Kifinfo

Stortingsvalget 2021: Partiene er enige om likestilling, men ikke hvordan

Del

Arbeiderpartiet vil ha mer treffsikre opptakskrav til høyere utdanning, mens Venstre går for forskervisum for utenlandske akademikere.

Stortingsvalget er rett rundt hjørnet, og Kifinfo har spurt fire partier om hva de mener om kjønnsbalanse og mangfold i utdannings- og forskningssektoren. Svarene spriker når det gjelder hvilke tiltak og virkemidler som bør settes inn.

Høyre understreker forsknings- og utdanningsinstitusjonenes eget ansvar for likestilling, og ledelsens ansvar. Arbeiderpartiet åpner for kvotering og vurdering av nye opptakskriterier. Venstre ønsker ikke kjønnspoeng, og legger vekt på tidlig informasjonsarbeid i skolen. Miljøpartiet De Grønne vil ha sterkere innsats mot rasisme og legger vekt på en bred tilnærming til begrepet mangfold.

Venstre vil avskaffe kjønnspoeng

Kjønnspoeng ved inntak til høyere utdanning har vært en av skillelinjene i likestillingspolitikken. Venstre ønsker å avskaffe kjønnspoeng.

Samtidig ønsker partiet også å fjerne alderspoeng og å redusere grensa for hvor mange tilleggspoeng som totalt kan gis den enkelte søker ved opptak til høyere utdanning. Til sammen betyr dette at den enkeltes karakterer vil telle mer.

– Jeg mener ordningen med kjønnspoeng ikke har fungert optimalt, og vil heller bruke andre grep for å jevne ut kjønnsbalansen på ulike studieprogram, forklarer Solveig Schytz, Venstres representant i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Tidligere i år bestemte regjeringen seg for å beholde dagens ordning, og ikke foreslå noen endringer i universitets- og høyskoleloven på dette punktet. Dette til tross for at det regjeringsutnevnte Aune-utvalget gikk inn for å fjerne adgangen til kjønnspoeng.

Kent Gudmundsen, første nestleder i samme stortingskomité, sier at Høyre fortsatt i prinsippet er motstander av kjønnspoeng.

– Vi er imot kjønnspoeng fordi vi mener at det bør være den enkeltes innsats som skal være avgjørende. Men vi erkjenner at vi i særlige tilfeller likevel er nødt til å se på dette som et tiltak for å sikre tilstrekkelig mangfold og nødvendig rekruttering til yrker hvor også kjønn er viktig, i møte med pasienter for eksempel. Derfor har vi åpnet for kjønnspoeng på enkelte utdanninger, sier han.

… mens Ap er varm forsvarer

Arbeiderpartiet er en sterk tilhenger av kjønnspoeng, og ønsker også andre tiltak som kan fremme bredere rekruttering velkommen. Nina Sandberg legger vekt på at partiet ønsker å bruke et sett av virkemidler, fra debatt og holdningsskapende arbeid til lovregulering.

– Vi vil bruke kvoteringsregler når det er nødvendig for bedre likestilling. Tiden er moden ikke bare for kjønnspoeng, men for bredere og mer treffsikre opptakskriterier generelt.

– Karakterer har vist seg utilstrekkelig som seleksjonskriterium, ikke minst i profesjonsutdanningene, mener Sandberg.

Miljøpartiet De grønne (MDG) ønsker også å beholde dagens ordning med kjønnspoeng. Oda Pettersen, som er stortingskandidat i Agder, viser til behovet for å sikre bedre kjønnsbalanse i yrker som tradisjonelt har vært dominert av ett kjønn.

Les hele saken hos Kifinfo

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Kifinfo

Kifinfo
Kifinfo
Drammensveien 288
0283 Oslo

https://kifinfo.no/nb

Følg pressemeldinger fra Kifinfo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kifinfo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kifinfo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom