Universitetet i Bergen (UiB)

Studie finner økt risiko for kreft hos barn av mødre med epilepsi som bruker høydose folsyre i svangerskapet

Del

Forskere ved Universitetet i Bergen har i samarbeid med forskere fra andre nordiske land funnet økt risiko for barnekreft hos barn født av mødre med epilepsi som fikk resepter på høydose folsyre i løpet av svangerskapet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kvinner med epilepsi som bruker anfallsforebyggende legemidler er anbefalt å ta høye doser folsyre (4-5 mg daglig) før og under svangerskapet for å redusere risikoen for at barnet blir født med misdannelser. Slike misdannelser kan være ryggmargsbrokk eller hjertefeil. Tidligere studier har vist at folsyre i høye doser beskytter mot misdannelser dersom barnet har økt risiko for å bli født med dette.

Ettersom uplanlagte svangerskap er vanlige hos kvinner som bruker anfallsforebyggende legemidler, er de også anbefalt å ta en liten dose folsyre (0.4 mg daglig). Folsyre har tidligere vært i søkelyset grunnet vitaminets mulige rolle i kreftutvikling, og noen har vært bekymret for om høydose folsyre i svangerskapet kan øke kreftrisikoen for mødre og deres barn.

Fulgte barn fra fødselen
Denne skandinaviske registerbaserte studien er en del av SCAN-AED prosjektet, som er en stor internasjonal studie med informasjon fra landsomfattende helseregistre fra de nordiske landene. Forskerne fulgte kvinnene fra datoen de hentet ut resepten(e) på høydose folsyre fra apoteket, fra tre måneder før kvinnen ble gravid og frem til fødsel. Hvert barn ble deretter fulgt fra fødselen og frem til 20 års alder. Totalt omfattet studien 3 379 171 barn, hvorav 27 784 barn ble født av mødre med epilepsi og hvor 5933 mødre hentet ut en resept på høydose folsyre.

– Vi fant en forhøyet risiko for barnekreft dersom barnet var født av en mor med epilepsi som hadde hentet ut resept på høydose folsyre i løpet av svangerskapet, sammenlignet med barn født av mødre med epilepsi som ikke hadde hentet ut en slik resept. Risikoen endret seg ikke selv om vi tok høyde for andre faktorer, slik som samtidig bruk av antianfallsmedikasjon. Vi fant ikke en tilsvarende økt risiko hos barn født av mødre uten epilepsi, sier førsteforfatter av studien Håkon Magne Vegrim, doktorgradsstipendiat og lege ved Universitetet i Bergen.

Må tolkes varsomt 
Funnet kunne heller ikke forklares av mors epilepsi eller andre sykdommer slik som tuberøs sklerose, diabetes, tidligere historikk på kreft eller utvalgte anfallsforebyggende medisiner slik som valproat eller karbamazepin. Selv om dette er unike og bekymringsverdige funn som kan påvirke dagens behandlingsveiledere for kvinner med epilepsi, bør funnene tolkes varsomt:

– Flere studier har påvist fordeler ved folsyrebruk for barn som er eksponert for anfallsforebyggende medisiner under foster utviklingen, forteller sisteforfatter og veileder Marte Helene Bjørk, professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen. Folat er viktig for normal vekst og hjerneutvikling hos det ufødte barnet. Det er vist at lavdose folsyre (0,4 mg) ikke gir økt risiko for kreft for mor og barn. Anfallsforebyggende medisin kan påvirke hvordan folat fungerer i kroppen og gi økt behov for folat i svangerskapet. Vi trenger å forstå de bakenforliggende årsakene for hvorfor vi ser økt kreft hos disse barna, og det er viktig å avklare hva som er den gunstigste dosen av folsyre, balansert for risiko og fordeler ved bruk.

Studien “Cancer Risk in Children of Mothers With Epilepsy and High-Dose Folic Acid Use During Pregnancy” ble publisert det anerkjente medisinske tidsskriftet JAMA Neurology 26.09.22. 

Lenke til artikkelen: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2796726 

Nøkkelord

Kontakter

Ytterligere informasjon:

Førsteforfatter: Håkon Magne Vegrim
Doktorgradsstipendiat, SCAN AED studien, www.scanaed.org
Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen.

Tlf: 930 99 756
Mail: hakon.vegrim@uib.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Last ned bilde
Håkon Magne Vegrim, UiB
Håkon Magne Vegrim, UiB
Last ned bilde

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom