Abelia

Stortinget må få Norge ut av luksusfellen

Del

- Det er et tankekors at vi i en situasjon med stort behov for nye bærekraftige arbeidsplasser kan få regjeringskrise på grunn av en drivstoffavgift på noen tiøringer.

Det sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

- Norge bruker nå av neste generasjons sparekonto. Vi ønsker oss målrettede virkemidler for næringsutvikling, økt fart i digitaliseringen av offentlige tjenester og sterkere satsing på kunnskap, fra barnehage via yrkesfag og høyere utdanning til etter- og videreutdanning. Men mest av alt etterlyser vi vilje og evne til å prioritere noe ned.

I årets budsjett legger regjeringen opp til å bruke 225 milliarder kroner fra oljefondet. Haugli mener Stortinget nå må få Norge ut av luksusfellen.

- Det er viktig at Stortinget nå flytter penger, ikke bare plusser på til alle gode formål. Budsjettet må ha som mål å utvikle lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser og eksportinntekter i privat sektor.

- Noen må være opptatt av budsjettets inntektsside. Den kraftige byråkrativeksten burde bekymre regjeringen, og vi mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av statens oppgaver. 75 prosent av sysselsettingsveksten under denne regjeringen har kommet i offentlig sektor. Det kan ikke fortsette – det er kunstig åndedrett, sier Haugli.

- Stortinget må ta behovet for et grønt skifte på alvor. Regjeringens forslag om et netto skattekutt for bilister på 900 millioner er et dårlig utgangspunkt. I de kommende budsjettforhandlingene må bærekraftig næringsutvikling være hovedmålet.  Selv om vi kommer til å ha betydelige oljeinntekter fremover, må vi erkjenne at vi trenger flere næringsbein å stå på. Vi trenger mange små motorer som kan supplere og etter hvert erstatte den ene store motoren i norsk økonomi, sier Haugli.

Abelia hadde også ønsket et langt mer digitalt budsjett.

- Det er flere gode tiltak, som fulldigitalisering av domstolene og oppstart av det digitale Norsk helsearkiv. Imidlertid har denne regjeringen lansert Digital Agenda, fått rapporter som varsler om dramatisk mangel på IKT-kompetanse, og selv hatt flere digitale pilotprosjekter som synliggjør potensialet for effektivisering i offentlig sektor, sier Haugli.

- Derfor burde vi hatt tidenes digitale budsjett, men det er fortsatt for mange små og spredte tiltak.

Han peker blant annet på den svært vellykkede medfinansieringsordningen som kom i fjor. Den sørger for at små og mellomstore digitaliseringsprosjekter i statlige virksomheter får 50 prosent støtte. I følge statsråd Jan Tore Sanner har den samfunnsøkonomiske lønnsomheten vært på svimlende 4,9 milliarder kroner for 225 millioner investerte 2016-kroner.

- Ordningen utvides bare marginalt neste år, men med et slikt regnestykke burde satsingen vært mye større. I tillegg burde også kommunene bli omfattet av ordningen, sier Haugli.

For mer informasjon:

Administrerende direktør Håkon Haugli, 905 31 025
Kommunikasjonsdirektør Steinar Q. Andersen, 906 71 341

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Abelia

Abelia
Abelia
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 70http://www.abelia.no

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med over 1850 medlemsbedrifter og 45.000 ansatte over hele landet. Medlemmer omfatter bedrifter i blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner. Mer informasjon: www.abelia.no.

Følg saker fra Abelia

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Abelia på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Abelia

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens: Abelia feirer5.2.2019 18:05:10 CETPressemelding

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom