Innovasjon Norge

Styrker regional bemanning for å avhjelpe krisen

Del

Innovasjon Norge opplever stort påtrykk fra bedrifter over hele landet som ønsker krisehjelp. Nå utlyses flere nye midlertidige stillinger som skal sikre at bedriftene får raskest mulig saksbehandling i Innovasjon Norge.

Flere midlertidige stillinger skal bidra til at bedrifter som søker koronastøtte får raskest mulig saksbehandling i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)
Flere midlertidige stillinger skal bidra til at bedrifter som søker koronastøtte får raskest mulig saksbehandling i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)

Innovasjon Norge har fått i oppdrag fra norske myndigheter å fordele en tiltakspakke på 4,7 milliarder kroner til et koronarammet norsk næringsliv. Tiltakspakken skal bidra til fortsatt innovasjon og omstilling i norske bedrifter i en vanskelig tid. For å håndtere mange nye henvendelser vil Innovasjon Norge i denne omgang tilsette 15 nye finansieringsrådgivere på midlertidig basis.  

Opprettholde innovasjon  

- Krisen har satt mange norske bedrifter i en vanskelig situasjon og behovet for omstilling er stort. Det er viktig at norske bedrifter nå viderefører og styrker sine utviklings- og innovasjonsaktiviteter, slik at vi også etter krisen har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. I tiltakspakkene har Innovasjon Norge fått økte låne- og tilskuddsrammer som gjør oss i stand til å bidra mer til innovative bedrifter i hele Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

Styrker staben  

Regionkontorene til Innovasjon Norge opplever nå stor pågang fra bedrifter som opplever at kunder og markeder som blir borte og at investorer trekker seg.   

- Næringslivet som henvender seg til oss har behov for god og rask saksbehandling. Derfor styrker vi staben med eksterne ressurser, sier Vigdis Harsvik, konstituert direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.   

I første omgang vil det bli lyst ut 15 midlertidige stillinger som finansieringsrådgivere. Disse vil få i oppgave å håndtere søknader fra bedrifter over hele landet. På grunn av den ekstraordinære situasjonen er det ønskelig at stillingene blir besatt så raskt som mulig. En første runde med stillinger for Oslo Viken-regionen er allerede i prosess.  

Flere søker midler 

Fra midten av april til midten av mai har Innovasjon Norge innvilget 1016 søknader om lån og tilskudd på til sammen nærmere 1,2 milliarder kroner til norske bedrifter. Det er i overkant av en dobling sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. 

Selskapene som søker finansiering spenner fra etablerte bedrifter til oppstartsbedrifter innen de fleste bransjer. Prioriteringen ligger fremdeles på konkrete innovative prosjekter med et tydelig potensial for vekst og verdiskaping i Norge.

- Finansieringen vi tilbyr skal bidra til at vi opprettholdeinnovasjonstakten i næringslivet. Jeg oppfatter det som en tillitserklæring fra myndighetene at Innovasjon Norge har fått oppgaven med å forvalte denne krisepakken. For å gjennomføre oppdraget trenger vi derfor nye dyktige medarbeidere med et klart ønske om å bidra til norsk næringsliv over hele landet i en krevende periode, sier Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge.   

 

-------------------------

Foto følger vedlagt:


Bildetekster:

Foto 1:
Flere midlertidige stillinger skal bidra til at bedrifter som søker koronastøtte får raskest mulig saksbehandling i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)

Foto 2:
Innovasjon Norge fått økte låne- og tilskuddsrammer som gjør oss i stand til å bidra mer til innovative bedrifter i hele Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)

Foto 3:
- Vi trenger flere dyktigemedarbeideremedet klart ønskeom åbidra til norsk næringsliv over hele landeti en krevende periode, sier VigdisHarsvik, konstituert direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.  (Foto: Astrid Waller)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flere midlertidige stillinger skal bidra til at bedrifter som søker koronastøtte får raskest mulig saksbehandling i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)
Flere midlertidige stillinger skal bidra til at bedrifter som søker koronastøtte får raskest mulig saksbehandling i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)
Last ned bilde
- Innovasjon Norge fått økte låne- og tilskuddsrammer som gjør oss i stand til å bidra mer til innovative bedrifter i hele Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)
- Innovasjon Norge fått økte låne- og tilskuddsrammer som gjør oss i stand til å bidra mer til innovative bedrifter i hele Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)
Last ned bilde
- Vi trenger nye dyktige medarbeidere med et klart ønske om å bidra til norsk næringsliv over hele landet i en krevende periode, sier Vigdis Harsvik, konstituert direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)
- Vi trenger nye dyktige medarbeidere med et klart ønske om å bidra til norsk næringsliv over hele landet i en krevende periode, sier Vigdis Harsvik, konstituert direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge. (Foto: Astrid Waller)
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom