Skatteetaten

SUA har passert over 1 million henvendelser

Del

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) har vært en suksesshistorie siden oppstarten for 10 år siden. Da slo fire etater seg sammen for å yte god service og få arbeidsinnvandrere raskere i arbeid. SUA har så langt behandlet nærmere 500.000 søknader.

Alt på ett sted, lite byråkrati, rask saksbehandling og veiledning på eget språk er forklaringer på suksessen. Siden åpningen av det første senteret i Oslo i 2007, har SUA vokst til fem sentre spredt over hele landet. Årlig får SUA-sentrene over 100 000 henvendelser.

På 10 år er over 450 000 søknader om arbeids- og oppholdstillatelser, EØS-registreringer, skattekort og melding om innflytting behandlet slik at arbeidsinnvandrere raskt har kommet ut i arbeidslivet. Dette er tjenester som de før måtte ordne hos de ulike etatene ofte med lang saksbehandlingstid.

- Servicesenteret dekker et viktig behov og har gjort hverdagen enklere for utenlandske arbeidstakere, deres familier og arbeidsgivere. Her kan de gå inn én dør for å ordne alle papirer og få nødvendig veiledning slik at de raskt kan komme i gang med arbeid på lovlig vis, sier leder for SUA-senteret i Oslo, Lene Solheim Hagen, som har vært med siden starten.

- Vi ser at innsatsen vår på SUA gir resultater, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Selv om de fleste som oppsøker oss på servicesenteret fortsatt har behov for grunnleggende informasjon om arbeidslivet i Norge og forteller om manglende utbetaling av lønn, manglende lønnsslipper og arbeidskontrakter, erfarer vi likevel at grupper som har arbeidet i Norge over lengre tid nå er mer bevisst sine rettigheter.

Unikt samarbeid
Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er et unikt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI. To år etter etableringen av det første senteret i Oslo, ble det opprettet servicesentre i Stavanger og Kirkenes, og i løpet av de siste par årene har det også blitt etablert tilsvarende sentre i Bergen og Trondheim.

I tillegg til å komme seg raskere ut i arbeid, har servicesenteret gjort det lettere for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere å handle riktig, og stadig flere arbeidstakere ser fordelen av å jobbe for seriøse arbeidsgivere og å opparbeide seg rettigheter. Samarbeidet mellom de fire etatene har også gitt resultater i form av mer samordnet og effektiv kontroll i kampen for å motvirke sosial dumping og svart økonomi.

Nøkkelord

Kontakter

Lene Solheim Hagen, leder av Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo, 48100469 (lene.hagen@skatteetaten.no)

Eva Barth Haakensen, pressekontakt, 92443088 (eva.barth.haakensen@arbeidstilsynet.no)

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

Hva er Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA)?

Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet har etablert fem servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Norge. Her kan både arbeidsgivere og arbeidstakere få veiledning og rask behandling av søknader.

Servicesenteret har medarbeidere som snakker flere språk, og er opprettet for:

  • personer som omfattes av EØS-regelverket i utlendingsloven
  • faglærte og spesialister
  • familiemedlemmer og arbeidsgivere av ovennevnte personer

Hovedoppgavene til sentrene er:

  • behandle søknader om oppholdstillatelse
  • utstede registreringsbevis til EØS-borgere
  • behandle søknader om skattekort
  • tildele D-nummer og personnummer
  • registrere innflytting til Norge
  • informere om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom