Sbanken ASA

Styrket lønnsomhet og sterk vekst innen fondssparing i tredje kvartal

Del

Sbanken fikk et resultat før skatt på 274,4 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Netto renteinntekter økte med 2,0 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter falt med 20,0 millioner kroner fra tredje kvartal 2019. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 12,2 prosent.

Sterkt fundament: - I tredje kvartal har Sbanken levert styrket lønnsomhet, understøttet av økt utlånsmargin, god kostnadskontroll og reduserte tap, sier daglig leder Øyvind Thomassen.
Sterkt fundament: - I tredje kvartal har Sbanken levert styrket lønnsomhet, understøttet av økt utlånsmargin, god kostnadskontroll og reduserte tap, sier daglig leder Øyvind Thomassen.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 83,6 milliarder kroner, tilsvarende en årlig utlånsvekst på 2,4 prosent. Boliglån med gjennomsnittlig belåningsgrad på 53 prosent utgjorde 95 prosent av totale utlån. Fastrentelån utgjorde 7,5 prosent av den totale boliglånsporteføljen.

Hovedpunkter:

  • Rentemargin opp 15 basispunkter fra forrige kvartal
  • Fokus på lønnsomhet – redusert utlånsvekst innen boliglån
  • Fondssparing økt til 19,3 milliarder – markedsandel for fondstegning 25 prosent
  • Foreslått fullmakt for utdeling av inntil 3,15 kroner per aksje i utbytte for 2019

- I tredje kvartal har banken levert styrket lønnsomhet, understøttet av økt utlånsmargin, god kostnadskontroll og reduserte tap. I et normalår vil provisjonsinntekter være sterke i tredje kvartal, men denne effekten uteble da lav reiseaktivitet blant kunder medførte reduserte inntekter fra kortbruk utenfor Norge. For vårt siste rentekutt i mai, var vi bevisst på at lønnsom vekst i retning av bankens kommuniserte strategi skulle prioriteres. Beslutningen påvirket utlånsveksten innen boliglån, spesielt i første halvdel av kvartalet hvor avgangsnivået var høyere enn normalt. Innen sparing leverer vi et sterkt kvartal, inkludert rekordhøye bidrag fra faste månedlige spareavtaler, sier Øyvind Thomassen, CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter økte til 422,2 (420,8) millioner kroner. Sammenlignet med forrige kvartal økte netto renteinntekter med 38,2 millioner kroner da effekten av tidligere implementerte rentekutt avtok. Rentemarginen i kvartalet var 1,66 prosent, opp 15 basispunkter fra forrige kvartal.

Driftskostnadene var 166,8 (175,9) millioner kroner. Netto tap utgjorde 28,4 million kroner, tilsvarende en tapsgrad på 0,14 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent, 4,3 prosentpoeng over minstekravet til ren kjernekapital på 12,5 prosent. I lys av bankens solide kapitalposisjon, har styret fremmet forslag om å avholde en ekstraordinær generalforsamling den 16. desember for å tildele en utbyttefullmakt for 2019. Fullmakten er foreslått å gjelde for utdeling inntil 3,15 kroner per aksje, tilsvarende en utdelingsgrad på 49,6 prosent av resultat etter skatt for 2019. Videre er fullmakten foreslått å vare i perioden fra 1. januar 2021 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021.

- Selv om utsiktene til norsk økonomi viser tegn til bedring, er den siste tids økning i smittetilfeller knyttet til koranoviruset en påminnelse om at utviklingen fremover fortsatt er usikker. Sbanken er i god rute for å nå kostnads- og bemanningsmål innen årsslutt 2020. Dette vil, i kombinasjon med sterk vekst innen fondssparing, gi banken et sterkt fundament for å levere god lønnsomhet i kvartalene foran oss, avslutter Thomassen.

Fullstendig kvartalsrapport finnes også på sbanken.no/ir.

Kontaktdetaljer:

Investor Relations:
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt:
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

 --

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Kontakter

Bilder

Sterkt fundament: - I tredje kvartal har Sbanken levert styrket lønnsomhet, understøttet av økt utlånsmargin, god kostnadskontroll og reduserte tap, sier daglig leder Øyvind Thomassen.
Sterkt fundament: - I tredje kvartal har Sbanken levert styrket lønnsomhet, understøttet av økt utlånsmargin, god kostnadskontroll og reduserte tap, sier daglig leder Øyvind Thomassen.
Last ned bilde

Om Sbanken ASA

Sbanken ASA
Sbanken ASA
Postboks 7077
5020 Bergen

55 26 00 00https://www.sbanken.no

Sbanken er norske kunders favorittbank. Hver dag utfordrer og innoverer banken på vegne av alle norske bankkunder, og nøler ikke med å ta en kamp. Banken er heldigital, uten filialer og holder til i Bergen. Sbanken tilbyr et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner, husstander og småbedrifter, og har i dag over 465 000 kunder og cirka 375 medarbeidere. Sbanken inspirerer til smarte økonomiske valg for fremtiden og bankens verdier er: Åpen, Enkel, Skvær og Vennlig Rebell. Per 31. desember 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 93,0 milliarder kroner.

For mer informasjon, se sbanken.no/ir.

Følg saker fra Sbanken ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sbanken ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sbanken ASA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom