Trygg Trafikk

Strengere krav for el-sparkesyklistene

Del

Trygg Trafikk har helt siden el-sparkesyklenes inntog tatt til orde for tydelig regulering av disse kjøretøyene og mandag offentliggjorde Samferdselsdepartementet de nye reglene for el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

- Selv om vi i Trygg Trafikk er glad for å se at det nå kommer på plass skjerpet regulering av disse kjøretøyene så skulle vi gjerne sett at det hadde blitt regulert strengere nå som nye regler innføres. Ser vi til andre land i Europa har det allerede kommet på plass regulering av disse kjøretøyene og i mange tilfeller snakker vi strengere regulering sammenlignet med hva Norge har kommet frem til, sier Ann-Helen Hansen kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Fra 15 juni er det disse reglene som gjelder:

- 12 års aldersgrense
- Hjelmpåbud for barn under 15 år
- Promillegrense på 0,2
- Omklassifisering til liten elektrisk motorvogn
- Formildende regler for tap av førerrett» ved kjøring i ruspåvirket tilstand

I tillegg er det vedtatt krav til ansvarforsikring, som trer i kraft fra september for utleiebransjen og fra neste år for privateide el-sparkesykler.

- Etter hvert som vi har blitt bedre kjent med bruken og skadepotensialet ved disse kjøretøyene har vi etterlyst ytterligere strengere regulering av disse, erkjenner Hansen.

Trygg Trafikk ønsker følgende:


- Hjelmpåbud for alle - svært få bruker hjelm på elsparkesykkel og hodeskader utgjør en stor andel av de mest alvorlige skadene. Et hjelmpåbud vil kunne ha stor effekt på denne gruppen.
- Forbud mot bruk på fortau - fortau er etablert og ment for gående. Gående er den mest sårbare trafikantgruppen og de må sikres bedre vern gjennom innføring av forbund mot bruk av fortau for disse kjøretøyene.
- 16 års aldersgrense - vi mener at aldersgrensen bør økes fra 12 til 16 år. Vi har tidligere kjempet for en 12 års grense, men nå vet vi at dette er høyrisikokjøretøy med stort skadepotensiale. Det er 5 - 7 ganger høyere risiko for å bli skadet på elsparkesykkel sammenlignet med vanlig sykkel

- Fortausforbud og 16 års aldersgrense er fortsatt oppe til vurdering. Forbud mot bruk av disse kjøretøyene på fortau er allerede innført i flere europeiske land og er i tråd med EUs anbefalinger. Vi håper at norske myndigheter følger etter, sier Hansen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg pressemeldinger fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom