Innovasjon Norge

Støtte bidro til eksportsuksess

Del

Tre av fire bedrifter opplevde at støtten fra Innovasjon Norge bidro til deres eksportsuksess, viser en ny undersøkelse.

32 prosent av bedriftene svarte at støtten fra Innovasjon Norge i stor grad bidro til at de lyktes med sin eksportsatsing. 42 prosent svarte at støtten bidro i noen grad, ifølge en ny  kundeeffektundersøkelse.
32 prosent av bedriftene svarte at støtten fra Innovasjon Norge i stor grad bidro til at de lyktes med sin eksportsatsing. 42 prosent svarte at støtten bidro i noen grad, ifølge en ny kundeeffektundersøkelse.

Undersøkelsen ble gjort av Oslo Economics blant Innovasjon Norges kunder. 

32 prosent av bedriftene svarte at støtten fra Innovasjon Norge i stor grad bidro til at de lyktes med sin eksportsatsing, mens 42 prosent svarte at støtten bidro i noen grad. Spørsmålet ble stilt til de kundene som i undersøkelsen oppga at de hadde nådd sine eksportmål de siste tre årene. 

Manglende kjennskap til utenlandske markeder ble oppgitt som en av de største eksportbarrierene. 48 prosent oppga manglende kjennskap til utenlandske markeder som en barriere for å starte med eksport, opprettholde eksporten eller øke eksporten. 

Utløsende effekt

Vekst krever mye kapital. Bankene er som regel smidige med å finne gode finansieringsløsninger for sine vekstkunder, men ofte trengs mer kapital enn det bankene kan tilby. Årsaken er at vekstbedriftene som regel mangler tilstrekkelige sikkerhet. Investorene må dermed ta sin andel av risikoen, sammen med bankene og Innovasjon Norge. 

Hele 60 prosent av bedriftene i undersøkelsen mente at finansiering fra Innovasjon Norge nettopp bidro til at de kunne skaffe finansiering gjennom privat egenkapital. Kort fortalt bidro støtten fra Innovasjon Norge til at private investorer gikk inn i selskapene.  

- Finansiering fra Innovasjon Norge bidrar til at vekstprosjektene løftes fram både raskere og med bedre økonomiske resultater. Det er gledelig at kundene opplever Innovasjon Norge som en sentral aktør for å få realisert viktige vekst- og omstillingsprosjekter. Undersøkelsen er en bekreftelse på at næringslivet trenger denne type støtte, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge.

Andre resultater:

  • 82 prosent av de spurte mente at prosjektet som ble støttet av Innovasjon Norge har bidratt til omstilling av bedriften.

  • 84 prosent svarte at prosjektet som ble støtte av Innovasjon Norge har bidratt til bedre kunnskap om relevante markeder.

  • 68 prosent av kundene svarte at prosjektet som ble støttet av Innovasjon Norge har bidratt til at nye digitale løsninger er blitt implementert i bedriften.

  • 60 prosent av bedriftene mente at prosjektet støttet av Innovasjon Norge reduserte energiforbruk eller CO2-utslipp.

Metode

Innovasjon Norge har lenge gjennomført kundeundersøkelser, og i 2022 har vi lansert en ny undersøkelse i samarbeid med Oslo Economics og NIFU. Formålet med undersøkelsen er å fange opp resultater som ikke kan måles ved bruk av registerdata, slik at Innovasjon Norge best mulig kan forbedre tjenestene tilpasset kundenes behov.

Undersøkelsen ble gjort blant Innovasjon Norges kunder som har mottatt en finansiell tjeneste, og som har mottatt minst åtte timer eksportrådgivning.

3482 bedrifter ble invitert til å delta på undersøkelsen. Svarprosenten var 43 prosent.

Journalister som ønsker mer informasjon om resultatene i kundeeffektundersøkelsen, kan ta kontakt. Se kontaktinfo nedenfor.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

32 prosent av bedriftene svarte at støtten fra Innovasjon Norge i stor grad bidro til at de lyktes med sin eksportsatsing. 42 prosent svarte at støtten bidro i noen grad, ifølge en ny  kundeeffektundersøkelse.
32 prosent av bedriftene svarte at støtten fra Innovasjon Norge i stor grad bidro til at de lyktes med sin eksportsatsing. 42 prosent svarte at støtten bidro i noen grad, ifølge en ny kundeeffektundersøkelse.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom