiske tuneller på innfartsårene. Pliktig kildesortering også for virksomheter skal vurderes, samt bedre informasjon om universelt utforma turløyper.

– Den brå økningen i trafikk til Bondhusvatnet da den ble en hotspot sommeren 2020 har gitt nyttig erfaring og kunnskap om hvordan takle slike utfordringer på en mer bærekraftig måte. Vi ser at arbeidet må bli en del av kontinuerlig rutine i Visit Sunnhordlands arbeid, forteller Stautland.

Sikter etter UNESCO status

Stautland røper at Samarbeidsrådet for Sunnhordland også er i prosess med å søke status for regionen som Unesco Global Geopark med tema Building Continents and Societies. Et område som får slik UNESCO status må ha geologi av unik karakter på verdensbasis og forvaltes gjennom styrket kompetanse, formidling, bærekraftig utvikling og involvering av lokalsamfunnet. Berggrunnen i Sunnhordland har gitt grunnlag for et bredt spekter av industri og kultur gjennom 10 000 år. Mest spektakulært er kanskje den værharde Hespriholmens rolle som kilde for de første vestlendingenes økser gjennom 6000 år. At landets største gullgruve finnes i Sunnhordland står også på Geopark Sunnhordlands rikholdige innholdsliste.  

– Vi bruker Sunnhordlands tildeling av Merket for bærekraftig reisemål som støtte for søknaden til UNESCO, og det geografiske området er nøyaktig det samme som merkeordningen omfatter. At reiselivet er bærekraftig og ikke sliter på natur og kulturskatter er avgjørende for framtiden, mener Stautland.

---

Fakta om ordningen:
Merkeordningen for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge i et bredt samarbeid med reiselivsnæringen, og tilbys reisemål som et utviklingsverktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling. Siden 2013 har 18 reisemål fått merket, og over 30 andre er i gang.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre. Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Kontaktpersoner:

Ingunn Sørnes, spesialrådgiver bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge,
e-post: insor@innovasjonnorge.no, tlf. 957 78 663.

Brynjar Stautland, Visit Sunnhordland
epost: brynjar@geoparksunnhordland.no, tlf. 959 25 054

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bondhusvatnet og breen. Foto: Ranveig Nesse
Bondhusvatnet og breen. Foto: Ranveig Nesse
Last ned bilde
Tysnesfest. Foto: Øystein Vaage
Tysnesfest. Foto: Øystein Vaage
Last ned bilde
Utsikt fra Stordfjellet. Foto: Linn Therese Vinje/ Samarbedisrådet for Sunnhordland
Utsikt fra Stordfjellet. Foto: Linn Therese Vinje/ Samarbedisrådet for Sunnhordland
Last ned bilde
Baroniet i Rosendal. Foto: Ståle Sundfjord, fjordnorway.com
Baroniet i Rosendal. Foto: Ståle Sundfjord, fjordnorway.com
Last ned bilde
Sveinung Rotevatn. Foto: Bjørn H. Stuedal
Sveinung Rotevatn. Foto: Bjørn H. Stuedal
Last ned bilde
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør, Innovasjon Norge Foto: Astrid Waller
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør, Innovasjon Norge Foto: Astrid Waller
Last ned bilde
Brynjar Stautland. Foto: Privat
Brynjar Stautland. Foto: Privat
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom