Stortinget

Stortingets kontrollfunksjon skal utredes

Del

Stortinget har i dag vedtatt å nedsette et utvalg som skal utrede Stortingets kontrollfunksjon

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen påpeker at det snart er gått 20 år siden forrige gang Stortinget gjennomgikk sin kontrollfunksjon. Foto: Stortinget
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen påpeker at det snart er gått 20 år siden forrige gang Stortinget gjennomgikk sin kontrollfunksjon. Foto: Stortinget

Det er Stortingets presidentskap som har lagt frem saken, som ble behandlet i stortingsmøtet i dag, torsdag 23. mai.

Stortinget har ulike måter å kontrollere regjeringen på, og flere organerutfører kontroll med forvaltningen på Stortingets vegne. Det er nå nærmere 20 år siden sist Stortingets kontrollfunksjon ble utredet, den gang av Frøiland-utvalget, ledet av Ranveig Frøiland.

«Det har i løpet av de snart 20 årene som har gått, oppstått nye behov for å evaluere praksis eller revidere regelverk knyttet til Stortingets kontrollfunksjon på en rekke punkter», sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen om bakgrunnen for initiativet.

Presidentskapet skal oppnevne utvalg

I fortsettelsen blir det presidentskapets oppgave å oppnevne leder og medlemmer av utvalget, i forståelse med kontroll- og konstitusjonskomiteen. Alle partigruppene på Stortinget vil bli invitert til å delta i arbeidet. I tillegg vil det bli oppnevnt tre til fem medlemmer med relevant faglig bakgrunn. Utvalget får frist for sitt arbeid ut januar 2021.

Utvalget skal blant annet se nærmere på:

  • Kontroll- og konstitusjonskomiteens oppgaver og arbeidsformer
  • Ordningen med anmodningsvedtak
  • Regelverk for parlamentariske granskingskommisjoner
  • Eksterne kontrollorganers organisatoriske og administrative tilknytning til Stortinget
  • Revisjon og kontroll med Stortingets administrasjon
  • Stortingets tredje hovedfunksjon

Kontroll med den utøvende makt er en av Stortingets viktigste oppgaver, av sentral konstitusjonell og politisk betydning. Stortingets kontroll med regjering og forvaltning er en demokratisk garanti som skal sikre folkevalgt innflytelse, avdekke og forhindre maktmisbruk og mangler, og garantere ansvarlighet i det politiske system. Slik kontroll er ofte betegnet som Stortingets tredje hovedfunksjon, ved siden av å vedta lover og budsjetter.

Kontrollfunksjonen ble nedfelt i Grunnloven i 1814, og har siden vært utøvet kontinuerlig, frem til i dag.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt(Vennligst ring, ikke send sms.)

Pressevakt for pressehenvendelser til Stortingets presidentskap, direktør og øvrig administrativ ledelse.

+47 920 10 681

Bilder

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen påpeker at det snart er gått 20 år siden forrige gang Stortinget gjennomgikk sin kontrollfunksjon. Foto: Stortinget
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen påpeker at det snart er gått 20 år siden forrige gang Stortinget gjennomgikk sin kontrollfunksjon. Foto: Stortinget
Last ned bilde

Lenker

Om Stortinget

Stortinget
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

23 31 30 50http://www.stortinget.no

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Følg saker fra Stortinget

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom