Riksrevisjonen

Stortinget har nå gitt formelt klarsignal til Riksrevisjonen

Del

Vi har nå fått formelt klarsignal fra Stortingets presidentskap på at vi kan gjennomføre etterlevelsesrevisjoner av Stortingets administrasjon. ─ Det er jeg fornøyd med, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisor Per-Kristian Foss har nå fått den formelle bekreftelsen Riksrevisjonen trengte for å gjøre etterlevelsesrevisjon av Stortingets administrasjon. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Riksrevisor Per-Kristian Foss har nå fått den formelle bekreftelsen Riksrevisjonen trengte for å gjøre etterlevelsesrevisjon av Stortingets administrasjon. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.

Forrige uke ba Riksrevisjonen om en formell bekreftelse fra Stortingets presidentskap på at vi har mandat og lovgrunnlag til å kontrollere at Stortingets administrasjon følger lover og regler, såkalt etterlevelsesrevisjon. Nå har vi fått den formelle bekreftelsen vi trengte og ba om for å kunne gjenoppta denne viktige kontrollformen.

Krevende

─ De siste ukene har vært krevende, men jeg er glad for at vi nå har fått en formell bekreftelse på at vi faktisk kan gjøre jobben vår. Det som skjedde i 2017 er svært beklagelig, men nå kan vi endelig sette punktum og se fremover, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I et brev til Riksrevisjonen skriver Stortingets presidentskap:

  • «Presidentskapet kan slutte seg til at Riksrevisjonen har mandat og lovgrunnlag til å gjennomføre etterlevelsesrevisjoner av Stortingets administrasjon, som et ledd i regnskapsrevisjonen og kontrollen med disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, slik det ble redegjort for i riksrevisorkollegiets brev til Stortingets presidentskap 7. desember 2017.»
  • «Pågående utredninger av lovgrunnlaget for Riksrevisjonens virksomhet rokker selvsagt ikke ved dette. Eventuelle endringer av Riksrevisjonens mandat slik det er fastsatt i lov og instruks vedtatt av Stortinget, må vedtas av Stortinget.»

─ Dette er en god plattform for Riksrevisjonens kontroll med Stortingets administrasjon. Å kontrollere etterlevelse av lover og regler er en viktig del av vårt arbeid med offentlige regnskaper og avgjørende for tilliten til Stortinget - vår viktigste demokratiske institusjon, sier Foss.

Kartlegging

Det er fortsatt for tidlig å si hvilke saker vi kommer til å gå inn i. Vi skal først gjøre en grundig kartlegging for å finne ut hva vi eventuelt bør se nærmere på. Nå har vi Stortingets aksept for å gjøre denne typen kontroller, men våre undersøkelser skal alltid basere seg på en revisjonsfaglig vurdering av risiko og vesentlighet. Det er disse vurderingene vi nå går i gang med. I tillegg kommer vi til å fortsette med å kontrollere Stortingets årsregnskap, slik vi alltid har gjort, også i perioden fra 2017.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Riksrevisor Per-Kristian Foss har nå fått den formelle bekreftelsen Riksrevisjonen trengte for å gjøre etterlevelsesrevisjon av Stortingets administrasjon. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Riksrevisor Per-Kristian Foss har nå fått den formelle bekreftelsen Riksrevisjonen trengte for å gjøre etterlevelsesrevisjon av Stortingets administrasjon. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Last ned bilde

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom