ice

Stortinget vil ha tre mobilnett

Del

Viktigheten av tre mobilnett for sunn konkurranse i det norske mobilmarkedet ble nok en gang understreket da Stortinget behandlet Forbrukermeldingen denne uken.

Ice bygger ut landets tredje mobilnett. Foto: Ice
Ice bygger ut landets tredje mobilnett. Foto: Ice

I den nye Forbrukermeldingen legger Regjeringen frem sine planer for å sikre norske forbrukeres interesser i en stadig mer digital hverdag.  

Ice er utfordreren i det norske mobilmarkedet som investerer milliardbeløp i det som blir Norges tredje landsdekkende mobilnett. Utbyggingen har lenge vært et vedtatt mål av både Regjeringen og et enstemmig Storting for å sikre økt konkurranse, lavere priser og økt tjenesteinnovasjon i mobilmarkedet, til det beste for norske forbrukere.  

I Stortingets merknad til Forbrukermeldingen, som ble behandlet tirsdag denne uken, heter det blant annet at «myndighetene bør gjennom reguleringen av mobilmarkedet redusere etableringshindre, sikre samlokalisering av utstyr i mobilmaster og åpne for prismodeller som gjør det mulig for en utbygger av et tredje mobilnett å delta effektivt i konkurransen i utbyggingsperioden». 

Ice har over flere år opplevd sterk støtte fra norske myndigheter, og har klart å finansiere en utbygging som per fjerde kvartal 2019 har gitt 90 prosent populasjonsdekning og 80 prosent egenproduksjon. Aldri før har Norge vært nærmere målet om etablering av bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet. Det er derfor av avgjørende betydning at myndighetene står ved sine vedtak om å bruke de tilgjengelige regulatoriske virkemidlene for å støtte opp under etableringen av et tredje landsdekkende mobilnett i Norge, sier Eivind Helgaker, adm. direktør Ice. 

Forbrukerrådet slo nylig fast at nordmenn i snitt betaler nesten 40 prosent mer for mobiltjenester enn sine skandinaviske naboer, til tross for lavere dataforbruk. Mangelen på konkurranse er en sentral årsak til at norske myndigheter har ønsket å legge til rette for byggingen av et tredje landsdekkende mobilnett, slik de fleste andre europeiske land har.  

Aldri før har vi vært så avhengige av digitale tjenester, og da blir konkurranseaspektet enda viktigere både av hensyn til priskvalitet og sikkerhet. Stortinget og Regjeringen har de siste årene gått fra ord til handling og aktivt lagt til rette for etablering av konkurranse gjennom frekvensauksjoner og nå også ny regulering som for øyeblikket ligger til behandling hos ESA i Brussel, sier Helgaker. 

Stortingets merknad om det tredje nettet i sin helhet: 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at Norge er et av to land i Europa med kun to landsdekkende mobilnett. Følgen av svak konkurranse er unødvendig dårlige vilkår for forbrukerne. Ved utgangen av første halvår 2019 sto de to etablerte aktørene for hele 91 pst. av omsetningen i sluttbrukermarkedet. Mobilmarkedet preges av svak konkurranse med høye priser og små datapakker. Hovedårsaken til det er, ifølge de regulatoriske myndighetene, manglende infrastrukturkonkurranse. Flertallet viser til tidligere vedtak i Stortinget om etablering av minst tre mobilnett og oppfordrer regjeringen til å ta i bruk tilgjengelige regulatoriske virkemidler for å nå målet raskest mulig. Myndighetene bør gjennom reguleringen av mobilmarkedet redusere etableringshindre, sikre samlokalisering av utstyr i mobilmaster og åpne for prismodeller som gjør det mulig for en utbygger av et tredje mobilnett å delta effektivt i konkurransen i utbyggingsperioden.» 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ice bygger ut landets tredje mobilnett. Foto: Ice
Ice bygger ut landets tredje mobilnett. Foto: Ice
Last ned bilde
Ice bygger ut landets tredje mobilnett. Foto: ice
Ice bygger ut landets tredje mobilnett. Foto: ice
Last ned bilde
Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud
Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud
Last ned bilde
Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud
Eivind Helgaker, adm.dir i ice Foto: Terje Borud
Last ned bilde

Lenker

Om ice

ice
ice
Nydalsveien 18B
0484 Oslo

21 00 00 00http://www.ice.no

Vår visjon er å vokse ytterligere som en unik og annerledes mobiloperatør, som hver dag kjemper for å bli Norges mest anbefalte selskap.

Følg saker fra ice

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ice på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ice

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom