Politihøgskolen

Strammere prioritering av videreutdanninger

Del

Tross koronasituasjonen viderefører PHS mange av sine videreutdanninger. Men det blir strammere prioriteringer fremover. Politiets behov for kritisk kompetanse vil påvirke hvilke utdanninger som skal gjennomføres fra våren 2021.

BER OM BEHOV: Politihøgskolen ber politietaten om å melde inn kritiske behov for videreutdanninger fra 2021. Foto: PHS
BER OM BEHOV: Politihøgskolen ber politietaten om å melde inn kritiske behov for videreutdanninger fra 2021. Foto: PHS

PHS er i dialog med Politidirektoratet og Riksadvokaten om løsninger for enkelte utdanninger og krav til tjenesteutøvelse. I tillegg har høgskolen utdanninger inn mot samarbeidende etater og eksterne oppdragsgivere, som også følges opp.

Det er nå utarbeidet en helhetlig oversikt over status for nåværende og planlagte etter- og videreutdanninger.

Hele oversikten kan du lese her.

Mange studier har de siste årene blitt dreid over på digitale flater, helt eller delvis. Noen studier tilpasses dessuten, slik at flere pågående studier kan fullføres digitalt.

Høstens samlingsbaserte utdanninger avlyses i denne omgang. Det gjelder blant annet videreutdanning i etterforskning som skal gjennomføres i politidsitrikt,avhørsutdanning rettet inn mot barn og sårbare personer, noen studier i kriminalteknikk – og lederutdanninger.

-Vi evner å opprettholde mange studier i en svært krevende situasjon. Nå ber vi politietaten om en vurdering av kritiske utdanningsbehov for 2021, og vi vil legge stor vekt på dette. Vi håper og tror jo at vanlige samlinger og praktiske øvelser etter hvert også kan tas opp igjen, i kombinasjon med digital læring. Vi må prioritere strengt sier avdelingsleder Siw Thokle (bildet).

Hun har også en bekymring for ytterligere etterslep i tiden fremover.

-På kortere sikt planlegges gjennomføring av utdanninger til utrykningsenhetene i politiet (UEH), Bombetjenesten og Nasjonal beredskap og krisehåndtering, selvsagt med strenge smittekrav. Grunnet en rekke utsettelser får vi et etterslep men vi skal tilpasse oss så godt vi kan og vil ivareta våre studenter så godt vi evner. Behovet for etter -og videreutdanninger er stort, og vi har oversøkinger på en rekke av våre studier og kurs.

Etatens behov kommer i første rekke.

-Men slik er situasjonen, og vi er ikke de eneste som må foreta strenge prioriteringer i krevende tider. Vi starter opp flere utdanninger så snart smittesituasjonen tillater det. Og da må etatens behov veie tungt, sier Siw Thokle.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BER OM BEHOV: Politihøgskolen ber politietaten om å melde inn kritiske behov for videreutdanninger fra 2021. Foto: PHS
BER OM BEHOV: Politihøgskolen ber politietaten om å melde inn kritiske behov for videreutdanninger fra 2021. Foto: PHS
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom