Felleskjøpet Agri

Store forventninger til felles matkornsatsing

Del

– Vi har et felles mål om å lykkes med norsk matkorn, og nå får vi se hvordan de ulike aktørene vil bidra, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpets styreleder Anne Jødahl Skuterud. (Foto: Felleskjøpet Agri)
Felleskjøpets styreleder Anne Jødahl Skuterud. (Foto: Felleskjøpet Agri)

Styrelederen i Felleskjøpet Agri gleder seg til Kornkonferansen tirsdag 18. januar med de viktigste aktørene i «Partnerskap for matkorn og planteproteiner», som ble lansert i august for å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn.

Allerede da ble noen sentrale satsingsområder indentifisert:

  • Øke norskandelen i matmel til 90%
  • Norsk havre i norske gryn
  • Ta havredrikken hjem
  • Gjøre tacolefsa norsk
  • Øke produksjonen av proteinrike vekster til mat

– Vi har i to år på rad hatt økning i innholdet av norsk korn i norske brød- og kornprodukt. Gjennom et bredt partnerskap med hele kornbransjen fra bønder, kornhandlere, møller, bakerier, dagligvarekjedene og forskningsmiljøene har vi enorme muligheter til å komme videre, sier Anne Jødahl Skuterud.

På konferansen skal både Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 forklare hvorfor de vil ha 90 prosent matkorn i brødet fram mot 2030, og møllere og forskere skal forklare hvordan vi skal komme dit.

– I en situasjon med sterkt økte kostnader, har vi klare forventninger til hva landbruks- og matministeren vil si om hvordan sikre kornproduksjonen i år. For å lykkes med ambisjonene på matkorn, må bonden være i stand til å produsere kornet, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Landbruks- og matminister Sandra Borch starter Kornkonferansen med foredraget «Ny regjering og ny landbrukspolitikk».

Felleskjøpet har arrangert Kornkonferansen sammen med Norges Bondelag hvert år siden 2006. Årets konferanse er digital, og den blir direktesendt via fk.no tirsdag 18. januar kl 0930 – 1340.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Felleskjøpets styreleder Anne Jødahl Skuterud. (Foto: Felleskjøpet Agri)
Felleskjøpets styreleder Anne Jødahl Skuterud. (Foto: Felleskjøpet Agri)
Last ned bilde
Bjørn Gimming er leder i Norges Bondelag. (Foto: Erik Thallaug)
Bjørn Gimming er leder i Norges Bondelag. (Foto: Erik Thallaug)
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Konsernet Felleskjøpet Agri har en omsetning på 17,3 milliarder og 4080 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.