Sex og Politikk

Strålende om sex og politikk fra Straffelovsrådet

Del
Foreningen Sex og Politikk stiller seg positiv til Straffelovsrådets forslag om endringer i straffelovens kapittel om seksuallovbrudd.
Vilde Graff Senje, lærer og teamleder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk. Foto: Jo Michael Studio
Vilde Graff Senje, lærer og teamleder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk. Foto: Jo Michael Studio

Straffelovsrådet presenterte denne uka sin utredning for endringer i straffelovens kapittel 26 som omhandler seksuallovbrudd.

Sex og Politikk applauderer Straffelovrådets grunnprinsipp i utredninga om seksuell selvbestemmelse. Dette gjør utredninga mer sexpositiv og langt mindre moraliserende enn det som ofte kommer i forbindelse med vurderinger som inkluderer sex og seksualitet. Retten til kroppslig autonomi er grunntanken i alt arbeidet til Sex og Politikk.

Forslaget om reduksjon i seksuell lavalder er spennende i så måte. Vi håper debatten om de foreslåtte endringene i straffeloven vil føre til en samtidig satsing på å styrke barn og unges tilgang til seksualitetsundervisning. Vi vet at helhetlig seksualitetsundervisning kan være et viktig verktøy for seksuell selvbestemmelse, samt i det forebyggende og avdekkende arbeidet mot seksuelle krenkelser mot barn, og vi håper den kommende debatten også vil inkludere forebyggende tiltak.

Videre er Sex og Politikk positive til en styrking av vern mot seksuell utnyttelse av barn og unge. At forslaget eksplisitt nevner de alvorlige kortvarige og langvarige konsekvensene seksuelle krenkelser mot barn og unge kan ha, er et viktig signal til alle utsatte.

Vi er også glade for at Straffelovrådet tar til orde for en utvidelse av straffansvar ved voldtekt, som sammen med å fjerne minstestraff i seksuallovbruddskapitlet forhåpentligvis er grep som vil føre til flere skyldige blir straffet.

Utredningen er et stort skritt i riktig retning i kampen mot voldtekt og seksuell utnyttelse. Den grundige utredningen av passivitet i sammenheng med samtykke reflekterer igjen hvor tydelig selvbestemmelsesretten står i Straffelovrådets gjennomgang.

Sex og Politikk er videre positive til at sexarbeideres arbeidsvilkår og livssituasjon settes på dagsordenen, og at deres erfaringer har vært sentrale i vurderinga av hvilken lovgivning vi skal ha på feltet. Vi håper på og skal bidra til en nyansert debatt om hvordan vi best kan ivareta deres interesser. Utredningen konkluderer med at avkriminalisering av kjøp av sex er veien å gå, en vurdering vi tenker er interessant.

Sex og Politikk ønsker debatten rundt den nye utredningen velkommen, og vi ser frem til at seksuell selvbestemmelse vil stå høyt på dagsorden i Norge i 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vilde Graff Senje, lærer og teamleder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk. Foto: Jo Michael Studio
Vilde Graff Senje, lærer og teamleder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk. Foto: Jo Michael Studio
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 120 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom